Podstawy TCM – grupa E1 2017/2018

Od dnia 20 stycznia 2017 roku Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej TOMO rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2017/18.

Teoretyczne Podstawy Medycyny Chińskiej są wstępem do zasadniczej nauki w postaci specjalizacji:

 • Akupunktura
 • Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia

Absolwenci I Etapu naszej szkoły mają później pierwszeństwo w rekrutacji na specjalizacje.

Czas trwania szkolenia

Zajęcia będą się odbywać przez 2 semestry (1 rok). W tym czasie odbędzie się dziewięć 4- dniowych spotkań – razem 36 dni wykładów (266 godzin)  i egzamin końcowy w czerwcu.

Dlaczego warto studiować w Szkole TOMO?

Oferujemy :

 • program poszerzony o podstaw medycyny zachodniej dla studentów i praktyków TCM (brak wymogów wstępnego przygotowania w zakresie medycyny zachodniej),
 • kilkuletnią edukację w oparciu o wytyczne z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej stworzone przez WHO oraz  ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association),
 • nadzór merytoryczny Shandong TCM University (Jinan, Chiny) w ramach podpisanej w 2016 roku umowy
 • opiekę naukowa prof. dr Li Jie, wykładowcy z ponad 20-letnim stażem w nauczeniu TMCh, profesora Shandong TCM University (Jinan, Chiny), opiekuna naukowego Holenderskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NVA) współzałożyciela Qing-Bai TCM University (Holandia) – www.lijietcm.com
 • naukę od najlepszych wykładowców i praktyków TCM z polski i zagranicy: nasza kadra
 • możliwość praktyk w Chinach w szpitalu w Qingdao
 • światowe standardy jeśli chodzi o zakres programowy i ilość godzin
 • program nauczania wzbogacony o elementy medycyny zachodniej (192 godziny zajęć)
 • możliwość kontynuowania nauki na poziomie Master

Zapewniamy pełen zakres edukacji oraz program obejmujący:

 • podstawy TCM
 • diagnostykę wg TCM
 • akupunkturę oraz techniki towarzyszące jak moksa, bańki, gua sha
 • chińską Materia Medica
 • zajęcia Qigong
 • naukę w trybie zaocznym.

Certyfikat

3,5 letni program nauczania (podstawy TCM+ specjalizacja) zakończony jest egzaminem i  przyznaniem ZAŚWIADCZENIA MEN oraz Certyfikatu RP poświadczających zdobyte kompetencje (zgodne ze wzorem dla placówki kształcenia ustawicznego, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. – Dz. U. poz. 186), zgodnie z zał. Nr 3. Ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.)

Koszt

 • 1-szy semestr: 4 zjazdy po 4 dni, całość – 3140 zł; raty – 4 x 860 zł
 • dla osób z wykształceniem medycznym: 4 zjazdy po 3 dni – całość 2350 zł; raty 4 x 650 zł
 • 2-gi semestr: 5 zjazdów po 4 dni, całość – 3920 zł; raty – 5 x 860 zł
 • dla osób z wykształceniem medycznym: 4 zjazdy po 3 dni, 1 zjazd 4-dniowy – całość 2940 zł; raty – 5 x 650 zł

Rejestracja do Szkoły TOMO

Aby dokonać zgłoszenia prosimy kliknąć umieszczony poniżej przycisk „Rejestracja Grupa EI” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi i statystycznymi. W odpowiedzi otrzymają państwo potwierdzenie rejestracji.

Następnie prosimy dokonać opłaty rekrutacyjnej w kwocie 380 zł. Opłata rekrutacyjna jest traktowana jako wpłata na poczet czesnego za pierwszy semestr nauki.

Jeśli grupa nie zostanie utworzona opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Informacje dodatkowe

Osoby posiadające wykształcenie medyczne nie mają obowiązku brania udziału w zajęciach z zakresu medycyny zachodniej

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:

 • posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • ukończenie 19 roku życia;

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 266 godzin
 • Poziom początkujący
 • Język Polski / Angielski

ETAP I – Teoretyczne Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Cel: 
Znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych koncepcji i teorii takich jak Yin-Yang, Pięć Elementów, Zang Fu, Esencja, Qi, Xue, Cenne Płyny, meridiany i kolaterale, przyczyny i mechanizmy powstawania chorób, zasady leczenia i zapobiegania chorobom;

Zakres programowy Podstaw TCM z elementami medycyny zachodniej:

 • Wprowadzenie Ogólne, Podstawy fizjologiczne i zarys historyczny – 22 godziny
 • 4 filary, Qi, Xue, Płyny wew. – 22 godziny
 • Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacje – 44 godziny
 • Zang Fu – wzorce patologiczne – 22 godziny
 • Meridiany i kolaterale – 22 godziny
 • Przyczyny chorób – 22 godziny
 • Przyczyny i patomechanizmy chorób. Profilaktyka i terapie chorób – 22 godziny
 • Podstawy diagnozy różnicowej – 24 godziny
 • Egzamin –  2 godziny

Elementy medycyny zachodniej:

 • Anatomia Powierzchniowa – 32 godziny
 • Anatomia narządów wewnętrznych – klatka piersiowa i układ krążenia – 8 godzin
 • Anatomia narządów wewnętrznych – brzuch i układ hormonalny – 8 godzin
 • Anatomia narządów wewnętrznych – układ nerwowy, CUN i obwodowy – 8 godzin
 • Anatomia narządów wewnętrznych – układ rozwojowo-płciowy – 8 godzin

Harmonogram zajęć dla I roku Tradycyjnej Medycyny Chińskiej TOMO – Grupa EI

Podstawy TCM – semestr 1
Sesja 1    19.10 – 22.10.2017
19.10Anatomia PowierzchniowaRoman Szymula
20.10Wprowadzenie Ogólne, Podstawy fizjologiczne i zarys Historyczny medycyny chińskiejLi Jie
21.10Wprowadzenie Ogólne, Podstawy fizjologiczne i zarys Historyczny medycyny chińskiejLi Jie
22.10Wprowadzenie Ogólne, Podstawy fizjologiczne i zarys Historyczny medycyny chińskiejLi Jie
Sesja 2    16.11 – 19.11.2017
16.11Anatomia PowierzchniowaRoman Szymula
17.114 filary, Qi, Xue, Płyny wew.Ping Fang
18.114 filary, Qi, Xue, Płyny wew.Ping Fang
19.114 filary, Qi, Xue, Płyny wew.Ping Fang
Sesja 3    14.12 – 17.12.2017
14.12Anatomia PowierzchniowaRoman Szymula
15.12Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacjeMariusz Andruszkiewicz
16.12Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacjeMariusz Andruszkiewicz
17.12Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacjeMariusz Andruszkiewicz
Sesja 4    18.01 – 21.01.2018
18.01Anatomia PowierzchniowaRoman Szymula
19.01Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacjeMariusz Andruszkiewicz
20.01Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacjeMariusz Andruszkiewicz
21.01Zang Fu – narządy wewnętrzne i ich manifestacjeMariusz Andruszkiewicz
Podstawy TCM – semestr 2
Sesja 5    15.02 – 18.02.2018 
15.02Anatomia narządów wewnętrznych – klatka piersiowa i układ krążeniaBartosz Górecki
16.02Meridiany i kolateraleRoman Szymula
17.02Meridiany i kolateraleRoman Szymula
18.02Meridiany i kolateraleRoman Szymula
Sesja 6    15.03 – 18.03.2018
15.03Anatomia narządów wewnętrznych – brzuch i układ hormonalnyBartosz Górecki
16.03Zang Fu wzorce patologiczneTaco van der Mark
17.03Zang Fu wzorce patologiczneTaco van der Mark
18.03Zang Fu wzorce patologiczneTaco van der Mark
Sesja 7    26.04 – 29.04.2018
26.04Anatomia narządów wewnętrznych – układ nerwowy, CUN i obwodowyMarius Andruszkiewicz
27.04Przyczyny choróbPiotr Trojniak
28.04Przyczyny choróbPiotr Trojniak
29.04Przyczyny choróbPiotr Trojniak
Sesja 8    31.05 – 03.06.2018
31.05Anatomia narządów wewnętrznych – układ rozwojowo-płciowyMariusz Andruszkiewicz
01.06Przyczyny i patomechanizmy chorób. Profilaktyka i terapie choróbAgnieszka Krzemińska
02.06Przyczyny i patomechanizmy chorób. Profilaktyka i terapie choróbAgnieszka Krzemińska
03.06Przyczyny i patomechanizmy chorób. Profilaktyka i terapie choróbAgnieszka Krzemińska
Sesja 9    21.06 – 24.06.2018
21.06EGZAMIN / Podstawy diagnozy różnicowejPing Fang
22.06Podstawy diagnozy różnicowejPing Fang
23.06Podstawy diagnozy różnicowejPing Fang
24.06Podstawy diagnozy różnicowej

Standardowy plan zajęć

Pierwszy dzień zajęć :
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 13:30 przerwa obiadowa
13:30 – 15:00 zajęcia
15:15 – 16:45 zajęcia
17:00 – 18:30 zajęcia

Środkowe dni zajęć:
09:00 – 10:45 zajęcia
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:45 – 17:00 zajęcia

Ostatni dzień zajęć:
09:00 – 10:45 zajęcia
11:00 – 12:30 zajęcia
12:45 – 14:00 zajęcia

Harmonogram płatności

Opłata rejestracyjna   
380,00 zł – płatne przy rejestracji


Płatność za cały semestr :
I semestr     3140,00 zł – 380,00 zł = 2760,00 zł     – płatność do 30.09.2017
II semestr    3920,00 zł     – płatność do 15.01.2018

Osoby z wykształceniem medycznym które mogą być zwolnione zajęć anatomii powierzchniowej i anatomii narządów wewnętrznych

I semestr    2350,00 zł – 380,00 zł = 1970,00 zł    – płatność do 30.09.2017
II semestr   2940,00 zł     – płatność do 15.01.2018


Płatność miesięczna :
I semestr
1 rata     860,00 zł – 380,00 zł = 480,00 zł     – płatność do 30.09.2017
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.11.2017
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.12.2017
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.01.2018

II semestr  

1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.02.2018
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.03.2018
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.04.2018
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.05.2018
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.06.2018

Osoby z wykształceniem medycznym które mogą być zwolnione zajęć anatomii powierzchniowej i anatomii narządów wewnętrznych

I semestr1 rata     

1 rata     650,00 zł – 380,00 zł = 270,00 zł     – płatność do 30.09.2017
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.11.2017
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.12.2017
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.01.2018

 

II semestr

1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.02.2018
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.03.2018
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.04.2018
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.05.2018
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.06.2018


Opłaty prosimy wnosić na nasze konto :
PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.
Nr konta : 50 1140 2004 0000 3302 7664 9039
Tytułem : Opłata za szkołę – grupa E I – Imię i Nazwisko