elisa

Elisa Rossi

Prowadzi w TOMO kursy specjalistyczne

Lekarz medycyny, akupunkturzystka, doktor psychologii klinicznej, licencjonowana psychoterapeutka (psychoterapia jungowska), posiada B.A. w zakresie filozofii.

W 1983 roku, po ukończeniu trzyletniego kursu akupunktury w „So-Wen” w Mediolanie  Elisa wzięła udział w 3-miesięcznym kursie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Pekinie.

Od tego czasu powracała wielokrotnie do Chin na 1 – 2 miesiące, zdobywając doświadczenie kliniczne w ośrodkach TCM w Pekinie, Nankinie, Szanghaju i Jinan.

W 1985  r. Elisa zaczęła praktykować Tai Qi z Ermannem Cozzim, a następnie, w 1989 r., She Qigong z  Li Xiaoming. W 1992 r. spędziła dwa miesiące w Pekinie, ucząc się u dr. Lu Guangyun, dyrektora Oddziału Qigong w szpitalu Xiyuan.

W roku 1994 Elisa wraz z grupą 9 akupunkturzystów załozyła Szkołę TCM “MediCina”. Od 1996 r. jest certyfikowanym nauczycielem akupunktury spełniającym wymagania FISA (Federazione Italiana delle Società di Agopuntura – Włoska Federacja Stowarzyszeń Akupunktury).

W latach 2002- 2005 była prezeska FISTQ (Włoskiej Federacji Szkół Tuina i Qigong), w której obecnie pełni funkcję koordynatora naukowego.

Od 2006 r. jest członkinią Mediolańskiej Komisji Medycznej do Spraw Medycyny Niekonwencjonalnej. Elisa współpracuje z Agopuntura Senza Frontiere (ASF, Akupunktura bez Granic), pracowała jako wolontariusz na Madagaskarze (2008 r.), w Laosie (2010 r.) oraz w Tanzanii (2012 r.).

Publikacje

  • „Shen -Psycho-Emotional Aspects of Chinese Medicine”. Churchill-Livingstone, 2007 (tytuł oryginału „Shen – Aspetti Psychici nella medicina cinese: i classici e la clinica contemporanea”, CEA, 2002)
  • „Basi do Medicina Cinese e Clinica di Tuina”, CEA, Mediolan 2004
  • „Pediatria in Medicina Cinese”, CEA, Mediolan 2009
  • „Pediatrics in Chinese Medicine”, Donica, 2011

Dzieci i medycyna chińska

Pierwsze doświadczenia Elisy z zastosowaniem TCM w leczeniu dzieci miały miejsce w 1983 r, w Akademii Akupunktury w Pekinie. Od tego czasu stosuje w swej prywatnej praktyce akupunkturę w pediatrii, także dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym u Juliana Scotta.

Następnie miała okazję poznać masaż tuina w pediatrii oraz obserwować terapię Qiging prowadzoną u dzieci przez Lu Guangyun w Szpitalu Xiyuan w Pekinie w 1992 r.

Główne studia Elisa odbyła pod okiem Ying Ming na Oddziale Pediatrii TCM w Szpitalu Prowincjonalnym w Nankinie w 1999 i 2000 r., a następnie pogłębiała je  w 2006 r. u Zhang Sufang w Szpitalu Prowincjonalnym w Jinan.

W latach 2002 – 2004 założyła i prowadziła Centrum dla Dzieci, wspierana przez Juliana Scotta, a następnie w roku 2005 otworzyła Centrum Xiaoxiao. Przy wsparciu ze strony Federacji Włoskich Szkół Tuina i Qigong (FISTQ) w centrum są prowadzone dwa niezależne pilotażowe projekty badawcze: jeden dotyczący leczeniu i zapobieganiu chorób układu oddechowego u dzieci, drugi – dla dzieci z zaburzeniami snu, nadaktywnością i deficytem uwagi.

Xiaoxiao jest także centrum szkoleniowym dla terapeutów, którzy chcą specjalizować się w pediatrii oraz organizowane są w nim warsztaty dla rodziców.

Shen i praca kliniczna

Szczególne zainteresowanie psychicznymi aspektami istoty ludzkiej oraz medycyną doprowadziło Elisę do pogłębionych studiów nad punktami wspólnymi psychoanalizy i tradycyjnego chińskiego punktu widzenia, Koncentruje się także na relacji pacjent – akupunkturzysta, prowadząc na ten temat badania, nauczając i publikując.

Przykłady aktywności Elisy w tej dziedzinie: artykuł “Hun and Po: Functions and diagnosis” („Hun i Po: funkcje i diagnoza”) (Czwarta Światowa Konferencja Akupunktury, Nowy Jork 1996); kierowanie projektem z zakresu zdrowia publicznego „Projekt leczenia ogólnych zaburzeń uwagi z użyciem akupunktury” (zakład opieki zdrowotnej Vimercate – Mediolan); wykłady na temat „Zaburzenia umysłowe a medycyna chińska” dla pracowników zdrowia publicznego i opieki socjalnej (Prato 2003, Crinali 2006, 2008, 2009, 2013).