Rekrutacja – Podstawy TCM – grupa L – 2024-2025

Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej TOMO prowadzi rekrutację na rok szkolny 2024/25.

Teoretyczne Podstawy Medycyny Chińskiej stanowią FUNDAMENT pod zasadniczą naukę na specjalizacjach.

Po ukończeniu I roku będziesz znał:

 • Podstawowe, fundamentalne pojęcia filozofii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, takie jak Wu Xing, Yin-Yang, Qi.
 • Fizjologię człowieka wg TCM, zarówno w zakresie narządów Zang i Fu, jak i Meridianów,
 • Patologię wg TCM – przyczyny powstawania chorób,

A co po I roku? Aktualnie oferujemy naukę w obrębie dwu specjalizacji:

 • Akupunktura
 • Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia.

Czas trwania szkolenia

Zajęcia będą się odbywać przez 2 semestry (1 rok). W tym czasie odbędzie się dziewięć  trzydniowych spotkań – razem 27 dni wykładów (198 godzin)  i egzamin końcowy w czerwcu.

W zajęciach będzie można uczestniczyć bezpośrednio lub zdalnie.

Będzie to tak zwana forma hybrydowa czyli będziemy organizować zajęcia na sali które równocześnie będą transmitowane w formie online (z możliwością zadawania pytań). Prowadzimy nabór na obie formy udziału w zajęciach.

Jeśli z przyczyn od nas niezależnych (ewentualne rządowe ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z pandemią) organizacja spotkań stacjonarnych nie będzie możliwa, czasowo poprowadzone je wyłącznie w formie online.

Dlaczego warto studiować w Szkole TOMO?

Oferujemy :

 • program poszerzony o podstaw medycyny zachodniej dla studentów i praktyków TCM (brak wymogów wstępnego przygotowania w zakresie medycyny zachodniej),
 • kilkuletnią edukację w oparciu o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO oraz  ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association),
 • nadzór merytoryczny Shandong TCM University (Jinan, Chiny) w ramach podpisanej w 2016 roku umowy
 • opiekę naukowa prof. dr Li Jie, wykładowcy z ponad 20-letnim stażem w nauczeniu TMCh, profesora Shandong TCM University (Jinan, Chiny), opiekuna naukowego Holenderskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NVA) współzałożyciela Qing-Bai TCM University (Holandia) – www.lijietcm.com
 • naukę od najlepszych wykładowców i praktyków TCM z polski i zagranicy: nasza kadra
 • możliwość praktyk w Chinach w szpitalu w Qingdao
 • światowe standardy jeśli chodzi o zakres programowy i ilość godzin
 • program nauczania wzbogacony o elementy medycyny zachodniej.
 • możliwość kontynuowania nauki na poziomie Master.

Certyfikat

3,5 letni program nauczania (podstawy TCM+ specjalizacja) zakończony jest egzaminem i  uzyskaniem Dyplomu akupunkturzysty bądź fitoterapeuty  poświadczających zdobyte kompetencje, wystawianego przez Szkołę Medycyny Chińskiej TOMO jako placówki kształcenia ustawicznego.

 

Rejestracja do Szkoły TOMO

Aby dokonać zgłoszenia prosimy klikną w  przycisk „Zapisz się do szkoły” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi, statystycznymi i do potrzebnymi do sporządzenia umowy. W odpowiedzi otrzymają państwo wstępne potwierdzenie rejestracji.

Aby zacząć dalszą procedurę prosimy potwierdzić zgłoszenie uiszczając opłatę rekrutacyjną w kwocie 380 zł.

Opłata rekrutacyjna jest traktowana jako wpłata na poczet czesnego za pierwszy semestr nauki.

Jeśli grupa nie zostanie utworzona opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Po dokonaniu rejestracji otrzymają państwo umowę oraz materiały promocyjne dotyczące szkoły, nauki i medycyny chińskiej.

Informacje dodatkowe

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:

 • ukończenie 18 roku życia;

Informacje kontaktowe:

 • sekretariat: Dominika Widera, tel. (+48) 668 470 799, email: dominika@tomo.edu.pl
 • dyrekcja: Sławomir Grubba, tel. (+48) 602 793 886, email: slawek@tomo.edu.pl

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 200 hours
 • Poziom początkujący
 • Język polski

ETAP I – Teoretyczne Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Cel: 
Znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych koncepcji i teorii takich jak Yin-Yang, Pięć Elementów, Zang Fu, Esencja, Qi, Xue, Cenne Płyny, meridiany i kolaterale, przyczyny i mechanizmy powstawania chorób, zasady leczenia i zapobiegania chorobom.

Zakres programowy Podstaw TCM:

 • Wprowadzenie Ogólne, Podstawy fizjologiczne i zarys historyczny – 22 godziny
 • 4 filary, Qi, Xue, Płyny wew. – 22 godziny
 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje – 44 godziny
 • Meridiany i kolaterale – 22 godziny
 • Przyczyny chorób – 22 godziny
 • Podstawy diagnozy różnicowej – 22 godziny
 • Zang Fu – wzorce patologiczne – 22 godziny
 • Przyczyny i patomechanizmy chorób. Profilaktyka i terapie chorób – 22 godziny
 • Egzamin –  2 godziny

 

 

Harmonogram zjazdów – Grupa L

Data Zajęcia Temat
P 04.10.2024 Podstawy Li Jie 10:00 – 17:00 Sala Online 1 • Wprowadzenie ogólne
• Podstawy Filozoficzne
• Zarys historyczny medycyny chińskiej
S 05.10.2024 L – 1 T: Ania Słowik 10:00 – 17:00 Sala Online 2
N 06.10.2024 Ela Heland 09:00 – 14:00 Sala Online 3
P 15.11.2024 Podstawy Ping Fang 10:00 – 17:00 Sala Online 4 • 4 Filary
• Qi
• Xue
• Płyny wewnętrzne / Jin Ye
S 16.11.2024 L – 2 T: Ania Słowik 09:00 – 17:00 Sala Online 5
N 17.11.2024 09:00 – 14:00 Sala Online 6
P 06.12.2024 Podstawy Mariusz Andruszkiewicz 10:00 – 17:00 Sala Online 7 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje
S 07.12.2024 L – 3 09:00 – 17:00 Sala Online 8
N 08.12.2024 09:00 – 14:00 Sala Online 9
P 03.01.2025 Podstawy Mariusz Andruszkiewicz 10:00 – 17:00 Sala Online 10 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje
S 04.01.2025 L – 4 09:00 – 17:00 Sala Online 11
N 05.01.2025 09:00 – 14:00 Sala Online 12
P 31.01.2025 Podstawy Roman Szymula 10:00 – 17:00 Sala Online 13 • Meridiany i kolaterale
S 01.02.2025 L – 5 09:00 – 17:00 Sala Online 14
N 02.02.2025 09:00 – 14:00 Sala Online 15
P 07.03.2025 Podstawy Piotr Trojniak 10:00 – 17:00 Sala Online 16 • Przyczyny chorób (etiologia)
S 08.03.2025 L – 6 09:00 – 17:00 Sala Online 17
N 09.03.2025 09:00 – 14:00 Sala Online 18
P 04.04.2025 Podstawy Ping Fang 10:00 – 17:00 Sala Online 19 • Podstawy diagnozy różnicowej
S 05.04.2025 L – 7 T: Ania Słowik 09:00 – 17:00 Sala Online 20
N 06.04.2025 09:00 – 14:00 Sala Online 21
P 16.05.2025 Podstawy Taco 10:00 – 17:00 Sala Online 22 • Zang Fu – wzorce patologiczne
S 17.05.2025 L – 8 T: Marcin Szafarz 09:00 – 17:00 Sala Online 23
N 18.05.2025 09:00 – 14:00 Sala Online 24
P 13.06.2025 Podstawy Ela Heland 10:00 – 17:00 Sala Online 25 • Patomechanizmy chorób
• Profilaktyka i terapia chorób
S 14.06.2025 L – 9 09:00 – 17:00 Sala Online 26
N 15.06.2025 09:00 – 14:00 Sala Online 27
S 21.06.2025 Podstawy – EGZAMIN Ela Heland 11:00 – 13:00 Online 28 • EGZAMIN

 

Standardowy plan zajęć stacjonarnych (z transmisją do internetu)

Piątek :
10:00 – 11:15 zajęcia
11:15 – 11:30 przerwa
11:30 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:30 – 15:45 przerwa
15:45 – 17:00 zajęcia

Sobota:
09:00 – 10:45 zajęcia
10:45 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:30 – 15:45 przerwa
15:45 – 17:00 zajęcia

Niedziela:
09:00 – 10:45 zajęcia
10:45 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 12:45 przerwa
12:45 – 14:00 zajęcia

Harmonogram płatności dla Grupy L

Opłata rejestracyjna   
380,00 zł – płatne przy rejestracji


Płatność za cały semestr : 

I semestr:

 • udział w zajęciach poprzez obecność stacjonarną: 3170,00 zł – 380,00 zł = 2790,00 zł – płatność do 04.10.2024
 • udział w zajęciach poprzez transmisję online: 2830,00 zł – 380,00 zł = 2450,00 zł – płatność do 25.09.2024

II semestr:

 • udział w zajęciach poprzez obecność stacjonarną: 3970,00 zł – płatność do 15.01.2025
 • udział w zajęciach poprzez transmisję online: 3540,00 zł – płatność do 15.01.2025

Płatność miesięczna

Zajęcia w opcji stacjonarnej:

I semestr

 • 1 rata – 880,00 zł – 380,00 zł = 500,00 zł – płatność do 04.10.2024
 • 2 rata – 880,00 zł – płatność do 15.10.2024
 • 3 rata – 880,00 zł – płatność do 15.11.2024
 • 4 rata – 880,00 zł – płatność do 15.12.2024

II semestr

 • 5 rata – 880,00 zł – płatność do 15.01.2025
 • 6 rata – 880,00 zł – płatność do 15.02.2025
 • 7 rata – 880,00 zł – płatność do 15.03.2025
 • 8 rata – 880,00 zł – płatność do 15.04.2025
 • 9 rata – 880,00 zł – płatność do 15.05.2025

____________________________________________________

Zajęcia w opcji transmisji online:

I semestr

 • 1 rata – 790,00 zł – 380,00 zł = 410,00 zł – płatność do 25.09.2024
 • 2 rata – 790,00 zł – płatność do 15.10.2024
 • 3 rata – 790,00 zł – płatność do 15.11.2024
 • 4 rata – 790,00 zł – płatność do 15.12.2024

II semestr

 • 5 rata – 790,00 zł – płatność do 15.01.2025
 • 6 rata – 790,00 zł – płatność do 15.02.2025
 • 7 rata – 790,00 zł – płatność do 15.03.2025
 • 8 rata – 790,00 zł – płatność do 15.04.2025
 • 9 rata – 790,00 zł – płatność do 15.05.2025

____________________________________________________

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto :
PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.
Nr konta : 49 1140 2004 0000 3402 7563 2642
Tytułem : Opłata za szkołę – grupa L – Imię i Nazwisko