Materia Medica Ziół Chińskich – grupa EII/Z 2018/2021

Specjalizacja Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia jest w systemie naszej szkoły kontynuacją Teoretycznych Podstaw Medycyny Chińskiej i absolwenci I Etapu mają pierwszeństwo w rekrutacji.

Prowadzimy również nabór osób które pozyskały widzę objętą programem “Teoretycznych Podstaw TMCh” poza naszym systemem szkoleniowym.

Czas trwania szkolenia: 2,5 roku (5 semestrów).

W tym czasie odbędzie się 25 sesji 4 dniowych + dodatkowo 8 dni wolnego wyboru. Razem 108 dni wykładów i zajęć praktycznych.

Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe ale mają służyć poszerzeniu zdobywanych podczas zajęć specjalizacyjnych wiadomości. Zajęcia te można zrealizować na dowolnych kursach organizowanych przez TOMO (w miarę dostępności miejsc).

 • Mamy do wykorzystania 8 dni zajęć w ciągu 2,5 lat specjalizacji.
 • Dni można kumulować i zrealizować na dłuższym kursie.
 • Zawsze bierzemy udział w pełny szkoleniu, nie ma możliwości “próbnego” udziału w pojedynczych dniach szkolenia gdyż zaburzałoby to organizację zajęć.
 • Jeśli szkolenie jest dłuższe niż niezrealizowane dni wolnego wyboru, opłata za dni “płatne” będzie naliczana: cena szkolenia / liczba dni szkolenia x liczba dni płatnych.
 • Dni wolne należy zrealizować nie później niż w przeciągu roku od zakończenia zajęć czyli do 26.01.2021.

Osoby posiadające wykształcenie medyczne mogą zostać zwolnione z obowiązku brania udziału w zajęciach z zakresu medycyny zachodniej.

Wykładowcy:

 • prof. Li Jie
 • dr Agnieszka Krzemińska
 • Ping Fang
 • dr Mariusz Giżycki
 • lek. med. Mariusz Andruszkiewicz

 

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:
– posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej;
– ukończenie 19 roku życia;
– uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu “teoretycznych Podstaw TMCh” (data egzaminu 24.06.2017 – Gdańsk, Hotel DAL sala A+B) Dopuszczamy możliwość zwolnienia z egzaminu w przypadku przedstawienie dokumentacji poświadczającej zdobycie wiedzy objętej egzaminem w innych systemach szkoleniowych.

Aby dokonać zgłoszenia prosimy kliknąć przycisk “ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi i statystycznymi.

W odpowiedzi otrzymają państwo potwierdzenie rejestracji.

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 744 hours
 • Poziom All levels
 • Język Polski / Angielski
SES: OD: DO: Dni TEMAT: FORMA WYKŁADOWCA:
SIERPIEŃ 2018
1 2018-08-30 2018-09-02 4 • wprowadzenie do fitoterapii.
• zioła ostre ciepłe uwalniające powierzchnię
• zioła ostre chłodne uwalniające powierzchnię
stacjonarnie Agnieszka Krzemińska
PAŹDZIERNIK 2018
2 2018-10-04 2018-10-07 4 • zioła oczyszczające gorąco
• zioła drenujące ogień
• zioła oczyszczające gorącą wilgoć
• zioła oczyszczające gorąco i toksyny
• zioła oczyszczające gorąco i ochładzające krew
• zioła oczyszczające niedoborowe gorąco
stacjonarnie Mariusz Andruszkiewicz
LISTOPAD 2018
3 2018-11-08 2018-11-11 4 • zioła drenujące w dół
• zioła przeczyszczające
• zioła laksatywne i działaniu nawilżającym
• zioła drastycznie przeczyszczające
• zioła drenujące wilgoć
• zioła rozpraszające wiatr i wilgoć
• zioła rozpraszające wiatr, usuwające wilgoć i eliminujące zimno
• zioła rozpraszające wiatr, usuwające wilgoć i oczyszczające gorąco
• zioła rozpraszające wiatr i usuwające wilgoć o działaniu wzmacniającym ścięgna i kości
stacjonarnie Agnieszka Krzemińska
GRUDZEŃ 2018
4 2018-12-06 2018-12-08 3 • Pediatria.
• Neurologia – ch. tk.nerwowej i naczyniowe.
• Psychiatria – stany nagłe.
Mariusz Andruszkiewicz
4 2018-12-09 2018-12-09 1 • Ratownictwo medyczne – część 1 – Najczęstsze stany nagłe Ratownik
STYCZEŃ 2019
5 2019-01-03 2019-01-06 4 • zioła aromatyczne zioła transformujące wilgoć
• zioła transformujące śluz i zatrzymujące kaszel
• zioła transformujące gorący śluz
• zioła transformujące zimny śluz
• zioła transformujące śluz o działaniu przeciwkaszlowym
stacjonarnie Agnieszka Krzemińska
LUTY 2019
6 2019-02-07 2019-02-10 4 • zioła usuwające zastój pokarmowy
• zioła regulujące qi
• zioła regulujące krew
stacjonarnie Agnieszka Krzemińska
MARZEC 2019
7 2019-03-07 2019-03-10 4 • zioła wzmacniające
• zioła ogrzewające wnętrze i usuwające zimno
stacjonarnie Mariusz Andruszkiewicz
KWIECIEŃ 2019
8 2019-04-11 2019-04-14 4 • zioła stabilizujące i związujące
• zioła uspokajające umysł
• substancje aromatyczne otwierające otwory zmysłów
• zioła rozpraszające wiatr i powstrzymujące drżenie
stacjonarnie Mariusz Andruszkiewicz
MAJ 2019
9 2019-05-16 2019-05-18 3 • Pulmonologia
• Kardiologia
• Nefrologia
stacjonarnie Bartosz Górecki
9 2019-05-19 2019-05-19 1 • Ratownictwo medyczne – część 2 – Nagłe zatrzymanie krążenia + ćwiczenia stacjonarnie Ratownik
CZERWIEC 2019
10 2019-06-13 2019-06-13 1 • Egzamin stacjonarnie Sławomir Grubba
10 2019-06-14 2019-06-16 3 • Diagnoza część 1 stacjonarnie Li Jie
SIERPIEŃ 2019
11 2019-08-29 2019-09-01 4 • Diagnoza część 2 stacjonarnie Li Jie
PAŹDZIERNIK 2019
12 2019-10-17 2019-10-20 4 • Formuły uwalniające powierzchnię / Formulas that Release the Exterior
• Formuły drenujące dołem / Formulas that Drain Downward
• Formuły harmonizujące / Formulas that Harmonize
stacjonarnie Ping Fang
LISTOPAD 2019
13 2019-11-07 2019-11-10 4 • Formuły oczyszczające gorąco / Formulas that Clear Heat
• Formuły oczyszczające gorąco lata / Formulas that Dispel Summerheat
stacjonarnie Mariusz Giżycki
GRUDZIEŃ 2019
14 2019-12-05 2019-12-08 4 • Diagnoza część 3 stacjonarnie Li Jie
STYCZEŃ 2020
15 2020-01-09 2020-01-11 3 • Gastrologia+ W+Pż+Trzustka
• Endokrynologia.
• Ch. metaboliczne
stacjonarnie Piotr Trojniak
15 2020-01-12 2020-01-12 1 • Ratownictwo medyczne – Postępowanie w urazach + ćwiczenia stacjonarnie Piotr Trojniak
LUTY 2020
16 2020-02-06 2020-02-09 4 • Formuły ogrzewające wewnętrzne zimno / Formulas that Warm Interior Cold
• Formuły uwalniające zewnętrzny-wewnętrzny nadmiar / Formulas that Release Exterior-Interior Excess
stacjonarnie Ping Fang
MARZEC 2020
17 2020-03-05 2020-03-08 4 • Formuły stabilizujące i związujące / Formulas that Stabilize and Bind
• Formuły uspokajające ducha / Formulas that Calm the Spirit
• Formuły otwierające otwory zmysłów / Formulas that Open the Sensory Orifices
stacjonarnie Ping Fang
KWIECIEŃ 2020
MAJ 2020
19 2020-05-14 2020-05-17 2 • Formuły tonizujące / Formulas that Tonify online Mariusz Giżycki
CZERWIEC 2020
20 2020-06-18 2020-06-21 4 • Ginekologia i Położnictwo
• Dermatologia
• Reumatologia, ch.autoimunno. i hematologia.
online
WRZESIEŃ 2020
21 2020-09-03 2020-09-06 4 • Formuły rozpraszające wilgoć / Formulas that Expel Dampness
• Formuły eliminujące śluz / Formulas that Dispel Phlegm
• Formuły usuwające zastój pokarmu / Formulas that Reduce Food Stagnation
online Ping Fang
PAŹDZIERNIK 2020
22 2020-10-08 2020-10-11 4 • Formuły regulujące qi / Formulas that Regulate the Qi
• Formuły regulujące krew / Formulas that Regulate the Blood
• Formuły rozpraszające wiatr / Formulas that Expel Wind
• Formuły leczące suchość / Formulas that Treat Dryness
stacjonarnie / transmisja online Mariusz Giżycki
22 2020-10-30 2020-10-31 2 • Przypadki Kliniczne online Ping Fang
LISTOPAD 2020
23 2020-11-05 2020-11-08 4 MEDYCYNA ZACHODNIA:
• Ch. zakaźne i mikrobiologia.
• Ch. górnych dr. oddechowych
• Diagnostyka laboratoryjna
• Diagnostyka obrazowa
online Bartosz Górecki
23 2020-11-19 2020-11-20 2 • Sesja Kliniczna stacjonarnie Elżbieta Heland
23 2020-11-21 2020-11-22 2 • Sesja Kliniczna stacjonarnie Mariusz Andruszkiewicz
GRUDZIEŃ 2020
24 2020-12-03 2020-12-06 4 • Sesja Kliniczna stacjonarnie Mariusz Giżycki
STYCZEŃ 2021
25 2021-01-14 2021-01-14 1 • EGZAMIN stacjonarnie Mariusz Giżycki / Ping Fang
25 2021-01-15 2021-01-17 3 • Sesja Kliniczna stacjonarnie Li Jie

Standardowy Plan Zajęć

Thursday /Czwartek/
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 14:00 lunch
14:00 – 15:30 lesson
15:30 – 15:45 break
15:45 – 17:15 lesson
17:15 – 17:30 break
17:30 – 19:00 lesson

Friday, Saturday/ Piątek, Sobota/
09:00 – 10:45 lesson
10:45 – 11:00 break
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 14:00 lunch
14:00 – 15:30 lesson
15:30 – 15:45 break
15:45 – 17:00 lesson

Sunday/ Niedziela/
09:00 – 10:45 lesson
10:45 – 11:00 break
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 12:45 break
12:45 – 14:00 lesson

Koszty II etapu – specjalizacja

5 semestrów – 25 zjazdów po 4 dni

całość – 3980-zł za semestr x 5 semestrów
raty – 890 zł x 5 rat za semestr

dla osób z wykształceniem medycznym

całość – 3200-zł za semestr x 5 semestrów
raty -730 zł x 5 rat ze semestr

Harmonogram płatności

Specjalizacje Fitoterapia, Grupa E II/Z – lata 2018-2021

Płatność za cały semestr :     

I semestr         3980,00 zł     – płatność do 30.08.2018

II semestr        3980,00 zł     – płatność do 15.01.2019

III semestr       3980,00 zł     – płatność do 15.08.2019

IV semestr       3980,00 zł     – płatność do 15.01.2020

V semestr        3980,00 zł     – płatność do 30.08.2020

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr         3200,00 zł     – płatność do 30.08.2018

II semestr        3200,00 zł      – płatność do 15.01.2019

III semestr      3200,00 zł       – płatność do 15.08.2019

IV semestr      3200,00 zł       – płatność do 15.01.2020

V semestr        3200,00 zł     – płatność do 30.08.2020

Płatność miesięczna :     

I semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 30.08.2018
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2018
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2018
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2018

II semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.01.2019
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.02.2019
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.03.2019
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.04.2019
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.05.2019

III semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2019

IV semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.01.2020
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.02.2020
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.03.2020
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.04.2020
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.05.2020

V semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.08.2020
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2020
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2020
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2020
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2020

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr
1 rata    730,00 zł     – płatność do 30.08.2018
2 rata    730,00 zł    – płatność do 15.09.2018
3 rata   730,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.11.2018
5 rata   730,00 zł    – płatność do 15.12.2018

II semestr
1 rata   730,00 zł    – płatność do 15.01.2019
2 rata   730,00 zł    – płatność do 15.02.2019
3 rata   730,00 zł   – płatność do 15.03.2019
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.04.2019
5 rata  730,00 zł    – płatność do 15.05.2019

III semestr
1 rata   730,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata  730,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata  730,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata  730,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata  730,00 zł     – płatność do 15.12.2019

IV semestr
1 rata   730,00 zł    – płatność do 15.01.2020
2 rata   730,00 zł    – płatność do 15.02.2020
3 rata   730,00 zł    – płatność do 15.03.2020
4 rata  730,00 zł    – płatność do 15.04.2020
5 rata  730,00 zł    – płatność do 15.05.2020

V semestr
1 rata   730,00 zł     – płatność do 15.08.2020
2 rata   730,00 zł     – płatność do 15.09.2020
3 rata   730,00 zł     – płatność do 15.10.2020
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.11.2020
5 rata   730,00 zł     – płatność do 15.12.2020

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto:

PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.

mBank
Nr konta : 79 1140 2004 0000 3802 7678 7176

Tytułem : Opłata za szkołę – Grupa E II/Z – Imię i Nazwisko