Kursy specjalistyczne TCM

18
Październik, 2018
kadra-li-jie
Choroby Płuc “Fei Luo” (Luo Mai Płuc) oraz choroby Serca “Xin Bao Luo” (Luo Mai Serca)
Gdańsk, Hotel DAL, ul. Czarny Dwór 4

Cykl szkoleń klinicznych Qi Lu o chorobach złożonych w Klasycznej Medycynie Chińskiej. Czym są choroby układu krążenia w Medycynie Chińskiej? Jaka jest różnica pomiędzy Sercem (Xin) a Osierdziem (Xin Zhu) według klasyki Medycyny Chińskiej? Jakie są mechanizmy patologii tych chorób według Medycyny Chińskiej? Jak można za pomocą ziół i akupunktury je leczyć? Jak można zapobiec tego typu chorobom i utrzymywać Serce w dobrym zdrowiu?

25
Październik, 2018
ping
Emocje, psychologia i typy osobowości w oparciu o teorię Pięciu Przemian
Gdańsk, Hotel DAL, ul. Czarny Dwór 4

Seminarium pomoże Ci zrozumieć głębsze znaczenie Pięciu Elementów oraz powiązane z nimi emocje i typy konstytucyjne. Fundamentem tej wiedzy jest dzieło klasyczne „Kanon Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza – Huang Di Nej Jing”. Na seminarium skupimy się również na współczesnym rozumieniu Pięciu Elementów z punktu widzenia psychologicznego.

03
Listopad, 2018
yefim_200x200
Dynamika Qi w meridianach
Gdańsk, Hotel DAL, ul. Czarny Dwór 4

Badanie palpacyjne meridianów to klasyczna technika diagnostyczna, która jest coraz częściej nauczana w szkołach akupunktury na Zachodzie. Jak wspomniano w najwcześniejszych tekstach na temat akupunktury (Nei Jing / Nan Jing), palpacja kanałów jest niezwykle pomocna w potwierdzaniu diagnozy i precyzowania doboru punktów. W trakcie seminarium będziemy koncentrować się na zgłębianiu fizjologii meridianów, a strategie kliniczne zostaną przedstawione poprzez omówienie par punktów akupunktury. Ponadto będziemy powtarzać i doskonalić palpację meridianów w trakcie interaktywnych wykładów i praktycznych ćwiczeń.

15
Listopad, 2018
jeremy2
16-dniowy kurs podstawowy ziołolecznictwa
Gdańsk, Hotel DAL, ul. Czarny Dwór 4

16-dniowy Kurs Podstawowy daje solidne podstawy dla bezpiecznej i przynoszącej wspaniałe rezultaty praktyki ziołolecznictwa według systemu Jeremiego Rossa: Połączenie zachodniego ziołolecznictwa, medycyny chińskiej i fitofarmakologii.

31
Styczeń, 2019
kadra-li-jie
Klasyczna Medycyna Chińska – Program Master – Jin Gui Yao Lue
Gdańsk, Hotel DAL, ul. Czarny Dwór 4

Jīn Guì Yào Lǜe („Podstawowe receptury ze złotego kufra wraz z omówieniem”), podobnie jak jego bliźniaczy tom, Shāng Hán Lùn (“O chorobach z zimna”), jest klejnotem odtworzonym z fragmentów zaginionego tekstu zatytułowanego Shāng Hán Zá Bìng Lùn (“O inwazji zimna i różnorodnych chorobach”) którego autorem był bezdyskusyjnie najbardziej błyskotliwy umysł medyczny, jaki kiedykolwiek urodził się w Chinach, żyjący w okresie panowania dynastii Han lekarz Zhāng Jī (Zhāng Zhòng Jǐng). Wywarł on ogromny wpływ na rozwój medycyny chińskiej, nieporównywalny z wpływem jakiegokolwiek innego uczonego medyka, integrując relatywnie wówczas świeże teorie systemowych zależności zawartych w Nèijīng i Nànjīng z obszerną wiedzą praktyczną w zakresie stosowania leków.