Program Master

Program edukacji na zaawansowanym poziomie Akupunktury i Ziołolecznictwa. Jest on zgodny z wymogami Qi Lu Nei Ke Shi Bing Liu Pai Chuan Cheng Gong Zuo Shi (Chińska Szkoła Dziedzictwa Narodowego TCM Qi Lu Różnorodnych Chorób), europejskiego oddziału (IMTCM) oraz organizacji wspierających edukację w zakresie TCM.

O szkole Qi Lu 

• W 2013 roku w Chinach ustanowiono 64 szkoły dziedziczonych linii przekazu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jedną z nich o numerze LP0115033 jest „Szkoła Qi Lu chorób o złożonej etiologii”
• Oficjalne ustanowienie szkoły nastąpiło 20 kwietnia 2014 roku w Jinan w Chinach, a jej pełna nazwa brzmi ‘Qi Lu Shi Bing Liu Pai Chuan Cheng Gong Zuo Shi’. Jako wiodącego profesora szkoły wybrano profesora Wang Xinlu. 

Szkoły w dziedziczonych liniach przekazu mają inną charakterystykę niż akademickie szkoły TCM. Kluczowym aspektem jest tutaj podążanie za misją danej szkoły oraz podążanie za mistrzami tej szkoły. Bardzo ważna jest tu relacja „mistrz-uczeń”.

Główne założenia Szkoły Qi Lu: 

• Respektować i przyjmować w spadku dzieła klasyczne TCM
• Uznawać, że TCM i Dao mają to samo źródło pochodzenia
• Integrować Konfucjanizm z TCM
• Kłaść szczególny nacisk na balansowanie i harmonizowanie pacjentów
• Rozwijać umiejętności badania pulsu
• Kontemplować wszystkie receptury TCM
• Stosować zarówno leczenie wewnętrzne jak i zewnętrzne
• Stosować akupunkturę i medycynę ziołową
• Stawiać czoła współczesnym chorobom o złożonej etiologii
• Podążać za rozwojem rodzaju ludzkiego i chronić życie.

Europejski oddział Qi Lu

Ustanowienie europejskiego oddziału nastąpiło 24 lipca 2014 roku w Jinan w Chinach. Dr Li Jie został oficjalnie mianowany dyrektorem europejskiego oddziału szkoły „Qi Lu Nei Ke Shi Bing Liu Pai Chuan Cheng Gong Zuo Shi” “Szkoła Qi Lu, chorób o złożonej etiologii w dziedziczonej linii przekazu TCM”

O Profesorze Wang Xinlu 

• Profesor Wang Xinlu (王新陆) urodził się w październiku 1949 roku w prowincji Hunan w Chinach.
• Jest uznanym w Chinach uczonym i mistrzem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
• Początkowo kształcił się pod kierunkiem Profesora Xu Guoqian (słynnego mistrza TCM).
• Obecnie jest profesorem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i opiekunem studentów studiów doktoranckich TCM.
• Przez 15 lat pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Shandong, a obecnie jest jego honorowym Rektorem.
• Jest wiceprzewodniczącym Narodowego Chińskiego Stowarzyszenia TCM.
• Jest członkiem stałego komitetu Państwowego Kongresu Chińskiego i wiceprzewodniczącym Komitetu Kongresu Shandong i jest odpowiedzialny za sprawy medyczne.
• Jest także czołowym profesorem „Szkoły Qi Lu Chorób o Złożonej Etiologii” Narodowej Akademii Chińskiej Dziedziczonych Szkół Przekazu TCM
• W związku z tą funkcja jest uprawniony do nadawania oficjalnego członkostwa w powyższej szkole przekazu TCM.

15.09.2017 Szkoła TOMO oficjalnie została rozpoznana jako Europejski Oddział Narodowej Chińskiej Dziedziczonej Lini Przekazu Tradycyjnej medycyny Chińskiej szkoły Qi Lu chorób o złożonej etiologii.

Opis Programu Master

1.Program ten jest profesjonalnym, akademickim systemem szkolenia terapeuetów TCM i jest uznawany przez „Chińską Szkołę Dziedzictwa Narodowego TCM Qi Lu Różnorodnych Chorób” jak również przez organizacje współpracujące.

2.Program jest zorganizowany w oparciu o możliwość wolnego wyboru poszczególnych kursów.

3. Program dedykowany jest dla osób, które posiadają wykształcenie w zakresie podstaw teoretycznych TCM oraz ukończyły minimum 1 rok specjalizacji Akupunktura lub Ziołolecznictwo lub ukończyły specjalizację w ramach szkoły TOMO lub innej szkoły Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (min. wymiar godzin to 330).

4. Wstęp na wszystkie kursy jest otwarty dla studentów i praktyków TCM celem pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań. Każdy, kto ukończy dany kurs, otrzyma „certyfikat ukończenia kursu”.

Obecnie w TOMO odbywają się nastepujące kursy:

I. Nan Jing 


Nadchodzące kursy:
 
II. Shang Han Lun 
III. Moduł akupunktury klasycznej 

Pozostałe kursy z cyklu: 

IV. Wen Bing Xue
V. Fu Xing Jue. W poszukiwaniu źródeł receptur klasycznych Jing Fang

 

 

Kontakt w sprawie Programu Master

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami: