Akupunktura – grupa EII/A 2018/2021

Nabór na specjalizację Akupunktura
Specjalizacja Akupunktura jest w systemie naszej szkoły kontynuacją Teoretycznych
Podstaw Medycyny Chińskiej.

Absolwenci I Etapu mają pierwszeństwo w rekrutacji, ale prowadzimy również nabór osób które pozyskały wiedzę objętą programem „Teoretycznych Podstaw TMCh” poza naszym systemem szkoleniowym.

Na I roku specjalizacji poznasz:
– Lokalizację punktów akupunkturowych oraz ich zastosowania
– Podstawowe techniki palpacji Meridianów
– Metody i techniki diagnozowania
– Sposób trzymania w dłoni igły akupunktury i jej zastosowania
– Techniki moksybucjii
– Podstawy ratownictwa medycznego.

II rok specjalizacji to bezpośrednie przygotowanie do pracy z pacjentami, więc czeka Cię:
– Pogłębianie i rozwój umiejętności diagnostycznych,
– Doskonalenie technik nakłuwania,
– Nauka budowania receptur akupunkturowych,
– Zajęcia dotyczące metod leczenia poszczególnych grup dolegliwości (m. in.
ginekologia, choroby układu oddechowego, dolegliwości bólowe itp.).

Czas trwania szkolenia: 2,5 roku – 5 semestrów
W tym czasie odbędzie się 25 sesji 4 dniowych + dodatkowo 8 dni wolnego wyboru.
Razem 108 dni wykładów i zajęć praktycznych.

Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe, ale mają służyć poszerzeniu zdobywanych podczas zajęć specjalizacyjnych wiadomości. Zajęcia te można zrealizować na dowolnych kursach organizowanych przez TOMO (w miarę dostępności miejsc).
– Mamy do wykorzystania 8 dni zajęć w ciągu 2,5 lat specjalizacji.
– Dni można kumulować i zrealizować na dłuższym kursie.
– Zawsze bierzemy udział w pełny szkoleniu, nie ma możliwości „próbnego” udziału w pojedynczych dniach szkolenia gdyż zaburzałoby to organizację zajęć.
– Jeśli szkolenie jest dłuższe niż nie zrealizowane dni wolnego wyboru, opłata za dni
„płatne” będzie naliczana : cena szkolenia / liczba dni szkolenia x liczba dni płatnych.
– Dni wolne należy zrealizować nie później niż w przeciągu roku od zakończenia zajęć czyli do 26.01.2021.
Osoby posiadające wykształcenie medyczne mogą zostać zwolnione z obowiązku brania udziału w zajęciach z zakresu medycyny zachodniej.

Wykładowcy:
– prof. Li Jie
– lek. med. Grażyna Rogulska
– mgr Roman Szymula
– Hamid Montakab

 

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:
– posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej;
– ukończenie 19 roku życia;
– uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu „teoretycznych Podstaw TMCh” (data egzaminu 24.06.2018 – Gdańsk, Hotel DAL sala A+B) Dopuszczamy możliwość zwolnienia z egzaminu w przypadku przedstawienie dokumentacji poświadczającej zdobycie wiedzy objętej egzaminem w innych systemach szkoleniowych.

Aby dokonać zgłoszenia prosimy kliknąć przycisk „ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi i statystycznymi.

W odpowiedzi otrzymają państwo potwierdzenie rejestracji.

Podsumowanie

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Czas trwania 750
  • Poziom All levels
  • Język Polski / Angielski
SES: OD: DO: TEMAT: WYKŁADOWCA:
SIERPIEŃ 2018
1 2018-08-30 2018-09-02 • Wprowadzenie do wiedzy o meridianach i punktach akupunkturowych
• Meridian Płuc – taiyin dłoni
• Meridian Osierdzia – jueyin dłoni
• Meridian Serca – shaoyin dłoni
Roman Szymula
PAŹDZIERNIK 2018
2 2018-10-11 2018-10-14 • Meridian Jelita Grubego – yangming dłoni
• Meridian Potrójnego Ogrzewacza – shaoyang dłoni
• Meridian Jelita Cienkiego – taiyang dłoni
Roman Szymula
LISTOPAD 2018
3 2018-11-08 2018-11-11 • Meridian Śledziony – taiyin stopy
• Meridian Wątroby – jueyin stopy
Bartosz Górecki
GRUDZEŃ 2018
4 2018-12-06 2018-12-08 • Pediatria.
• Neurologia – ch. tk.nerwowej i naczyniowe.
• Psychiatria – stany nagłe.
Mariusz Andruszkiewicz
4 2018-12-09 2018-12-09 • Ratownictwo medyczne – część 1 – Najczęstsze stany nagłe Ratownik
STYCZEŃ 2019
5 2019-01-10 2019-01-13 • Meridian Pęcherzyka Żółciowego – shaoyang stopy
• Meridian Pęcherza Moczowego – taiyang stopy
Roman Szymula
LUTY 2019
6 2019-02-14 2019-02-17 • Meridian Nerek – shaoyin stopy
• Meridian Żołądka – yangming stopch
Grażyna Rogulska
MARZEC 2019
7 2019-03-14 2019-03-17 • Rodzaje igieł do akupunktury i ich zastosowanie
• Techniki manipulacji
• Podstawy palpacji
Roman Szymula
KWIECIEŃ 2019
8 2019-04-11 2019-04-14 • Ba Mai – Osiem kanałów nadzwyczajnych Bartosz Górecki
MAJ 2019
9 2019-05-16 2019-05-18 • Pulmonologia
• Kardiologia
• Nefrologia
Bartosz Górecki
9 2019-05-19 2019-05-19 • Ratownictwo medyczne – część 2 – Nagłe zatrzymanie krążenia + ćwiczenia Ratownik
CZERWIEC 2019
10 2019-06-13 2019-06-13 • Egzamin Roman Szymula
10 2019-06-14 2019-06-16 • Diagnoza część 1 Li Jie
SIERPIEŃ 2019
11 2019-08-29 2019-09-01 • Diagnoza część 2 Li Jie
PAŹDZIERNIK 2019
12 2019-10-17 2019-10-20 • Metody leczenia akupunkturą. Zasady.
• Jak zestawiać punkty
• Jak układać zestawienia punktów
Grażyna Rogulska
LISTOPAD 2019
13 2019-11-07 2019-11-10 • Mięśniowy syndrom Bi
• Bolesne unieruchomienie barku [„zamrożony bark”] i ból pleców
• Syndrom Wei
Roman Szymula
GRUDZIEŃ 2019
14 2019-12-05 2019-12-08 • Diagnoza część 3 Li Jie
STYCZEŃ 2020
15 2020-01-09 2020-01-12 • Gastrologia+ W+Pż+Trzustka
• Endokrynologia. Ch. metaboliczne
• Ratownictwo medyczne – Postępowanie w urazach + ćwiczenia
Piotr Trojniak
LUTY 2020
16 2020-02-06 2020-02-09 • Ból głowy
• Migrena
• Zaburzenia snu.
Roman Szymula
MARZEC 2020
17 2020-03-05 2020-03-08 • Zaburzenia ciśnienia krwi
• Zaburzenia poudarowe
• Choroby układu krążenia
Grażyna Rogulska
KWIECIEŃ 2020
18 2020-04-02 2020-04-05 • Sesja Kliniczna 1 Li Jie
MAJ 2020
19 2020-05-14 2020-05-17 • Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego Bartosz Górecki
CZERWIEC 2020
20 2020-06-18 2020-06-21 • Ginekologia i Położnictwo
• Dermatologia
• Reumatologia, ch.autoimunno. i hematologia.
WRZESIEŃ 2020
21 2020-09-03 2020-09-06 • Zespół zaburzeń menopauzalnych
• Zespół napięcia przedmiesiączkowego
• Bezpłodność
• Endometrioza.
Grażyna Rogulska
PAŹDZIERNIK 2020
22 2020-10-08 2020-10-11 • Zaburzenia emocjonalne
• Zespół przewlekłego zmęczenia
• Choroby alergiczne
• Katar sienny
Grażyna Rogulska
LISTOPAD 2020
23 2020-11-05 2020-11-08 • Ch. zakaźne i mikrobiologia.
• Ch. górnych dr. oddechowych
• Diagnostyka laboratoryjna
• Diagnostyka obrazowa
GRUDZIEŃ 2020
24 2020-12-03 2020-12-06 • Sesja Kliniczna 2 Mariusz Giżycki
STYCZEŃ 2021
25 2021-01-14 2021-01-14 • EGZAMIN Li Jie / Roman Szymula
25 2021-01-15 2021-01-17 • Sesja Kliniczna 3 Li Jie

Standardowy Plan Zajęć

Thursday /Czwartek/
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 14:00 lunch
14:00 – 15:30 lesson
15:30 – 15:45 break
15:45 – 17:15 lesson
17:15 – 17:30 break
17:30 – 19:00 lesson

Friday, Saturday/ Piątek, Sobota/
09:00 – 10:45 lesson
10:45 – 11:00 break
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 14:00 lunch
14:00 – 15:30 lesson
15:30 – 15:45 break
15:45 – 17:00 lesson

Sunday/ Niedziela/
09:00 – 10:45 lesson
10:45 – 11:00 break
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 12:45 break
12:45 – 14:00 lesson

 

Koszty II etapu – specjalizacja

5 semestrów – 25 zjazdów po 4 dni

całość – 3980-zł za semestr x 5 semestrów
raty – 890 zł x 5 rat za semestr

dla osób z wykształceniem medycznym

całość – 3200-zł za semestr x 5 semestrów
raty -730 zł x 5 rat ze semestr

Harmonogram płatności

Specjalizacje Fitoterapia, Grupa E II/Z – lata 2018-2021

Płatność za cały semestr :     

I semestr         3980,00 zł     – płatność do 30.08.2018

II semestr        3980,00 zł     – płatność do 15.01.2019

III semestr       3980,00 zł     – płatność do 15.08.2019

IV semestr       3980,00 zł     – płatność do 15.01.2020

V semestr        3980,00 zł     – płatność do 30.08.2020

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr         3200,00 zł     – płatność do 30.08.2018

II semestr        3200,00 zł      – płatność do 15.01.2019

III semestr      3200,00 zł       – płatność do 15.08.2019

IV semestr      3200,00 zł       – płatność do 15.01.2020

V semestr        3200,00 zł     – płatność do 30.08.2020

Płatność miesięczna :     

I semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 30.08.2018
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2018
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2018
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2018

II semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.01.2019
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.02.2019
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.03.2019
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.04.2019
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.05.2019

III semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2019

IV semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.01.2020
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.02.2020
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.03.2020
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.04.2020
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.05.2020

V semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.08.2020
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2020
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2020
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2020
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2020

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr
1 rata    730,00 zł     – płatność do 30.08.2018
2 rata    730,00 zł    – płatność do 15.09.2018
3 rata   730,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.11.2018
5 rata   730,00 zł    – płatność do 15.12.2018

II semestr
1 rata   730,00 zł    – płatność do 15.01.2019
2 rata   730,00 zł    – płatność do 15.02.2019
3 rata   730,00 zł   – płatność do 15.03.2019
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.04.2019
5 rata  730,00 zł    – płatność do 15.05.2019

III semestr
1 rata   730,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata  730,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata  730,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata  730,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata  730,00 zł     – płatność do 15.12.2019

IV semestr
1 rata   730,00 zł    – płatność do 15.01.2020
2 rata   730,00 zł    – płatność do 15.02.2020
3 rata   730,00 zł    – płatność do 15.03.2020
4 rata  730,00 zł    – płatność do 15.04.2020
5 rata  730,00 zł    – płatność do 15.05.2020

V semestr
1 rata   730,00 zł     – płatność do 15.08.2020
2 rata   730,00 zł     – płatność do 15.09.2020
3 rata   730,00 zł     – płatność do 15.10.2020
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.11.2020
5 rata   730,00 zł     – płatność do 15.12.2020

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto:

PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.

mBank
Nr konta : 79 1140 2004 0000 3802 7678 7176

Tytułem : Opłata za szkołę – Grupa E II/A – Imię i Nazwisko