PSYCHOSOMATYKA – dr Hamid Montakab – szkolenie w wersji online

Umysł i psychika w Medycynie Chińskiej

PSYCHOSOMATYKA

 Leczenie akupunkturą „ukrytych korzeni chorób”

Szkolenie w wersji online

Zajęcia są tłumaczone na język polski

dr Hamid Montakab

maj-listopad 2021

 

 • Na pełny program składa się 7 (1-2 dniowych) modułów.
 • 68 godzin zegarowych wykładów i konsultacji.
 • Każdego miesiąca odbywa się jeden moduł zajęć online.
 • Zajęcia są rejestrowane i udostępniane uczestnikom przez 3 tygodnie po zakończeniu sesji.
 • W tym czasie uczestnik powinien przyswoić przedstawiony materiał i sprawdzić swoją wiedzę w formie testu składającego się z 10 pytań wielokrotnego wyboru.
 • Po każdym module zorganizowana zostanie 1.5 godzinna sesja konsultacji z wykładowcą
 •  Zadawane pytania powinny dotyczyć tematu wykładów, natomiast w przypadku niewystarczającej liczby pytań, prowadzący przygotuje kilka swoich studiów przypadku.
 • Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać dyplom ukończenia kursu. Aby to osiągnąć trzeba będzie przedstawić jedno pełne studium przypadku. Czyli otrzymać dyplom ukończenia kursu wymagane jest zrobienie pełnego programu kursu, zaliczenie krótkich testów po każdym module oraz przesłanie prezentacji studium przypadku wraz z protokołem leczenia przed ostatnim modułem kursu. Studium przypadku stanowiące element zaliczenia powinno zawierać: pełny wywiad TCM wraz z podstawową diagnozą TCM (opis języka, pulsu, palpacji punktów),  klasyfikację konstytucji i temperamentu pacjenta, opis profilu psycho-emocjonalnego,  zaproponowany protokół oraz strategię leczenia.
 • Wszystkie przypadki będą skomentowane i poprawione przez prowadzącego. Większość z nich będzie omówiona w ramach ostatniego modułu, aby wszyscy uczestnicy mogli w ten sposób skorzystać.

 

TERMINY:

 1. Moduł I – 8.05.2021 – 1 dzień – godz. 9:00-12:30 / 14:00-17:30

– Konsultacje – 1,5 godz – 25.05.2021 – godz. 18:00-19:30

 1. Moduł II – 5.06.2021 – 1 dzień – godz. 9:00-12:30 / 14:00-17:30

– Konsultacje – 1,5 godz – 23.06.2021 – godz. 18:00-19:30

 1. Moduł III – 10.07.2021 – 1 dzień – godz. 9:00-12:30 / 14:00-17:30

– Konsultacje – 1,5 godz – 28.07.2021 – godz. 18:00-19:30

 1. Moduł IV – 7.08 – 8.08.2021 – 2 dni – godz. 9:00-12:00 / 13:30-16:30

– Konsultacje – 1,5 godz – 25.08.2021 – godz. 18:00-19:30

 1. Moduł V – 4.09.2021 – 1 dzień – godz. 9:00-12:30 / 14:00-17:30

– Konsultacje – 1,5 godz – 15.09.2021 – godz. 18:00-19:30

 1. Moduł VI – 2.10.2021 – 1 dzień – godz. 9:00-12:30 / 14:00-17:30

– Konsultacje – 1,5 godz – 20.10.2021 – godz. 18:00-19:30

 1. Moduł VII – 13.11-14.11.2021 – 2 dni – godz. 9:00-12:00 / 13:30-16:30

 

PROGRAM:

Moduł I:  Umysł-Psychika-Ciało: (7 godz)

Pojęcie zdrowia w Medycynie Chińskiej

 • zdrowie fizyczne i psychiczne
 • trzy przyczyny chorób
 • trzy skarby: shenqi – jing
 • dziedziczność konstytucji (jing); mandat życiowy (ming)

Zagadnienia umysłu i psychiki w Medycynie Chińskiej

 • struktura energetyczna umysłu i psychiki w Medycynie Chińskiej
 • świadomość i nieświadomość
 • podobieństwa do psychologii „zachodniej”
 • odziedziczona nieświadomość
 • shen (świadomy umysł); pochodzenie shen
 • aktywność umysłowa a zagadnienie serca i umysłu
 • percepcja sensoryczna / siła umysłu
 • pięć sekcji psychiki: shen, yi, po, zhi, hun
 • shen: funkcja umysłowa i psychologiczna; przynależne emocje; zaburzenia shen; protokoły akupunkturowe; punkty shen
 • hun: funkcja psychiczna i psychologiczna; przynależne emocje; niepokój hun; protokoły akupunkturowe
 • po: funkcja psychiczna i psychologiczna; przynależne emocje; zakłócenia po; protokoły akupunkturowe
 • yi: funkcja mentalna i psychologiczna; przynależne emocje; zaburzenia yi; proktoły akupunkturowe
 • zhi: funkcja psychiczna i psychologiczna; przynależne emocje; zaburzenia zhi; protokoły akupunkturowe
 • koncepcja gui (duchów lub cienia); tłumienie emocji
 • mechanizm „przekonań”: konstytucja, temperament, osobiste doświadczenia

Ból i język Ciała

 • znaczenie bólu – ciało nie kłamie!
 • symbolika choroby
 • relacja ciała i umysłu: shen i yi

KONSULTACJE po module 1 (1,5 godz.)

 

Moduł II: Emocje i instynkty: (7 godz)

Doświadczanie świata zewnętrznego

 • instynkty i emocje; fukcja emocji
 • emocje jako odzwierciedlenie stanu umysłu (przekonania)
 • doświadczanie emocji – charakterystyka i aspekt cielesny
 • znaczenie kanałów luo (łączących)
 • emocje i narządy zang oraz fu

Pięć emocji oraz siedem silnych uczuć

 • wpływ na energetykę oraz możliwe patologie i strategie leczenia: gniewu, euforii/rozradowania, zamartwiania się, smutku, strachu, szoku, uczucia przytłoczenia, namiętności i miłości, zazdrości, nienawiści, chęci zemsty, poczucia winy i wstydu

Zaburzenia osobowości i kanały luo

 • kanały luo i rozwój psychospołeczny

Diagnoza

 • nomenklatura
 • emocje i sny; funkcja hun (duszy eterycznej)
 • diagnoza palpacyjna

Leczenie

 • strategie leczenia emocji
 • harmonizowanie shen; wskazania do użycia punktów shen
 • uwalnianie emocji za pomocą kanałów luo (łączących)
 • radzenie sobie z nastrojami, emocjami i temperamentami; wskazania do nakłucia punktów luo
 • emocje i osiem kanałów nadzwyczajnych
 • zastosowanie kliniczne: leczenie depresji i smutku; stanów niepokoju i stresu

KONSULTACJE po module II (1,5 godz.)

 

Moduł III: Konstytucja i system przekonań: (7 godz.)

Podstawy mechanizmu przekonań

 • rzeczywistość obiektywna a subiektywna
 • składowe systemu przekonań
 • energie konstytucyjne: jing qi oraz zong qi
 • podstawy mechanizmu przekonań: konstytucja – temperament – zachowanie
 • rozwój fizyczny i wykorzystanie energii konstytucyjnych
 • rola kanałów nadzwyczajnych

Pięć typów konstytucyjnych

 • konstytucja i morfologia: wpływ każdego z typów konstytucyjnych na budowę ciała, energetykę i psychologię danej osoby
 • pięć archetypów: znaki rozpoznawcze (twarz, ciało, dłonie), wygląd i psychologia, powiązane zaburzenia wzorców zang i fu, dysfunkcje psycho-emocjonalne i odpowiednie protokoły leczenia akupunkturą
 • przykładowe przypadki kliniczne

KONSULTACJE po module III (1,5 godz.)

 

Moduł IV: Temperamenty i przekonania: (12  godz.)

Konstytucja i temperament

 • składowe systemu przekonań
 • energie konstytucyjne: jing qi i zong qi
 • rola kanałów nadzwyczajnych: przekazywanie życia (7 bram) i wpływ psychologiczny
 • wpływ konstytucji i temperamentu
 • znaczenie systemów dialektycznych: pięc elementów, pięć przemian, sześć qi

Sześć temperamentów

 • energetyka sześciu warstw
 • sześć “temperamentów”, charakterystyka psycho-emocjonalna i wzorce przekonań, typowe zachowania; przykłady
 • zablokowanie danego temperamentu: psychologiczne i patologiczne manifestacje
 • terapeutyczne protokoły akupunkturowe: dobór punktów akupunkturowych w oparciu o temperament

Strategie leczenia

 • leczenie i ćwiczenia zmieniające nawykowe przekonania
 • manifestacje kliniczne; zaburzenia osobowości i odpowiednie metody leczenia

KONSULTACJE po module IV (1,5 godz.)

 

Moduł V: Trauma i system zapamiętywania: (7  godz.)

Wpływ traumy na mechanizm przekonań

 • osobista perspektywa i doświadczenie zmysłowe
 • podstawy systemu przekonań
 • system pamięci

Rola kanałów nadzwyczajnych

 • kanały nadzwyczajne, problemy psychologiczne i mechanizm przekonań
 • okresy przejścia z jednego etapu życiowego w inny (7 bram) oraz wpływ na psychikę

Trauma psychiczna

 • pojęcie gui (duchów) w Medycynie Chińskiej
 • skutki gui i protokoły leczenia

Uwalnianie wspomnień i zmiana wierzeń

 • strategie akupunkturowe mogące zmienić przekonania
 • uwalnianie wypartych traumatycznych przeżyć
 • formularz do badania kanałów nadzwyczajnych
 • psychologia i terapia akupunkturą (PAT)
 • przykłady kliniczne

KONSULTACJE po module V (1,5 godz.)

 

Moduł VI: Wypadki i pamięć ciała: (7  godz.)

Trauma i mechanizm obronny

 • pojęcie traumy
 • mechanizm obronny i warstwy energetyczne
 • rola obronna jing jin (kanałów ścięgnisto-mięśniowych)
 • system pamięci
 • po (dusza cielesna), doznania i pamięć ciała
 • pojęcie gui (duchów)

Pancerze (ang. body armors)

 • pojęcie pancerzy: strategie leczenia za pomocą kanałów ścięgnisto-mięśniowych
 • omówienie (obszar, czynniki generujące, objawy fizyczne i psychologiczne) oraz strategie leczenia dla siedmiu części pancerza

Uwalnianie traumy (1godz.)

 • PAT – terapia za pomocą akupunktury i psychologii
 • uwalnianie wypartych traumatycznych wspomnień
 • leczenie oraz ćwiczenia zmieniające przekonania i stan umysłu (ang. mindset)
 • przypadki kliniczne

KONSULTACJE po module VI (1,5 godz.)

 

Moduł VII: Integracja wiedzy dzięki publicznej analizie przypadków klinicznych zaprezentowanych przez uczestników kursu: (12  godz)

 

CENA:

 • Cena podstawowa – 4410 zł
 • Cena podstawowa dla uczniów i absolwentów TOMO – 4060 zł
 • Cena zniżkowa – przy płatności do 12.04.2021 – 3710 zł
 • Cena zniżkowa dla uczniów i absolwentów TOMO – przy płatności do 12.04.2021 – 3360 zł

Istnieje możliwość opłacenia kursu w 7 ratach:

1 rata – 630,00 zł – płatność do 1.05.2021
2 rata – 630,00 zł – płatność do 1.06.2021
3 rata – 630,00 zł – płatność do 1.07.2021
4 rata – 630,00 zł – płatność do 1.08.2021
5 rata – 630,00 zł – płatność do 1.09.2021
6 rata – 630,00 zł – płatność do 1.10.2021
7 rata – 630,00 zł – płatność do 1.11.2021

Dla uczniów i absolwentów TOMO:
1 rata – 580,00 zł – płatność do 1.05.2021
2 rata – 580,00 zł – płatność do 1.06.2021
3 rata – 580,00 zł – płatność do 1.07.2021
4 rata – 580,00 zł – płatność do 1.08.2021
5 rata – 580,00 zł – płatność do 1.09.2021
6 rata – 580,00 zł – płatność do 1.10.2021
7 rata – 580,00 zł – płatność do 1.11.2021

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora:

PPU EXITO Sp. z o.o. ul. Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia
Nr konta : 49 1140 2004 0000 3402 7563 2642
Tytułem: Hamid Montakab – Psychosomatyka 2021 (prosimy również podać imię i nazwisko osoby której dotyczy wpłata)

Organizator wystawia faktury VAT.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania kursu z przyczyn niezależnych od organizatora, w takim przypadku wszystkie zaliczki zostaną zwrócone.

Wykładowca

Hamid Montakab

Data

2021/10/02 - 2021/11/14

Adres

online

Kontakt i informacje dodatkowe

Sławomir Grubba
tel. kom.: 602 793 886
email: szkola@tomo.edu.pl

Sekretariat
tel. kom.: 692 403 527
email: sekretariat@tomo.edu.pl

Event Participants