Materia Medica Ziół Chińskich – grupa FIIZ 2019/2022

Specjalizacja Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia jest w systemie naszej szkoły kontynuacją Teoretycznych Podstaw Medycyny Chińskiej i absolwenci I Etapu mają pierwszeństwo w rekrutacji.

Prowadzimy również nabór osób które pozyskały widzę objętą programem “Teoretycznych Podstaw TMCh” poza naszym systemem szkoleniowym.

Czas trwania szkolenia: 2,5 roku (5 semestrów).

W tym czasie odbędzie się 25 sesji 4 dniowych + dodatkowo 8 dni wolnego wyboru. Razem 108 dni wykładów i zajęć praktycznych.

Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe ale mają służyć poszerzeniu zdobywanych podczas zajęć specjalizacyjnych wiadomości. Zajęcia te można zrealizować na dowolnych kursach organizowanych przez TOMO (w miarę dostępności miejsc).

 • Mamy do wykorzystania 8 dni zajęć w ciągu 2,5 lat specjalizacji.
 • Dni można kumulować i zrealizować na dłuższym kursie.
 • Zawsze bierzemy udział w pełny szkoleniu, nie ma możliwości “próbnego” udziału w pojedynczych dniach szkolenia gdyż zaburzałoby to organizację zajęć.
 • Jeśli szkolenie jest dłuższe niż niezrealizowane dni wolnego wyboru, opłata za dni “płatne” będzie naliczana: cena szkolenia / liczba dni szkolenia x liczba dni płatnych.
 • Dni wolne należy zrealizować nie później niż w przeciągu roku od zakończenia zajęć czyli do 31.01.2023.

Osoby posiadające wykształcenie medyczne mogą zostać zwolnione z obowiązku brania udziału w zajęciach z zakresu medycyny zachodniej.

Wykładowcy:

 • prof. Li Jie
 • dr Agnieszka Krzemińska
 • Ping Fang
 • dr Mariusz Giżycki
 • lek. med. Mariusz Andruszkiewicz
 • Elżbieta Heland

 

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:
– posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej;
– ukończenie 19 roku życia;
– uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu “teoretycznych Podstaw TMCh” (data egzaminu 27.06.2019 godzina 12:00 – Gdańsk, Hotel DAL sala A+B) Dopuszczamy możliwość zwolnienia z egzaminu w przypadku przedstawienie dokumentacji poświadczającej zdobycie wiedzy objętej egzaminem w innych systemach szkoleniowych.

Aby dokonać zgłoszenia prosimy kliknąć przycisk “ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi i statystycznymi.

W odpowiedzi otrzymają państwo potwierdzenie rejestracji.

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 744 hours
 • Poziom All levels
 • Język Polski / Angielski
Cz 2.09.2021 3 rok Mariusz Giżycki 11:00 – 19:00 Sala Zajęcia kliniczne
P 3.09.2021 FII – 21 – K1 Mariusz Giżycki 09:00 – 17:00 Sala Zajęcia kliniczne
S 4.09.2021 Ela Heland 09:00 – 17:00 Sala Zajęcia kliniczne
N 5.09.2021 Mariusz Giżycki 09:00 – 14:00 Sala Zajęcia kliniczne
Cz 7.10.2021 3 rok Mariusz Giżycki 11:00 – 19:00 Sala Receptury ziołowe
P 8.10.2021 FIIZ – 22 Mariusz Giżycki 09:00 – 17:00 Sala Receptury ziołowe
S 9.10.2021 Mariusz Giżycki 09:00 – 17:00 Sala Receptury ziołowe
N 10.10.2021 Mariusz Giżycki 09:00 – 14:00 Sala Receptury ziołowe
Cz 4.11.2021 3 rok Ela Heland 11:00 – 19:00 Sala Zajęcia kliniczne
P 5.11.2021 FIIZ – 23 – K2 Anna Czarzasta 09:00 – 17:00 Sala Zajęcia kliniczne
S 6.11.2021 M. Andruszkiewicz 09:00 – 17:00 Sala Zajęcia kliniczne
N 7.11.2021 M. Andruszkiewicz 09:00 – 14:00 Sala Zajęcia kliniczne
S 4.12.2021 3 rok 09:00 – 17:00 Online Podstawy medycyny zachodniej
N 5.12.2021 FIIZ+FIIA-24a-MZ5 09:00 – 17:00 Online Podstawy medycyny zachodniej
S 11.12.2021 3 rok 11:00 – 19:00 Sala Podstawy medycyny zachodniej
N 12.12.2021 FIIZ+FIIA-24b-MZ5 09:00 – 17:00 Sala Podstawy medycyny zachodniej
P 14.01.2022 3 rok prof. Li Jie 11:00 – 19:00 Sala Zajęcia kliniczne
S 15.01.2022 FII – 25 – K3 prof. Li Jie 09:00 – 17:00 Sala Zajęcia kliniczne
N 16.01.2022 prof. Li Jie 09:00 – 14:00 Sala Zajęcia kliniczne
Ś 9.02.2022 EGZAMIN Mariusz Giżycki 09:00 – 18:00 Sala

 

Koszty II etapu – specjalizacja

5 semestrów – 25 zjazdów po 4 dni

całość – 4180-zł za semestr x 5 semestrów
raty – 940 zł x 5 rat za semestr

dla osób z wykształceniem medycznym

całość – 3340-zł za semestr x 5 semestrów
raty -750 zł x 5 rat ze semestr

Harmonogram płatności

Specjalizacje Fitoterapia, Grupa F II/Z – lata 2019-2022

Płatność za cały semestr :     

I semestr         4180,00 zł     – płatność do 30.08.2019

II semestr        4180,00 zł     – płatność do 15.01.2020

III semestr       4180,00 zł     – płatność do 15.08.2020

IV semestr       4180,00 zł     – płatność do 15.01.2021

V semestr        4180,00 zł     – płatność do 30.08.2021

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr         3340,00 zł     – płatność do 30.08.2019

II semestr        3340,00 zł      – płatność do 15.01.2020

III semestr      3340,00 zł       – płatność do 15.08.2020

IV semestr      3340,00 zł       – płatność do 15.01.2021

V semestr        3340,00 zł     – płatność do 30.08.2021

Płatność miesięczna :     

I semestr
1 rata     940,00 zł     – płatność do 30.08.2019
2 rata     940,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     940,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     940,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     940,00 zł     – płatność do 15.12.2019

II semestr
1 rata     940,00 zł     – płatność do 15.01.2020
2 rata     940,00 zł     – płatność do 15.02.2020
3 rata     940,00 zł     – płatność do 15.03.2020
4 rata     940,00 zł     – płatność do 15.04.2020
5 rata     940,00 zł     – płatność do 15.05.2020

III semestr
1 rata     940,00 zł     – płatność do 15.08.2020
2 rata     940,00 zł     – płatność do 15.09.2020
3 rata     940,00 zł     – płatność do 15.10.2020
4 rata     940,00 zł     – płatność do 15.11.2020
5 rata     940,00 zł     – płatność do 15.12.2020

IV semestr
1 rata     940,00 zł     – płatność do 15.01.2021
2 rata     940,00 zł     – płatność do 15.02.2021
3 rata     940,00 zł     – płatność do 15.03.2021
4 rata     940,00 zł     – płatność do 15.04.2021
5 rata     940,00 zł     – płatność do 15.05.2021

V semestr
1 rata     940,00 zł     – płatność do 15.08.2021
2 rata     940,00 zł     – płatność do 15.09.2021
3 rata     940,00 zł     – płatność do 15.10.2021
4 rata     940,00 zł     – płatność do 15.11.2021
5 rata     940,00 zł     – płatność do 15.12.2021

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr
1 rata    750,00 zł     – płatność do 30.08.2019
2 rata    750,00 zł    – płatność do 15.09.2019
3 rata   750,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata   750,00 zł    – płatność do 15.11.2019
5 rata   750,00 zł    – płatność do 15.12.2019

II semestr
1 rata   750,00 zł    – płatność do 15.01.2020
2 rata   750,00 zł    – płatność do 15.02.2020
3 rata   750,00 zł   – płatność do 15.03.2020
4 rata   750,00 zł    – płatność do 15.04.2020
5 rata  750,00 zł    – płatność do 15.05.2020

III semestr
1 rata   750,00 zł     – płatność do 15.08.2020
2 rata  750,00 zł     – płatność do 15.09.2020
3 rata  750,00 zł     – płatność do 15.10.2020
4 rata  750,00 zł     – płatność do 15.11.2020
5 rata  750,00 zł     – płatność do 15.12.2020

IV semestr
1 rata   750,00 zł    – płatność do 15.01.2021
2 rata   750,00 zł    – płatność do 15.02.2021
3 rata   750,00 zł    – płatność do 15.03.2021
4 rata  750,00 zł    – płatność do 15.04.2021
5 rata  750,00 zł    – płatność do 15.05.2021

V semestr
1 rata   750,00 zł     – płatność do 15.08.2021
2 rata   750,00 zł     – płatność do 15.09.2021
3 rata   750,00 zł     – płatność do 15.10.2021
4 rata   750,00 zł    – płatność do 15.11.2021
5 rata   750,00 zł     – płatność do 15.12.2021

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto:

PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.

mBank
Nr konta : 79 1140 2004 0000 3802 7678 7176

Tytułem : Opłata za szkołę – Grupa F II/Z – Imię i Nazwisko