Podstawy TCM – grupa K – 2023-2024

Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej TOMO prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/24.

Teoretyczne Podstawy Medycyny Chińskiej stanowią FUNDAMENT pod zasadniczą naukę na specjalizacjach.

Po ukończeniu I roku będziesz znał:

 • Podstawowe, fundamentalne pojęcia filozofii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, takie jak Wu Xing, Yin-Yang, Qi.
 • Fizjologię człowieka wg TCM, zarówno w zakresie narządów Zang i Fu, jak i Meridianów,
 • Patologię wg TCM – przyczyny powstawania chorób,

A co po I roku? Aktualnie oferujemy naukę w obrębie dwu specjalizacji:

 • Akupunktura
 • Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia.

Czas trwania szkolenia

Zajęcia będą się odbywać przez 2 semestry (1 rok). W tym czasie odbędzie się dziewięć  trzydniowych spotkań – razem 27 dni wykładów (198 godzin)  i egzamin końcowy w czerwcu.

W zajęciach będzie można uczestniczyć bezpośrednio lub zdalnie.

Będzie to tak zwana forma hybrydowa czyli będziemy organizować zajęcia na sali które równocześnie będą transmitowane w formie online (z możliwością zadawania pytań). Prowadzimy nabór na obie formy udziału w zajęciach.

Jeśli z przyczyn od nas niezależnych (ewentualne rządowe ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z pandemią) organizacja spotkań stacjonarnych nie będzie możliwa, czasowo poprowadzone je wyłącznie w formie online.

Dlaczego warto studiować w Szkole TOMO?

Oferujemy :

 • program poszerzony o podstaw medycyny zachodniej dla studentów i praktyków TCM (brak wymogów wstępnego przygotowania w zakresie medycyny zachodniej),
 • kilkuletnią edukację w oparciu o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO oraz  ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association),
 • nadzór merytoryczny Shandong TCM University (Jinan, Chiny) w ramach podpisanej w 2016 roku umowy
 • opiekę naukowa prof. dr Li Jie, wykładowcy z ponad 20-letnim stażem w nauczeniu TMCh, profesora Shandong TCM University (Jinan, Chiny), opiekuna naukowego Holenderskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NVA) współzałożyciela Qing-Bai TCM University (Holandia) – www.lijietcm.com
 • naukę od najlepszych wykładowców i praktyków TCM z polski i zagranicy: nasza kadra
 • możliwość praktyk w Chinach w szpitalu w Qingdao
 • światowe standardy jeśli chodzi o zakres programowy i ilość godzin
 • program nauczania wzbogacony o elementy medycyny zachodniej.
 • możliwość kontynuowania nauki na poziomie Master.

Certyfikat

3,5 letni program nauczania (podstawy TCM+ specjalizacja) zakończony jest egzaminem i  uzyskaniem Dyplomu akupunkturzysty bądź fitoterapeuty  poświadczających zdobyte kompetencje, wystawianego przez Szkołę Medycyny Chińskiej TOMO jako placówki kształcenia ustawicznego.

 

Informacje kontaktowe:

 • sekretariat: Barbara Heland, tel. (+48) 692 403 527, email: sekretariat@tomo.edu.pl
 • dyrekcja: Sławomir Grubba, tel. (+48) 602 793 886, email: slawek@tomo.edu.pl

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 198 godzin
 • Poziom początkujący
 • Język polski

ETAP I – Teoretyczne Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Cel: 
Znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych koncepcji i teorii takich jak Yin-Yang, Pięć Elementów, Zang Fu, Esencja, Qi, Xue, Cenne Płyny, meridiany i kolaterale, przyczyny i mechanizmy powstawania chorób, zasady leczenia i zapobiegania chorobom.

Zakres programowy Podstaw TCM:

 • Wprowadzenie Ogólne, Podstawy fizjologiczne i zarys historyczny – 22 godziny
 • 4 filary, Qi, Xue, Płyny wew. – 22 godziny
 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje – 44 godziny
 • Meridiany i kolaterale – 22 godziny
 • Przyczyny chorób – 22 godziny
 • Podstawy diagnozy różnicowej – 22 godziny
 • Zang Fu – wzorce patologiczne – 22 godziny
 • Przyczyny i patomechanizmy chorób. Profilaktyka i terapie chorób – 22 godziny
 • Egzamin –  2 godziny

 

 

Harmonogram zjazdów – Grupa K

Data Zajęcia Temat
P 06.10.2023 Podstawy Li Jie 10:00 – 17:00 Sala Online 1 • Wprowadzenie ogólne
• Podstawy Filozoficzne
• Zarys historyczny medycyny chińskiej
S 07.10.2023 K – 1 T: Ania Słowik 09:00 – 17:00 Sala Online 2
N 08.10.2023 Ela Heland 09:00 – 14:00 Sala Online 3
P 27.10.2023 Podstawy Ping Fang 10:00 – 17:00 Sala Online 4 • 4 Filary
• Qi
• Xue
• Płyny wewnętrzne / Jin Ye
S 28.10.2023 K – 2 T: Ania Słowik 09:00 – 17:00 Sala Online 5
N 29.10.2023 09:00 – 14:00 Sala Online 6
P 1.12.2023 Podstawy Mariusz Andruszkiewicz 10:00 – 17:00 Sala Online 7 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje
S 2.12.2023 K – 3 09:00 – 17:00 Sala Online 8
N 3.12.2023 09:00 – 14:00 Sala Online 9
P 5.01.2024 Podstawy Mariusz Andruszkiewicz 10:00 – 17:00 Sala Online 10 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje
S 6.01.2024 K – 4 09:00 – 17:00 Sala Online 11
N 7.01.2024 09:00 – 14:00 Sala Online 12
P 2.02.2024 Podstawy Roman Szymula 10:00 – 17:00 Sala Online 13 • Meridiany i kolaterale
S 3.02.2024 K – 5 09:00 – 17:00 Sala Online 14
N 4.02.2024 09:00 – 14:00 Sala Online 15
P 1.03.2024 Podstawy Piotr Trojniak 10:00 – 17:00 Sala Online 16 • Przyczyny chorób (etiologia)
S 2.03.2024 K – 6 09:00 – 17:00 Sala Online 17
N 3.03.2024 09:00 – 14:00 Sala Online 18
P 5.04.2024 Podstawy Ping Fang 10:00 – 17:00 Sala Online 19 • Podstawy diagnozy różnicowej
S 6.04.2024 K – 7 T: Ania Słowik 09:00 – 17:00 Sala Online 20
N 7.04.2024 09:00 – 14:00 Sala Online 21
P 17.05.2024 Podstawy Taco 10:00 – 17:00 Sala Online 22 • Zang Fu – wzorce patologiczne
S 18.05.2024 K – 8 T: Marcin Szafarz 09:00 – 17:00 Sala Online 23
N 19.05.2024 09:00 – 14:00 Sala Online 24
P 7.06.2024 Podstawy Ela Heland 10:00 – 17:00 Sala Online 25 • Patomechanizmy chorób
• Profilaktyka i terapia chorób
S 8.06.2024 K – 9 09:00 – 17:00 Sala Online 26
N 9.06.2024 09:00 – 14:00 Sala Online 27
S 22.06.2024 Podstawy – EGZAM Ela Heland 11:00 – 13:00 Online 28 • EGZAMIN

 

Standardowy plan zajęć stacjonarnych (z transmisją do internetu)

Piątek :
10:00 – 11:15 zajęcia
11:15 – 11:30 przerwa
11:30 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:30 – 15:45 przerwa
15:45 – 17:00 zajęcia

Sobota:
09:00 – 10:45 zajęcia
10:45 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:30 – 15:45 przerwa
15:45 – 17:00 zajęcia

Niedziela:
09:00 – 10:45 zajęcia
10:45 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 12:45 przerwa
12:45 – 14:00 zajęcia

Harmonogram płatności dla Grupy K

Opłata rejestracyjna   
380,00 zł – płatne przy rejestracji


Płatność za cały semestr : 

I semestr:

 • udział w zajęciach poprzez obecność stacjonarną3170,00 zł – 380,00 zł = 2790,00 zł – płatność do 05.10.2023
 • udział w zajęciach poprzez transmisję online2830,00 zł – 380,00 zł = 2450,00 zł – płatność do 05.10.2023

II semestr:

 • udział w zajęciach poprzez obecność stacjonarną3970,00 zł – płatność do 15.01.2024
 • udział w zajęciach poprzez transmisję online3540,00 zł – płatność do 15.01.2024

Płatność miesięczna

Zajęcia w opcji stacjonarnej:

I semestr

 • 1 rata – 880,00 zł – 380,00 zł = 500,00 zł – płatność do 05.10.2023
 • 2 rata – 880,00 zł – płatność do 15.10.2023
 • 3 rata – 880,00 zł – płatność do 15.11.2023
 • 4 rata – 880,00 zł – płatność do 15.12.2023

II semestr

 • 5 rata – 880,00 zł – płatność do 15.01.2024
 • 6 rata – 880,00 zł – płatność do 15.02.2024
 • 7 rata – 880,00 zł – płatność do 15.03.2024
 • 8 rata – 880,00 zł – płatność do 15.04.2024
 • 9 rata – 880,00 zł – płatność do 15.05.2024

____________________________________________________

Zajęcia w opcji transmisji online:

I semestr

 • 1 rata – 790,00 zł – 380,00 zł = 410,00 zł – płatność do 05.10.2023
 • 2 rata – 790,00 zł – płatność do 15.10.2023
 • 3 rata – 790,00 zł – płatność do 15.11.2023
 • 4 rata – 790,00 zł – płatność do 15.12.2023

II semestr

 • 5 rata – 790,00 zł – płatność do 15.01.2024
 • 6 rata – 790,00 zł – płatność do 15.02.2024
 • 7 rata – 790,00 zł – płatność do 15.03.2024
 • 8 rata – 790,00 zł – płatność do 15.04.2024
 • 9 rata – 790,00 zł – płatność do 15.05.2024

____________________________________________________

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto :
PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.
Nr konta : 49 1140 2004 0000 3402 7563 2642
Tytułem : Opłata za szkołę – grupa K – Imię i Nazwisko