TOMO

16
wybitnych nauczycieli
150
Studentów TOMO
10
lat nauczania

TOMO

Jako TOMO zapewniamy edukację i doświadczenie praktyczne, niezbędne do stania się wysoko kwalifikowanym terapeutą Tradycyjnej i Klasycznej Medycyny Chińskiej.
Naszym największym atutem jest  ujednolicony i usystematyzowany sposób przekazywania wiedzy oraz międzynarodowa kadra o dużym doświadczeniu klinicznym.
Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wiedzę z zakresu Tradycyjnej oraz Klasycznej Medycyny Chińskiej, a także certyfikaty Qi Lu Europejskiego Oddziału Narodowej Chińskiej Dziedziczonej Lini Przekazu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej szkoły Qi Lu chorób o złożonej etiologii. Jednej z 64 oficjalnie uznanych lini przekazu Klasycznej Medycyny Chińskiej.
Wyposażamy naszych studentów w odpowiednie wiadomości i umiejętności do rozpoczęcia samodzielnej praktyki terapeutycznej.  Dajemy także możliwość dalszego kształcenia się na kursach Programu Master szkoły Qi Lu.
Zespół TOMO wspiera absolwentów szkoły w dalszym doskonaleniu się i podnoszeniu kwalifikacji, jakie wpisane są w zawód terapeuty Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Co oferujemy?

 1. Kilkuletnią edukację w oparciu o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO oraz  ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association) .
 2. Nadzór merytoryczny Shandong TCM University (Jinan, Chiny) w ramach podpisanej w 2016 roku umowy.
 3. Opiekę naukowa prof. dr Li Jie, wykładowcy z ponad 20-letnim stażem w nauczeniu TMCh, profesora Shandong TCM University (Jinan, Chiny), opiekuna naukowego Holenderskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NVA) współzałożyciela Qing-Bai TCM University (Holandia)  http://www.lijietcm.com/
 4. Naukę od najlepszych wykładowców i praktyków TCM z polski i zagranicy.
 5. Możliwość praktyk w Chinach w szpitalu w Qingdao.
 6. Światowe standardy w zakresie programu nauczania i liczby godzin.
 7. Możliwość dalszego kształcenia się z zakresu Klasycznej Medycyny Chińskiej w programie Master
 8. Program nauczania wzbogacony o elementy medycyny zachodniej (192 godziny zajęć).

Zapewniamy

W ramach Szkoły TOMO zapewniamy pełen zakres edukacji oraz program obejmujący:

 • podstawy TCM
 • diagnostykę wg TCM
 • akupunkturę oraz techniki towarzyszące jak moksa, bańki, gua sha
 • chińską Materia Medica
 • zajęcia Qigong
 • naukę w trybie zaocznym
 • brak wymogów wstępnego przygotowania w zakresie medycyny zachodniej,
 • kursy i program z podstaw medycyny zachodniej dla studentów i praktyków TCM

 

Certyfikaty

3,5 letni program nauczania zakończony jest egzaminem i uzyskaniem Dyplomu Szkoły Tradycyjnej Medycyny Chińskiej TOMO.

Zależnie od ukończonej specjalizacji nasi absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe akupunkturzysty lub fitoterapeuty oraz uprawnienia do wykonywania tych zawodów w Polsce.

TOMO jest Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek oświatowych pod nr 93/13

NASI WYKŁADOWCY

Światowej sławy nauczyciele TCM