Rekrutacja Materia Medica Ziół Chińskich – grupa EII/Z 2018/2021

Specjalizacja Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia jest w systemie naszej szkoły kontynuacją Teoretycznych Podstaw Medycyny Chińskiej i absolwenci I Etapu mają pierwszeństwo w rekrutacji.

Prowadzimy również nabór osób które pozyskały widzę objętą programem „Teoretycznych Podstaw TMCh” poza naszym systemem szkoleniowym.

Czas trwania szkolenia: 2,5 roku (5 semestrów).

W tym czasie odbędzie się 25 sesji 4 dniowych + dodatkowo 8 dni wolnego wyboru. Razem 108 dni wykładów i zajęć praktycznych.

Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe ale mają służyć poszerzeniu zdobywanych podczas zajęć specjalizacyjnych wiadomości. Zajęcia te można zrealizować na dowolnych kursach organizowanych przez TOMO (w miarę dostępności miejsc).

 • Mamy do wykorzystania 8 dni zajęć w ciągu 2,5 lat specjalizacji.
 • Dni można kumulować i zrealizować na dłuższym kursie.
 • Zawsze bierzemy udział w pełny szkoleniu, nie ma możliwości „próbnego” udziału w pojedynczych dniach szkolenia gdyż zaburzałoby to organizację zajęć.
 • Jeśli szkolenie jest dłuższe niż niezrealizowane dni wolnego wyboru, opłata za dni „płatne” będzie naliczana: cena szkolenia / liczba dni szkolenia x liczba dni płatnych.
 • Dni wolne należy zrealizować nie później niż w przeciągu roku od zakończenia zajęć czyli do 26.01.2021.

Osoby posiadające wykształcenie medyczne mogą zostać zwolnione z obowiązku brania udziału w zajęciach z zakresu medycyny zachodniej.

Wykładowcy:

 • prof. Li Jie
 • dr Agnieszka Krzemińska
 • Ping Fang
 • dr Mariusz Giżycki
 • lek. med. Mariusz Andruszkiewicz

 

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:
– posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej;
– ukończenie 19 roku życia;
– uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu „teoretycznych Podstaw TMCh” (data egzaminu 24.06.2017 – Gdańsk, Hotel DAL sala A+B) Dopuszczamy możliwość zwolnienia z egzaminu w przypadku przedstawienie dokumentacji poświadczającej zdobycie wiedzy objętej egzaminem w innych systemach szkoleniowych.

Aby dokonać zgłoszenia prosimy kliknąć przycisk „ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi i statystycznymi.

W odpowiedzi otrzymają państwo potwierdzenie rejestracji.

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 744 hours
 • Poziom All levels
 • Język Polski / Angielski
SEMESTR:SES:OD:DO:TEMAT:WYKŁADOWCA:
SEMESTR 1

1

2018-08-30

2018-09-02

• wprowadzenie do fitoterapii.

• zioła ostre ciepłe uwalniające powierzchnię

• zioła ostre chłodne uwalniające powierzchnię

Mariusz Andruszkiewicz
SEMESTR 1

2

2018-10-04

2018-10-07

• zioła oczyszczające gorąco

• zioła drenujące ogień

• zioła oczyszczające gorącą wilgoć

• zioła oczyszczające gorąco i toksyny

• zioła oczyszczające gorąco i ochładzające krew

• zioła oczyszczające niedoborowe gorąco

Mariusz Andruszkiewicz
SEMESTR 1

3

2018-11-08

2018-11-11

• zioła drenujące w dół

• zioła przeczyszczające

• zioła laksatywne i działaniu nawilżającym

• zioła drastycznie przeczyszczające

• zioła drenujące wilgoć

• zioła rozpraszające wiatr i wilgoć

• zioła rozpraszające wiatr, usuwające wilgoć i eliminujące zimno

• zioła rozpraszające wiatr, usuwające wilgoć i oczyszczające gorąco

• zioła rozpraszające wiatr i usuwające wilgoć o działaniu wzmacniającym ścięgna i kości

Agnieszka Krzemińska
SEMESTR 1

4

2018-12-06

2018-12-09

• Pediatria.

• Neurologia – ch. tk.nerwowej i naczyniowe.

• Psychiatria – stany nagłe.

• Ratownictwo medyczne – Najczęstsze stany nagłe

Mariusz Andruszkiewicz
SEMESTR 1

5

2019-01-03

2019-01-06

• zioła aromatyczne zioła transformujące wilgoć

• zioła transformujące śluz i zatrzymujące kaszel

• zioła transformujące gorący śluz

• zioła transformujące zimny śluz

• zioła transformujące śluz o działaniu przeciwkaszlowym

Agnieszka Krzemińska
SEMESTR 2

6

2019-02-07

2019-02-10

• zioła usuwające zastój pokarmowy

• zioła regulujące qi

• zioła regulujące krew

Agnieszka Krzemińska
SEMESTR 2

7

2019-03-07

2019-03-10

• zioła wzmacniające

• zioła ogrzewające wnętrze i usuwające zimno

Agnieszka Krzemińska
SEMESTR 2

8

2019-04-11

2019-04-14

• zioła stabilizujące i związujące

• zioła uspokajające umysł

• substancje aromatyczne otwierające otwory zmysłów

• zioła rozpraszające wiatr i powstrzymujące drżenie

Mariusz Andruszkiewicz
SEMESTR 2

9

2019-05-16

2019-05-19

• Pulmonologia

• Kardiologia

• Nefrologia

• Ratownictwo medyczne – Nagłe zatrzymanie krążenia + ćwiczenia

SEMESTR 2

10

2019-06-13

2019-06-13

• EgzaminSławomir Grubba
SEMESTR 2

10

2019-06-14

2019-06-16

• Diagnoza część 1Li Jie
SEMESTR 3

11

2019-09-29

2019-10-01

• Diagnoza część 2Li Jie
SEMESTR 3

12

2019-10-17

2019-10-20

• Formuły uwalniające powierzchnię / Formulas that Release the Exterior

• Formuły drenujące dołem / Formulas that Drain Downward

• Formuły harmonizujące / Formulas that Harmonize

Ping Fang
SEMESTR 3

13

2019-11-07

2019-11-10

• Formuły oczyszczające gorąco / Formulas that Clear Heat

• Formuły oczyszczające gorąco lata / Formulas that Dispel Summerheat

Mariusz Giżycki
SEMESTR 3

14

2019-12-05

2019-12-08

• Diagnoza część 3Li Jie
SEMESTR 3

15

2020-01-09

2020-01-12

• Gastrologia+ W+Pż+Trzustka

• Endokrynologia. Ch. metaboliczne

• Ratownictwo medyczne – Postępowanie w urazach + ćwiczenia

Piotr Trojniak
SEMESTR 4

16

2020-02-06

2020-02-09

• Formuły ogrzewające wewnętrzne zimno / Formulas that Warm Interior Cold

• Formuły uwalniające zewnętrzny-wewnętrzny nadmiar / Formulas that Release Exterior-Interior Excess

Ping Fang
SEMESTR 4

17

2020-03-05

2020-03-08

• Formuły stabilizujące i związujące / Formulas that Stabilize and Bind

• Formuły uspokajające ducha / Formulas that Calm the Spirit

• Formuły otwierające otwory zmysłów / Formulas that Open the Sensory Orifices

Ping Fang
SEMESTR 4

18

2020-04-02

2020-04-05

• Sesja Kliniczna 1Li Jie
SEMESTR 4

19

2020-05-14

2020-05-17

• Formuły tonizujące / Formulas that TonifyMariusz Giżycki
SEMESTR 4

20

2020-06-18

2020-06-21

• Ginekologia i Położnictwo

• Dermatologia

• Reumatologia, ch.autoimunno. i hematologia.

SEMESTR 5

21

2020-09-03

2020-09-06

• Formuły rozpraszające wilgoć / Formulas that Expel Dampness

• Formuły eliminujące śluz / Formulas that Dispel Phlegm

• Formuły usuwające zastój pokarmu / Formulas that Reduce Food Stagnation

Ping Fang
SEMESTR 5

22

2020-10-08

2020-10-11

• Formuły regulujące qi / Formulas that Regulate the Qi

• Formuły regulujące krew / Formulas that Regulate the Blood

• Formuły rozpraszające wiatr / Formulas that Expel Wind

• Formuły leczące suchość / Formulas that Treat Dryness

Mariusz Giżycki
SEMESTR 5

23

2020-11-05

2020-11-08

• Ch. zakaźne i mikrobiologia.

• Ch. górnych dr. oddechowych

• Diagnostyka laboratoryjna

• Diagnostyka obrazowa

SEMESTR 5

24

2020-12-03

2020-12-06

• Sesja Kliniczna 2Mariusz Giżycki
SEMESTR 5

25

2021-01-14

2021-01-14

• EGZAMINMariusz Giżycki
SEMESTR 5

25

2021-01-14

2021-01-14

• EGZAMINPing Fang
SEMESTR 5

25

2021-01-15

2021-01-17

• Sesja Kliniczna 3Li Jie

Standardowy Plan Zajęć

Thursday /Czwartek/
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 14:00 lunch
14:00 – 15:30 lesson
15:30 – 15:45 break
15:45 – 17:15 lesson
17:15 – 17:30 break
17:30 – 19:00 lesson

Friday, Saturday/ Piątek, Sobota/
09:00 – 10:45 lesson
10:45 – 11:00 break
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 14:00 lunch
14:00 – 15:30 lesson
15:30 – 15:45 break
15:45 – 17:00 lesson

Sunday/ Niedziela/
09:00 – 10:45 lesson
10:45 – 11:00 break
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 12:45 break
12:45 – 14:00 lesson

Koszty II etapu – specjalizacja

5 semestrów – 25 zjazdów po 4 dni

całość – 3980-zł za semestr x 5 semestrów
raty – 890 zł x 5 rat za semestr

dla osób z wykształceniem medycznym

całość – 3200-zł za semestr x 5 semestrów
raty -730 zł x 5 rat ze semestr

Harmonogram płatności

Specjalizacje Fitoterapia, Grupa E II/Z – lata 2018-2021

Płatność za cały semestr :     

I semestr         3980,00 zł     – płatność do 30.08.2018

II semestr        3980,00 zł     – płatność do 15.01.2019

III semestr       3980,00 zł     – płatność do 15.08.2019

IV semestr       3980,00 zł     – płatność do 15.01.2020

V semestr        3980,00 zł     – płatność do 30.08.2020

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr         3200,00 zł     – płatność do 30.08.2018

II semestr        3200,00 zł      – płatność do 15.01.2019

III semestr      3200,00 zł       – płatność do 15.08.2019

IV semestr      3200,00 zł       – płatność do 15.01.2020

V semestr        3200,00 zł     – płatność do 30.08.2020

Płatność miesięczna :     

I semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 30.08.2018
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2018
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2018
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2018

II semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.01.2019
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.02.2019
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.03.2019
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.04.2019
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.05.2019

III semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2019

IV semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.01.2020
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.02.2020
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.03.2020
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.04.2020
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.05.2020

V semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.08.2020
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2020
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2020
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2020
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2020

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr
1 rata    730,00 zł     – płatność do 30.08.2018
2 rata    730,00 zł    – płatność do 15.09.2018
3 rata   730,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.11.2018
5 rata   730,00 zł    – płatność do 15.12.2018

II semestr
1 rata   730,00 zł    – płatność do 15.01.2019
2 rata   730,00 zł    – płatność do 15.02.2019
3 rata   730,00 zł   – płatność do 15.03.2019
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.04.2019
5 rata  730,00 zł    – płatność do 15.05.2019

III semestr
1 rata   730,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata  730,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata  730,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata  730,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata  730,00 zł     – płatność do 15.12.2019

IV semestr
1 rata   730,00 zł    – płatność do 15.01.2020
2 rata   730,00 zł    – płatność do 15.02.2020
3 rata   730,00 zł    – płatność do 15.03.2020
4 rata  730,00 zł    – płatność do 15.04.2020
5 rata  730,00 zł    – płatność do 15.05.2020

V semestr
1 rata   730,00 zł     – płatność do 15.08.2020
2 rata   730,00 zł     – płatność do 15.09.2020
3 rata   730,00 zł     – płatność do 15.10.2020
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.11.2020
5 rata   730,00 zł     – płatność do 15.12.2020

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto:

PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.

mBank
Nr konta : 79 1140 2004 0000 3802 7678 7176

Tytułem : Opłata za szkołę – Grupa E II/Z – Imię i Nazwisko