Hamid Montakab – Wewnętrzne przyczyny chorób – Psychosomatyka w medycynie chińskiej

Wewnętrzne przyczyny chorób

Psychosomatyka w medycynie chińskiej

Szkolenie w wersji online

Zajęcia są tłumaczone na język polski

dr Hamid Montakab

sierpień 2024 – styczeń 2024

 

 • Na pełny program składa się 4 modułów.
 • 38 godzin zegarowych wykładów i konsultacji.
 • Zajęcia są rejestrowane i udostępniane uczestnikom przez 3 tygodnie po zakończeniu sesji.
 • W tym czasie uczestnik powinien przyswoić przedstawiony materiał i sprawdzić swoją wiedzę w formie testu składającego się z 10 pytań wielokrotnego wyboru.
 • Po każdym module zorganizowana zostanie 1.5 godzinna sesja konsultacji z wykładowcą
 •  Zadawane pytania powinny dotyczyć tematu wykładów, natomiast w przypadku niewystarczającej liczby pytań, prowadzący przygotuje kilka swoich studiów przypadku.

 

TERMINY:

Moduł I (10,5 godzin)

 • 31.08.2024 – godz: 09:00 – 14:00
 • 01.09.2024 – godz: 09:00 – 14:00
 • 11.09.2024 – konsultacje – godz: 18:00 – 19:30

Moduł II (9,5 godzin)

 • 05.10.2024 – godz: 09:00 – 13:30
 • 06.10.2024 – godz: 09:00 – 13:30
 • 22.10.2024 – konsultacje – godz: 18:00 – 19:30

Moduł III (9,5 godzin)

 • 30.11.2024 – godz: 09:00 – 13:30
 • 01.12.2024 – godz: 09:00 – 13:30
 • 11.12.2024 – konsultacje – godz: 18:00 – 19:30

Moduł IV (9,5 godzin)

 • 11.01.2025 – godz: 09:00 – 13:30
 • 12.01.2025 – godz: 09:00 – 13:30
 • 22.01.2025 – konsultacje – godz: 18:00 – 19:30

 

 

PROGRAM:

Moduł I (10,5 godzin): 

Świadomość, umysł i rzeczywistość

Nastawienie psychiczne (system przekonań) odgrywa fundamentalną rolę w utrzymaniu ogólnie pojętego zdrowia, co potwierdza stwierdzenie, że shen prowadzi qi.

W tej części kursu omówimy pięć części składowych psyche, ich funkcje i strategie leczenia za pomocą akupunktury.

Już 1000 lat temu medycyna chińska odkryła, jak silnie umysł oddziałuje na ciało. Nastawienie psychiczne i sposób myślenia wpływają na nasze reakcje na otoczenie, manifestują się jako emocje, które z kolei są klasyfikowane jako wewnętrzne przyczyny chorób. Poprzez poznanie oraz zrozumienie świadomej i podświadomej części umysłu, jak również mechanizmów rządzących systemem przekonań oraz wspomaganie pacjentów w ich zmianie, będziemy w stanie leczyć ukryte korzenie chorób.

Zagadnienia poruszane podczas kursu:

 1. Koncepcja zdrowia w medycynie chińskiej
 2. Omówienie struktury umysłu i psyche
 3. Jak postrzegamy świat (umysł i percepcja zmysłowa)
 4. Ból – język ciała
 5. Pięć części pysche; paralele do psychologii zachodniej
 6. Znaczenie, funkcje i zaburzenia shen, hun, yi, po i zhi
 7. Strategie leczenia za pomocą akupunktury
 8. Podświadomość i koncepcja gui (duchów)
 9. Przypadki kliniczne

KONSULTACJE po module 1 (1,5 godz.)

 

Moduł II (9,5 godzin):

Psyche i emocje

Emocje są wynikiem naszej percepcji i powstają w odpowiedzi na zewnętrzne wydarzenia, odgrywają fundamentalną rolę w utrzymaniu zdrowia lub też w przebiegu procesów chorobowych.

Rola emocji, stanowiących wewnętrzną przyczynę chorób, jest od dawna znana w medycynie chińskiej. Emocje wyewoluowały z pierwotnych instynktów, zależą od sposobu myślenia i są odpowiedzią na bodźce płynące z otoczenia. Za postrzeganie świat zewnętrznego odpowiada shen (psyche) a za jego przetwarzanie kanały luo (łączące). Zrozumienie energetycznego oddziaływania emocji jest niezbędne w leczeniu różnych zaburzeń. Terapia wzorców psychiczno-emocjonalnych jest częścią leczenia ukrytych korzeni choroby.

Zagadnienia poruszane podczas kursu:

 1. Omówienie funkcji i sposobów wyrażania emocji
 2. Objawy emocjonalne i indywidualna perspektywa
 3. Koncepcja pięciu emocji i siedmiu namiętności: opis, wpływ energetyczny, zaburzenia zang fu i strategie leczenia za pomocą akupunktury w terapii gniewu, zamartwiania się, lęku, smutku, uczucia opresji, strachu, szoku, miłości i namiętności, euforii, zazdrości, nienawiści, pogardy, chęci zemsty, poczucia winy i wstydu
 4. Wskazówki diagnostyczne
 5. Rola kanałów luo w przypadku zaburzeń osobowości
 6. Strategie terapeutyczne
 7. Przypadki kliniczne

KONSULTACJE po module II (1,5 godz.)

 

Moduł III (9,5 godzin):

Wpływ traumy na mechanizmy przekonań

Traumatyczne wydarzenia odgrywają centralną rolę w rozwoju psyche i w późniejszym okresie ustanowią podwaliny nastawienia psychicznego i mechanizmów przekonań.

Ważnym komponentem mechanizmów przekonań są osobiste doświadczenia życiowe, a w szczególności wszystkie traumatyczne wydarzenia. Gdy te są zbyt intensywne lub gdy doświadczyliśmy ich przez pełnym rozwinięciem się struktur limbicznych mózgu, wtedy zostają przeniesione do podświadomości. Wrażenia i emocje są rejestrowane przez hun (duszę eteryczną), a doznania fizyczne i ból przez po (dusze cielesną).

Te ukryte programy mają ogromny wpływ na sferę ekspresji psychiczno-emocjonalnej danej osoby. Uwolnienie zadawnionych wspomnień stanowi ważne etap w leczeniu ukrytych korzeni chorób.

Zagadnienia poruszane podczas kursu:

 1. Omówienie części składowych systemów przekonań: odziedziczonych i powstałych w wyniku doświadczeń życiowych
 2. Trauma i struktury obronne ciała
 3. Systemy pamięci i pięć części psyche
 4. Kanały nadzwyczajne, problem emocjonalne i mechanizmy przekonań
 5. Przemiany życiowe (siedem bram) i wpływ na psychikę
 6. Koncepcja gui (duchów) w medycynie chińskiej: konsekwencje i protokoły lecznicze
 7. Strategie terapeutyczne umożliwiające zmianę przekonań
 8. Uwalnianie stłumionych traumatycznych wspomnień
 9. Test umożlwiający określenie stanu kanałów nadzwyczajnych
 10. Terapia za pomocą psychologii i akupunktury (z ang. PAT – Psychology and Acupuncture Treatment)
 11. Przypadki kliniczne

KONSULTACJE po module III (1,5 godz.)

 

Moduł IV (9,5 godzin):

Wspomnienia zatrzymane w ciele (zadawniona trauma) i psychologia

Traumy, których doznaliśmy we wczesnych okresach życia, lub powtarzające się traumy utykają w ciele i w późniejszym okresie manifestują się jako patologiczne wzorce fizyczne lub psychiczne.

Ciało jest zarówno źródłem jak i magazynem emocji, szczególnie gdy doznaliśmy traumy. Przytłaczające traumatyczne wydarzenia są przetrzymywane w podświadomości przez hun i po.

Reaktywacja podświadomych fizycznych i psychicznych wspomnień może powodować różnorodne objawy, często zupełnie niezwiązane z daną sytuacją. W takich przypadkach zaobserwujemy objawy o niewyjaśnionej etiologii: ból czy fizjologiczne reakcje, objawy emocjonalne czy psychiczne jak w przypadku fobii, zaburzeń osobowości, napadach paniki czy PTSD, żeby wymienić tylko kilka przykładów. Co więcej, podświadome wspomnienia przyczyniają się do powstawania wzorców umysłowych – mechanizmów przekonań.

Za pomocą akupunktury możemy uwolnić wspomnienia, które utkwiły w ciele. Będzie to ważny krok w leczeniu ukrytych korzeni chorób.

Zagadnienia poruszane podczas kursu:

 1. Pojęcie traumy i mechanizmy obronne: warstwy energetyczne
 2. Funkcja obronna kanałów jing jin (ścięgnisto-mięśniowych)
 3. System wspomnień
 4. Po (dusza cielesna), odczucia i wspomnienia zatrzymane w ciele
 5. Koncepcja gui (duchów)
 6. Koncepcja pancerzy mięśniowych: strategie leczenia za pomocą kanałów ścięgnisto-mięśniowych
 7. Opis (obszar, czynniki sprawcze, objawy fizyczne i psychiczne) i strategie leczenia siedmiu segmentów pancerzy mięśniowych
 8. Terapia za pomocą psychologii i akupunktury (z ang. PAT – Psychology and Acupuncture Treatment)
 9. Uwalnianie stłumionych traumatycznych wspomnień
 10. Leczenie i ćwiczenia zmieniające nawykowe przekonania i nastawienie psychiczne
 11. Przypadki kliniczne

KONSULTACJE po module IV (1,5 godz.)

___ 

CENA:

 • Cena podstawowa – 3780 zł
 • Cena podstawowa dla uczniów i absolwentów TOMO – 3480 zł
 • Cena zniżkowa – przy płatności do 1.08.20243190 zł
 • Cena zniżkowa dla uczniów i absolwentów TOMO – przy płatności do 1.08.20242890 zł

Istnieje możliwość opłacenia kursu w 6 ratach:

1 rata – 630,00 zł – płatność do 1.08.2024
2 rata – 630,00 zł – płatność do 1.09.2024
3 rata – 630,00 zł – płatność do 1.10.2024
4 rata – 630,00 zł – płatność do 1.11.2024
5 rata – 630,00 zł – płatność do 1.12.2024
6 rata – 630,00 zł – płatność do 1.01.2025

Dla uczniów i absolwentów TOMO:
1 rata – 580,00 zł – płatność do 1.08.2024
2 rata – 580,00 zł – płatność do 1.09.2024
3 rata – 580,00 zł – płatność do 1.10.2024
4 rata – 580,00 zł – płatność do 1.11.2024
5 rata – 580,00 zł – płatność do 1.12.2024
6 rata – 580,00 zł – płatność do 1.01.2025

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora:

PPU EXITO Sp. z o.o. ul. Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia
Nr konta : 49 1140 2004 0000 3402 7563 2642
Tytułem: Hamid Montakab – Psychosomatyka 2024 (prosimy również podać imię i nazwisko osoby której dotyczy wpłata)

Organizator wystawia faktury VAT.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania kursu z przyczyn niezależnych od organizatora, w takim przypadku wszystkie zaliczki zostaną zwrócone.

Wykładowca

Hamid Montakab

Data

2024/08/31 - 2025/01/22

Adres

online

Kontakt i informacje dodatkowe

Sławomir Grubba
tel. kom.: 602 793 886
email: szkola@tomo.edu.pl

Sekretariat
tel. kom.: 692 403 527
email: sekretariat@tomo.edu.pl

Event Participants