Podstawy TCM grupa J1 2022/2023

Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej TOMO prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/23.

Teoretyczne Podstawy Medycyny Chińskiej stanowią FUNDAMENT pod zasadniczą naukę na specjalizacjach.

Po ukończeniu I roku będziesz znał:

 • Podstawowe, fundamentalne pojęcia filozofii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, takie jak Wu Xing, Yin-Yang, Qi.
 • Fizjologię człowieka wg TCM, zarówno w zakresie narządów Zang i Fu, jak i Meridianów,
 • Patologię wg TCM – przyczyny powstawania chorób,

A co po I roku? Aktualnie oferujemy naukę w obrębie dwu specjalizacji:

 • Akupunktura
 • Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia.

Czas trwania szkolenia

Zajęcia będą się odbywać przez 2 semestry (1 rok). W tym czasie odbędzie się dziewięć  trzydniowych spotkań – razem 27 dni wykładów (198 godzin)  i egzamin końcowy w czerwcu.

W zajęciach będzie można uczestniczyć bezpośrednio lub zdalnie.

Będzie to tak zwana forma hybrydowa czyli będziemy organizować zajęcia na sali które równocześnie będą transmitowane w formie online (z możliwością zadawania pytań). Prowadzimy nabór na obie formy udziału w zajęciach.

Jeśli z przyczyn od nas niezależnych (ewentualne rządowe ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z pandemią) organizacja spotkań stacjonarnych nie będzie możliwa, czasowo poprowadzone je wyłącznie w formie online.

Dlaczego warto studiować w Szkole TOMO?

Oferujemy :

 • program poszerzony o podstaw medycyny zachodniej dla studentów i praktyków TCM (brak wymogów wstępnego przygotowania w zakresie medycyny zachodniej),
 • kilkuletnią edukację w oparciu o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO oraz  ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association),
 • nadzór merytoryczny Shandong TCM University (Jinan, Chiny) w ramach podpisanej w 2016 roku umowy
 • opiekę naukowa prof. dr Li Jie, wykładowcy z ponad 20-letnim stażem w nauczeniu TMCh, profesora Shandong TCM University (Jinan, Chiny), opiekuna naukowego Holenderskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NVA) współzałożyciela Qing-Bai TCM University (Holandia) – www.lijietcm.com
 • naukę od najlepszych wykładowców i praktyków TCM z polski i zagranicy: nasza kadra
 • możliwość praktyk w Chinach w szpitalu w Qingdao
 • światowe standardy jeśli chodzi o zakres programowy i ilość godzin
 • program nauczania wzbogacony o elementy medycyny zachodniej.
 • możliwość kontynuowania nauki na poziomie Master.

Certyfikat

3,5 letni program nauczania (podstawy TCM+ specjalizacja) zakończony jest egzaminem i  uzyskaniem Dyplomu akupunkturzysty bądź fitoterapeuty  poświadczających zdobyte kompetencje, wystawianego przez Szkołę Medycyny Chińskiej TOMO jako placówki kształcenia ustawicznego.

 

Informacje kontaktowe:

 • opieka merytoryczna nad studentami: Dominika Widera, tel. (+48) 668 470 799 , email: dominika@tomo.edu.pl
 • sekretariat: Barbara Heland, tel. (+48) 692 403 527, email: sekretariat@tomo.edu.pl
 • dyrekcja: Sławomir Grubba, tel. (+48) 602 793 886, email: slawek@tomo.edu.pl

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 198 godzin
 • Poziom początkujący
 • Język polski

ETAP I – Teoretyczne Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Cel: 
Znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych koncepcji i teorii takich jak Yin-Yang, Pięć Elementów, Zang Fu, Esencja, Qi, Xue, Cenne Płyny, meridiany i kolaterale, przyczyny i mechanizmy powstawania chorób, zasady leczenia i zapobiegania chorobom.

Zakres programowy Podstaw TCM:

 • Wprowadzenie Ogólne, Podstawy fizjologiczne i zarys historyczny – 22 godziny
 • 4 filary, Qi, Xue, Płyny wew. – 22 godziny
 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje – 44 godziny
 • Meridiany i kolaterale – 22 godziny
 • Przyczyny chorób – 22 godziny
 • Podstawy diagnozy różnicowej – 22 godziny
 • Zang Fu – wzorce patologiczne – 22 godziny
 • Przyczyny i patomechanizmy chorób. Profilaktyka i terapie chorób – 22 godziny
 • Egzamin –  2 godziny

 

 

Harmonogram zjazdów – Grupa J-1

Data Zajęcia Temat
P 30.09.2022 Podstawy Li Jie 11:00 – 19:00 Sala Online 1 • Wprowadzenie ogólne
• Podstawy Filozoficzne
• Zarys historyczny medycyny chińskiej
S 1.10.2022 Grupa I1 – 1 T: Joanna Reszka 09:00 – 17:00 Sala Online 2
N 2.10.2022 09:00 – 14:00 Sala Online 3
P 18.11.2022 Podstawy Ping Fang 11:00 – 19:00 Sala Online 4 • 4 Filary
• Qi
• Xue
• Płyny wewnętrzne / Jin Ye
S 19.11.2022 Grupa I1 – 2 T: B. Heland 09:00 – 17:00 Sala Online 5
N 20.11.2022 09:00 – 14:00 Sala Online 6
P 16.12.2022 Podstawy M. Andruszkiewicz 11:00 – 19:00 Sala Online 7 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje
S 17.12.2022 Grupa I1 – 3 09:00 – 17:00 Sala Online 8
N 18.12.2022 09:00 – 14:00 Sala Online 9
P 6.01.2023 Podstawy M. Andruszkiewicz 11:00 – 18:00 Sala Online 10 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje
S 7.01.2023 Grupa I1 – 4 09:00 – 18:00 Sala Online 11
N 8.01.2023 09:00 – 14:00 Sala Online 12
P 17.02.2023 Podstawy Roman Szymula 11:00 – 18:00 Sala Online 13 • Meridiany i kolaterale
S 18.02.2023 Grupa I1 – 5 09:00 – 18:00 Sala Online 14
N 19.02.2023 09:00 – 14:00 Sala Online 15
P 10.03.2023 Podstawy Piotr Trojniak 11:00 – 18:00 Sala Online 16 • Przyczyny chorób (etiologia)
S 11.03.2023 Grupa I1 – 6 09:00 – 18:00 Sala Online 17
N 12.03.2023 09:00 – 14:00 Sala Online 18
P 21.04.2023 Podstawy Ping Fang 11:00 – 18:00 Sala Online 19 • Podstawy diagnozy różnicowej
S 22.04.2023 Grupa I1 – 7 T: B Heland 09:00 – 18:00 Sala Online 20
N 23.04.2023 09:00 – 14:00 Sala Online 21
P 19.05.2023 Podstawy Taco 11:00 – 18:00 Sala Online 22 • Zang Fu – wzorce patologiczne
S 20.05.2023 Grupa J1 – 8 T: Marcin Szafarz 09:00 – 18:00 Sala Online 23
N 21.05.2023 09:00 – 14:00 Sala Online 24
P 9.06.2023 Podstawy Ela Heland 11:00 – 18:00 Sala Online 25 • Patomechanizmy chorób
• Profilaktyka i terapia chorób
S 10.06.2023 Grupa I1 – 8 09:00 – 18:00 Sala Online 26
N 11.06.2023 09:00 – 14:00 Sala Online 27
N 25.06.2023 Podstawy – EGZAMIN Ela Heland 11:00 – 13:00 Online 28 • EGZAMIN

Standardowy plan zajęć stacjonarnych (z transmisją do internetu)

Piątek :
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:15 zajęcia
15:15 – 15:30 przerwa
15:30 – 16:45 zajęcia
16:45 – 17:00 przerwa
17:00 – 18:00 zajęcia

Sobota:
09:00 – 10:45 zajęcia
10:45 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:15 zajęcia
15:15 – 15:30 przerwa
15:30 – 16:45 zajęcia
16:45 – 17:00 przerwa
17:00 – 18:00 zajęcia

Niedziela:
09:00 – 10:45 zajęcia
10:45 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 12:45 przerwa
12:45 – 14:00 zajęcia

Harmonogram płatności dla Grupy J-1

Opłata rejestracyjna   
380,00 zł – płatne przy rejestracji


Płatność za cały semestr : 

I semestr:

 • udział w zajęciach poprzez obecność stacjonarną2912,00 zł – 380,00 zł = 2532,00 zł – płatność do 15.09.2022
 • udział w zajęciach poprzez transmisję online2600,00 zł – 380,00 zł = 2220,00 zł – płatność do 15.09.2022

II semestr:

 • udział w zajęciach poprzez obecność stacjonarną3640,00 zł – płatność do 15.01.2023
 • udział w zajęciach poprzez transmisję online3250,00 zł – płatność do 15.01.2023

Płatność miesięczna

Zajęcia w opcji stacjonarnej:

I semestr

 • 1 rata – 810,00 zł – 380,00 zł = 430,00 zł – płatność do 15.09.2022
 • 2 rata – 810,00 zł – płatność do 15.10.2022
 • 3 rata – 810,00 zł – płatność do 15.11.2022
 • 4 rata – 810,00 zł – płatność do 15.12.2022

II semestr

 • 5 rata – 810,00 zł – płatność do 15.01.2023
 • 6 rata – 810,00 zł – płatność do 15.02.2023
 • 7 rata – 810,00 zł – płatność do 15.03.2023
 • 8 rata – 810,00 zł – płatność do 15.04.2023
 • 9 rata – 810,00 zł – płatność do 15.05.2023

____________________________________________________

Zajęcia w opcji transmisji online:

I semestr

 • 1 rata – 730,00 zł – 380,00 zł = 350,00 zł – płatność do 15.09.2022
 • 2 rata – 730,00 zł – płatność do 15.10.2022
 • 3 rata – 730,00 zł – płatność do 15.11.2022
 • 4 rata – 730,00 zł – płatność do 15.12.2022

II semestr

 • 5 rata – 730,00 zł – płatność do 15.01.2023
 • 6 rata – 730,00 zł – płatność do 15.02.2023
 • 7 rata – 730,00 zł – płatność do 15.03.2023
 • 8 rata – 730,00 zł – płatność do 15.04.2023
 • 9 rata – 730,00 zł – płatność do 15.05.2023

____________________________________________________

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto :
PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.
Nr konta : 49 1140 2004 0000 3402 7563 2642
Tytułem : Opłata za szkołę – grupa J-1 – Imię i Nazwisko