Rekrutacja – Podstawy TCM grupa FI 2018/2019

Od dnia 1 lutego 2018 roku Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej TOMO rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2018/19.

Teoretyczne Podstawy Medycyny Chińskiej są wstępem do zasadniczej nauki w postaci specjalizacji:

 • Akupunktura
 • Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia

Absolwenci I Etapu naszej szkoły mają później pierwszeństwo w rekrutacji na specjalizacje.

Czas trwania szkolenia

Zajęcia będą się odbywać przez 2 semestry (1 rok). W tym czasie odbędzie się dziewięć 4- dniowych spotkań – razem 36 dni wykładów (266 godzin)  i egzamin końcowy w czerwcu.

Dlaczego warto studiować w Szkole TOMO?

Oferujemy :

 • program poszerzony o podstaw medycyny zachodniej dla studentów i praktyków TCM (brak wymogów wstępnego przygotowania w zakresie medycyny zachodniej),
 • kilkuletnią edukację w oparciu o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO oraz  ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association),
 • nadzór merytoryczny Shandong TCM University (Jinan, Chiny) w ramach podpisanej w 2016 roku umowy
 • opiekę naukowa prof. dr Li Jie, wykładowcy z ponad 20-letnim stażem w nauczeniu TMCh, profesora Shandong TCM University (Jinan, Chiny), opiekuna naukowego Holenderskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NVA) współzałożyciela Qing-Bai TCM University (Holandia) – www.lijietcm.com
 • naukę od najlepszych wykładowców i praktyków TCM z polski i zagranicy: nasza kadra
 • możliwość praktyk w Chinach w szpitalu w Qingdao
 • światowe standardy jeśli chodzi o zakres programowy i ilość godzin
 • program nauczania wzbogacony o elementy medycyny zachodniej (192 godziny zajęć)
 • możliwość kontynuowania nauki na poziomie Master

Zapewniamy pełen zakres edukacji oraz program obejmujący:

 • podstawy TCM
 • diagnostykę wg TCM
 • akupunkturę oraz techniki towarzyszące jak moksa, bańki, gua sha
 • chińską Materia Medica
 • zajęcia Qigong
 • naukę w trybie zaocznym.

Certyfikat

3,5 letni program nauczania (podstawy TCM+ specjalizacja) zakończony jest egzaminem i  przyznaniem ZAŚWIADCZENIA MEN oraz Certyfikatu RP poświadczających zdobyte kompetencje (zgodne ze wzorem dla placówki kształcenia ustawicznego, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. – Dz. U. poz. 186), zgodnie z zał. Nr 3. Ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.)

Koszt

 • Płatność za cały semestr :
 1. I semestr > 3200,00 zł – 380,00 zł = 2820,00 zł – płatność do 30.09.2018
 2. II semestr > 3980,00 zł – płatność do 15.02.2019
 • Osoby z wykształceniem medycznym które mogą być zwolnione zajęć anatomii powierzchniowej i anatomii narządów wewnętrznych
 1. I semestr > 2600,00 zł – 380,00 zł = 2220,00 zł – płatność do 30.09.2018
 2. II semestr > 3200,00 zł – płatność do 15.02.2019
 • Istnieje możliwość płatności w ratach – informację w zakładce harmonogram

Rejestracja do Szkoły TOMO

Aby dokonać zgłoszenia prosimy klikną w  przycisk „Zapisz się do szkoły” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi i statystycznymi. W odpowiedzi otrzymają państwo potwierdzenie rejestracji.

Następnie prosimy dokonać opłaty rekrutacyjnej w kwocie 380 zł. Opłata rekrutacyjna jest traktowana jako wpłata na poczet czesnego za pierwszy semestr nauki.

Jeśli grupa nie zostanie utworzona opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Informacje dodatkowe

Osoby posiadające wykształcenie medyczne nie mają obowiązku brania udziału w zajęciach z zakresu medycyny zachodniej

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:

 • posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • ukończenie 19 roku życia;

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 266 hours
 • Poziom początkujący
 • Język polski

ETAP I – Teoretyczne Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Cel: 
Znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych koncepcji i teorii takich jak Yin-Yang, Pięć Elementów, Zang Fu, Esencja, Qi, Xue, Cenne Płyny, meridiany i kolaterale, przyczyny i mechanizmy powstawania chorób, zasady leczenia i zapobiegania chorobom;

Zakres programowy Podstaw TCM z elementami medycyny zachodniej:

 • Wprowadzenie Ogólne, Podstawy fizjologiczne i zarys historyczny – 22 godziny
 • 4 filary, Qi, Xue, Płyny wew. – 22 godziny
 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje – 44 godziny
 • Zang Fu – wzorce patologiczne – 22 godziny
 • Meridiany i kolaterale – 22 godziny
 • Przyczyny chorób – 22 godziny
 • Przyczyny i patomechanizmy chorób. Profilaktyka i terapie chorób – 22 godziny
 • Podstawy diagnozy różnicowej – 24 godziny
 • Egzamin –  2 godziny

Elementy medycyny zachodniej:

 • Anatomia Powierzchniowa – 32 godziny
 • Anatomia narządów wewnętrznych – klatka piersiowa i układ krążenia – 8 godzin
 • Anatomia narządów wewnętrznych – brzuch i układ hormonalny – 8 godzin
 • Anatomia narządów wewnętrznych – układ nerwowy, CUN i obwodowy – 8 godzin
 • Anatomia narządów wewnętrznych – układ rozwojowo-płciowy – 8 godzin

Harmonogram zajazdów – Grupa FI

2018-10-112018-10-11• Anatomia powierzchniowa – 1/4Roman Szymula
2018-10-122018-10-14• Wprowadzenie ogólne
• Podstawy Filozoficzne
• Zarys historyczny medycyny chińskiej
Li Jie
2018-11-152018-11-15• Anatomia narządów wewnętrznych – układ nerwowy, CUN i obwodowyMariusz Andruszkiewicz
2018-11-162018-11-18• 4 Filary
• Qi
• Xue
• Płyny wewnętrzne
Ping Feng
2018-12-132018-12-13• Anatomia powierzchniowa – 2/4Roman Szymula
2018-12-142018-12-16• Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacjeMariusz Andruszkiewicz
2019-01-172019-01-17• Anatomia narządów wewnętrznych – układ moczowo-płciowyMariusz Andruszkiewicz
2019-01-182019-01-20• Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacjeMariusz Andruszkiewicz
2019-02-142019-02-14• Anatomia powierzchniowa – 3/4Roman Szymula
2019-02-152019-02-17• Meridiany i kolateraleRoman Szymula
2019-03-142019-03-14• Anatomia narządów wewnętrznych – klatka piersiowa i układ krążeniaBartosz Górecki
2019-03-152019-03-17• Zang Fu – wzorce patologiczneTaco van der Mark
2019-04-042019-04-04• Anatomia powierzchniowa – 4/4Roman Szymula
2019-04-052019-04-07• Przyczyny chorób (etiologia)Piotr Trojniak
2019-05-302019-05-30• Anatomia narządów wewnętrznych – brzuch i układ hormonalnyBartosz Górecki
2019-05-312019-06-02• Patomechanizmy chorób
• Profilaktyka i terapia chorób
Agnieszka Krzemińska
2019-06-272019-06-29• Podstawy diagnozy różnicowejPing Fang
2019-06-302019-06-30• EgzaminSławomir Grubba

Standardowy plan zajęć

Pierwszy dzień zajęć :

11:00 – 12:30 zajęcia

12:30 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00 – 15:30 zajęcia

15:45 – 17:15 zajęcia

17:30 – 19:00 zajęcia

Środkowe dni zajęć:

09:00 – 10:45 zajęcia

11:00 – 12:30 zajęcia

12:30 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00 – 15:30 zajęcia

15:45 – 17:00 zajęcia

Ostatni dzień zajęć:

09:00 – 10:45 zajęcia

11:00 – 12:30 zajęcia

12:45 – 14:00 zajęcia

Harmonogram płatności dla Grupy FI

Opłata rejestracyjna   
380,00 zł – płatne przy rejestracji


Płatność za cały semestr : 
I semestr     3200,00 zł – 380,00 zł = 2820,00 zł     – płatność do 30.09.2018
II semestr    3980,00 zł     – płatność do 15.02.2019

Osoby z wykształceniem medycznym które mogą być zwolnione zajęć anatomii powierzchniowej i anatomii narządów wewnętrznych

I semestr    2600,00 zł – 380,00 zł = 2220,00 zł    – płatność do 30.09.2018
II semestr   3200,00 zł     – płatność do 15.02.2019


Płatność miesięczna :

I semestr
1 rata     890,00 zł – 380,00 zł = 510,00 zł     – płatność do 30.09.2018
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2018
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2018
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.01.2019

II semestr 

1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.02.2019
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.03.2019
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.04.2019
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.05.2019
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.06.2019

Osoby z wykształceniem medycznym które mogą być zwolnione zajęć anatomii powierzchniowej i anatomii narządów wewnętrznych

I semestr

1 rata     730,00 zł – 380,00 zł = 270,00 zł     – płatność do 30.09.2018
2 rata     730,00 zł     – płatność do 15.11.2018
3 rata     730,00 zł     – płatność do 15.12.2018
4 rata     730,00 zł     – płatność do 15.01.2019

II semestr

1 rata     730,00 zł     – płatność do 15.02.2019
2 rata     730,00 zł     – płatność do 15.03.2019
3 rata     730,00 zł     – płatność do 15.04.2019
4 rata     730,00 zł     – płatność do 15.05.2019
5 rata     730,00 zł     – płatność do 15.06.2019

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto :
PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.
Nr konta : 50 1140 2004 0000 3302 7664 9039
Tytułem : Opłata za szkołę – grupa F I – Imię i Nazwisko