Podstawy TCM grupa I-1 2021/2022

Teoretyczne Podstawy Medycyny Chińskiej stanowią FUNDAMENT pod zasadniczą naukę na specjalizacjach.

Po ukończeniu I roku będziesz znał:

 • Podstawowe, fundamentalne pojęcia filozofii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, takie jak Wu Xing, Yin-Yang, Qi.
 • Fizjologię człowieka wg TCM, zarówno w zakresie narządów Zang i Fu, jak i Meridianów,
 • Patologię wg TCM – przyczyny powstawania chorób,

A co po I roku? Aktualnie oferujemy naukę w obrębie dwu specjalizacji:

 • Akupunktura
 • Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia.

Czas trwania szkolenia

Zajęcia będą się odbywać przez 2 semestry (1 rok). W tym czasie odbędzie się dziewięć  trzydniowych spotkań – razem 27 dni wykładów (198 godzin)  i egzamin końcowy w czerwcu.

W zajęciach będzie można uczestniczyć bezpośrednio lub zdalnie. Będzie to tak zwana forma hybrydowa czyli będziemy organizować zajęcia na sali które równocześnie będą transmitowane w formie online (z możliwością zadawania pytań). O formie uczestnictwa w zajęciach będziecie państwo decydować przed każdą sesją.

Jeśli z przyczyn od nas niezależnych (ewentualne rządowe ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z pandemią) organizacja spotkań stacjonarnych nie będzie możliwa, czasowo poprowadzone je wyłącznie w formie online.

Dlaczego warto studiować w Szkole TOMO?

Oferujemy :

 • program poszerzony o podstaw medycyny zachodniej dla studentów i praktyków TCM (brak wymogów wstępnego przygotowania w zakresie medycyny zachodniej),
 • kilkuletnią edukację w oparciu o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO oraz  ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association),
 • nadzór merytoryczny Shandong TCM University (Jinan, Chiny) w ramach podpisanej w 2016 roku umowy
 • opiekę naukowa prof. dr Li Jie, wykładowcy z ponad 20-letnim stażem w nauczeniu TMCh, profesora Shandong TCM University (Jinan, Chiny), opiekuna naukowego Holenderskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NVA) współzałożyciela Qing-Bai TCM University (Holandia) – www.lijietcm.com
 • naukę od najlepszych wykładowców i praktyków TCM z polski i zagranicy: nasza kadra
 • możliwość praktyk w Chinach w szpitalu w Qingdao
 • światowe standardy jeśli chodzi o zakres programowy i ilość godzin
 • program nauczania wzbogacony o elementy medycyny zachodniej.
 • możliwość kontynuowania nauki na poziomie Master.

Certyfikat

3,5 letni program nauczania (podstawy TCM+ specjalizacja) zakończony jest egzaminem i  uzuskaniem Dyplomu akupunkturzysty bądź fitoterapeuty  poświadczających zdobyte kompetencje – zgodnie ze wzorem dla placówki kształcenia ustawicznego, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. – Dz. U. poz. 186), zgodnie z zał. Nr 3. Ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.)

Koszt

 • Płatność za cały semestr :
 1. I semestr > 2600,00 zł – 380,00 zł = 2220,00 zł – płatność do 30.09.2021
 2. II semestr > 3250,00 zł – płatność do 15.02.2022
 • Istnieje możliwość płatności w ratach – informację w zakładce harmonogram

Rejestracja do Szkoły TOMO

Aby dokonać zgłoszenia prosimy klikną w  przycisk „Zapisz się do szkoły” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi, statystycznymi i do potrzebnymi do sporządzenia umowy. W odpowiedzi otrzymają państwo wstępne potwierdzenie rejestracji.

Aby zacząć dalszą procedurę prosimy potwierdzić zgłoszenie uiszczając opłatę rekrutacyjną w kwocie 380 zł.

Opłata rekrutacyjna jest traktowana jako wpłata na poczet czesnego za pierwszy semestr nauki.

Jeśli grupa nie zostanie utworzona opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Po dokonaniu rejestracji otrzymają państwo umowę oraz materiały promocyjne dotyczące szkoły, nauki i medycyny chińskiej.

Informacje dodatkowe

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:

 • posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • ukończenie 19 roku życia;

Informacje kontaktowe:

 • opieka merytoryczna nad studentami: Anna Czarzasta, tel. (+48) 576 571 283, email: ania@medycynaorientalna.pl
 • sekretariat: Barbara Heland, tel. (+48) 692 403 527, email: sekretariat@medycynaorientalna.pl
 • dyrekcja: Sławomir Grubba, tel. (+48) 602 793 886, email: slawek@medycynaorientalna.pl

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 200 hours
 • Poziom początkujący
 • Język polski

ETAP I – Teoretyczne Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Cel: 
Znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych koncepcji i teorii takich jak Yin-Yang, Pięć Elementów, Zang Fu, Esencja, Qi, Xue, Cenne Płyny, meridiany i kolaterale, przyczyny i mechanizmy powstawania chorób, zasady leczenia i zapobiegania chorobom;

Zakres programowy Podstaw TCM z elementami medycyny zachodniej:

 • Wprowadzenie Ogólne, Podstawy fizjologiczne i zarys historyczny – 22 godziny
 • 4 filary, Qi, Xue, Płyny wew. – 22 godziny
 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje – 44 godziny
 • Zang Fu – wzorce patologiczne – 22 godziny
 • Meridiany i kolaterale – 22 godziny
 • Przyczyny chorób – 22 godziny
 • Przyczyny i patomechanizmy chorób. Profilaktyka i terapie chorób – 22 godziny
 • Podstawy diagnozy różnicowej – 22 godziny
 • Egzamin –  2 godziny

 

Harmonogram zjazdów – Grupa I-1

PAŹDZIERNIK 2021
2021-10-01 2021-10-03 3 • Wprowadzenie ogólne
• Podstawy Filozoficzne
• Zarys historyczny medycyny chińskiej
Li Jie
LISTOPAD 2021
2021-11-26 2021-11-28 3 • 4 Filary
• Qi
• Xue
• Płyny wewnętrzne / Jin Ye
Ping Fang
GRUDZEŃ 2021
2021-12-17 2021-12-19 3 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje Mariusz Andruszkiewicz
STYCZEŃ 2022
2022-01-21 2022-01-23 3 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje Mariusz Andruszkiewicz
LUTY 2022
2022-02-18 2022-02-20 3 • Meridiany i kolaterale Roman Szymula
MARZEC 2022
2022-03-18 2022-03-20 3 • Przyczyny chorób (etiologia) Piotr Trojniak
KWIECIEŃ 2022
2022-04-22 2022-04-24 3 • Zang Fu – wzorce patologiczne Taco van der Mark
MAJ 2022
2022-05-13 2022-05-15 3 • Patomechanizmy chorób
• Profilaktyka i terapia chorób
Elżbieta Heland
CZERWIEC 2022
2022-06-18 2022-06-18 1 • Egzamin Sławomir Grubba
2022-06-24 2022-06-26 3 • Podstawy diagnozy różnicowej Ping Fang

Standardowy plan zajęć stacjonarnych (z transmisją do internetu)

Piątek :
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:45 – 17:15 zajęcia
17:30 – 19:00 zajęcia

Sobota:
09:00 – 10:45 zajęcia
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:45 – 17:00 zajęcia

Niedziela:
09:00 – 10:45 zajęcia
11:00 – 12:30 zajęcia
12:45 – 14:00 zajęcia

 

Standardowy plan zajęć w wypadku online bez zajęć na sali

Piątek :
09:00 – 10:30 zajęcia
11:45 – 12:15 zajęcia
12:15 – 13:45 przerwa obiadowa
13:45 – 15:15 zajęcia
15:30 – 17:00 zajęcia

Sobota:
09:00 – 10:30 zajęcia
11:45 – 12:15 zajęcia
12:15 – 13:45 przerwa obiadowa
13:45 – 15:15 zajęcia
15:30 – 17:00 zajęcia

Niedziela:
09:00 – 10:45 zajęcia
11:00 – 12:30 zajęcia
12:45 – 14:00 zajęcia

Harmonogram płatności dla Grupy I-1

Opłata rejestracyjna   
380,00 zł – płatne przy rejestracji


Płatność za cały semestr : 

I semestr    2600,00 zł – 380,00 zł = 2220,00 zł    – płatność do 30.09.2021
II semestr   3250,00 zł     – płatność do 15.02.2022


Płatność miesięczna :

I semestr

1 rata     730,00 zł – 380,00 zł = 350,00 zł     – płatność do 30.09.2021

2 rata     730,00 zł     – płatność do 15.10.2021

3 rata     730,00 zł     – płatność do 15.11.2021

4 rata     730,00 zł     – płatność do 15.12.2021

II semestr

1 rata     730,00 zł     – płatność do 15.02.2022

2 rata     730,00 zł     – płatność do 15.03.2022

3 rata     730,00 zł     – płatność do 15.04.2022

4 rata     730,00 zł     – płatność do 15.05.2022

5 rata     730,00 zł     – płatność do 15.06.2022

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto :
PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.
Nr konta : 49 1140 2004 0000 3402 7563 2642
Tytułem : Opłata za szkołę – grupa I-1 – Imię i Nazwisko