Podstawy TCM grupa FI 2018/2019

Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej TOMO prowadzi rekrutację na rok szkolny 2018/19.

Teoretyczne Podstawy Medycyny Chińskiej stanowią FUNDAMENT pod zasadniczą naukę na specjalizacjach.

Po ukończeniu I roku będziesz znał:

 • Podstawowe, fundamentalne pojęcia filozofii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, takie jak Wu Xing, Yin-Yang, Qi.
 • Fizjologię człowieka wg TCM, zarówno w zakresie narządów Zang i Fu, jak i Meridianów,
 • Patologię wg TCM – przyczyny powstawania chorób,
 • Podstawy medycyny zachodniej, w tym anatomię powierzchniową, co znacząco ułatwia start dla przyszłych akupunkturzystów,
 • Qigong, czyli cenne ćwiczenia prozdrowotne, pozwalające zadbać o swoją energię i zdrowie na co dzień, jak i w pracy z pacjentami.

A co po I roku? Aktualnie oferujemy naukę w obrębie dwu specjalizacji:

 • Akupunktura
 • Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia.

Czas trwania szkolenia

Zajęcia będą się odbywać przez 2 semestry (1 rok). W tym czasie odbędzie się dziewięć  trzydniowych spotkań – razem 27 dni wykładów (198 godzin)  i egzamin końcowy w czerwcu.

Dlaczego warto studiować w Szkole TOMO?

Oferujemy :

 • program poszerzony o podstaw medycyny zachodniej dla studentów i praktyków TCM (brak wymogów wstępnego przygotowania w zakresie medycyny zachodniej),
 • kilkuletnią edukację w oparciu o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO oraz  ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association),
 • nadzór merytoryczny Shandong TCM University (Jinan, Chiny) w ramach podpisanej w 2016 roku umowy
 • opiekę naukowa prof. dr Li Jie, wykładowcy z ponad 20-letnim stażem w nauczeniu TMCh, profesora Shandong TCM University (Jinan, Chiny), opiekuna naukowego Holenderskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NVA) współzałożyciela Qing-Bai TCM University (Holandia) – www.lijietcm.com
 • naukę od najlepszych wykładowców i praktyków TCM z polski i zagranicy: nasza kadra
 • możliwość praktyk w Chinach w szpitalu w Qingdao
 • światowe standardy jeśli chodzi o zakres programowy i ilość godzin
 • program nauczania wzbogacony o elementy medycyny zachodniej.
 • możliwość kontynuowania nauki na poziomie Master.

Certyfikat

3,5 letni program nauczania (podstawy TCM+ specjalizacja) zakończony jest egzaminem i  przyznaniem ZAŚWIADCZENIA MEN oraz Certyfikatu RP poświadczających zdobyte kompetencje (zgodne ze wzorem dla placówki kształcenia ustawicznego, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. – Dz. U. poz. 186), zgodnie z zał. Nr 3. Ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.)

Koszt

 • Płatność za cały semestr :
 1. I semestr > 2600,00 zł – 380,00 zł = 2220,00 zł – płatność do 30.09.2018
 2. II semestr > 3250,00 zł – płatność do 15.02.2019
 • Istnieje możliwość płatności w ratach – informację w zakładce harmonogram

Rejestracja do Szkoły TOMO

Aby dokonać zgłoszenia prosimy klikną w  przycisk „Zapisz się do szkoły” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi i statystycznymi. W odpowiedzi otrzymają państwo potwierdzenie rejestracji.

Następnie prosimy dokonać opłaty rekrutacyjnej w kwocie 380 zł. Opłata rekrutacyjna jest traktowana jako wpłata na poczet czesnego za pierwszy semestr nauki.

Jeśli grupa nie zostanie utworzona opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Informacje dodatkowe

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:

 • posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • ukończenie 19 roku życia;

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 198 hours
 • Poziom początkujący
 • Język polski

ETAP I – Teoretyczne Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Cel: 
Znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych koncepcji i teorii takich jak Yin-Yang, Pięć Elementów, Zang Fu, Esencja, Qi, Xue, Cenne Płyny, meridiany i kolaterale, przyczyny i mechanizmy powstawania chorób, zasady leczenia i zapobiegania chorobom;

Zakres programowy Podstaw TCM z elementami medycyny zachodniej:

 • Wprowadzenie Ogólne, Podstawy fizjologiczne i zarys historyczny – 22 godziny
 • 4 filary, Qi, Xue, Płyny wew. – 22 godziny
 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje – 44 godziny
 • Zang Fu – wzorce patologiczne – 22 godziny
 • Meridiany i kolaterale – 22 godziny
 • Przyczyny chorób – 22 godziny
 • Przyczyny i patomechanizmy chorób. Profilaktyka i terapie chorób – 22 godziny
 • Podstawy diagnozy różnicowej – 24 godziny
 • Egzamin –  2 godziny

 

Harmonogram zjazdów – Grupa FI

2018-10-12 2018-10-14 • Wprowadzenie ogólne
• Podstawy Filozoficzne
• Zarys historyczny medycyny chińskiej
Li Jie
2018-11-16 2018-11-18 • 4 Filary
• Qi
• Xue
• Płyny wewnętrzne / Jin Ye
Ping Fang
2018-12-14 2018-12-16 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje Mariusz Andruszkiewicz
2019-01-18 2019-01-20 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje Mariusz Andruszkiewicz
2019-02-15 2019-02-17 • Meridiany i kolaterale Roman Szymula
2019-03-15 2019-03-17 • Zang Fu – wzorce patologiczne Taco
2019-04-05 2019-04-07 • Przyczyny chorób (etiologia) Piotr Trojniak
2019-05-31 2019-06-02 • Patomechanizmy chorób
• Profilaktyka i terapia chorób
Elżbieta Heland
2019-06-27 2019-06-27 • Egzamin Sławomir Grubba
2019-06-28 2019-06-30 • Podstawy diagnozy różnicowej Ping Fang

 

Standardowy plan zajęć

Piątek :

11:00 – 12:30 zajęcia

12:30 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00 – 15:30 zajęcia

15:45 – 17:15 zajęcia

17:30 – 19:00 zajęcia

Sobota:

09:00 – 10:45 zajęcia

11:00 – 12:30 zajęcia

12:30 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00 – 15:30 zajęcia

15:45 – 17:00 zajęcia

Niedziela:

09:00 – 10:45 zajęcia

11:00 – 12:30 zajęcia

12:45 – 14:00 zajęcia

 

Harmonogram płatności dla Grupy FI

Opłata rejestracyjna   
380,00 zł – płatne przy rejestracji


Płatność za cały semestr : 

I semestr    2600,00 zł – 380,00 zł = 2220,00 zł    – płatność do 30.09.2018
II semestr   3250,00 zł     – płatność do 15.02.2019


Płatność miesięczna :

I semestr

1 rata     730,00 zł – 380,00 zł = 350,00 zł     – płatność do 30.09.2018
2 rata     730,00 zł     – płatność do 15.11.2018
3 rata     730,00 zł     – płatność do 15.12.2018
4 rata     730,00 zł     – płatność do 15.01.2019

II semestr

1 rata     730,00 zł     – płatność do 15.02.2019
2 rata     730,00 zł     – płatność do 15.03.2019
3 rata     730,00 zł     – płatność do 15.04.2019
4 rata     730,00 zł     – płatność do 15.05.2019
5 rata     730,00 zł     – płatność do 15.06.2019

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto :
PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.
Nr konta : 49 1140 2004 0000 3402 7563 2642
Tytułem : Opłata za szkołę – grupa F I – Imię i Nazwisko