Materia Medica Ziół Chińskich – grupa DII/Z 2017/2020

Specjalizacja Materia Medica Ziół Chińskich i Fitoterapia jest w systemie naszej szkoły kontynuacją Teoretycznych Podstaw Medycyny Chińskiej i absolwenci I Etapu mają pierwszeństwo w rekrutacji.

Prowadzimy również nabór osób które pozyskały widzę objętą programem „Teoretycznych Podstaw TMCh” poza naszym systemem szkoleniowym.

Czas trwania szkolenia: 2,5 roku (5 semestrów).

W tym czasie odbędzie się 25 sesji 4 dniowych + dodatkowo 8 dni wolnego wyboru. Razem 108 dni wykładów i zajęć praktycznych.

Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe ale mają służyć poszerzeniu zdobywanych podczas zajęć specjalizacyjnych wiadomości. Zajęcia te można zrealizować na dowolnych kursach organizowanych przez TOMO (w miarę dostępności miejsc).

 • Mamy do wykorzystania 8 dni zajęć w ciągu 2,5 lat specjalizacji.
 • Dni można kumulować i zrealizować na dłuższym kursie.
 • Zawsze bierzemy udział w pełny szkoleniu, nie ma możliwości „próbnego” udziału w pojedynczych dniach szkolenia gdyż zaburzałoby to organizację zajęć.
 • Jeśli szkolenie jest dłuższe niż niezrealizowane dni wolnego wyboru, opłata za dni „płatne” będzie naliczana: cena szkolenia / liczba dni szkolenia x liczba dni płatnych.
 • Dni wolne należy zrealizować nie później niż w przeciągu roku od zakończenia zajęć czyli do 26.01.2021.

Osoby posiadające wykształcenie medyczne mogą zostać zwolnione z obowiązku brania udziału w zajęciach z zakresu medycyny zachodniej.

Wykładowcy:

 • prof. Li Jie
 • dr Agnieszka Krzemińska
 • Ping Fang
 • dr Mariusz Giżycki
 • lek. med. Mariusz Andruszkiewicz

 

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:
– posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej;
– ukończenie 19 roku życia;
– uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu „teoretycznych Podstaw TMCh” (data egzaminu 8.06.2017 – Gdańsk, Hotel DAL sala A+B) Dopuszczamy możliwość zwolnienia z egzaminu w przypadku przedstawienie dokumentacji poświadczającej zdobycie wiedzy objętej egzaminem w innych systemach szkoleniowych.

Aby dokonać zgłoszenia prosimy kliknąć przycisk „ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi i statystycznymi.

W odpowiedzi otrzymają państwo potwierdzenie rejestracji.

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Poziom All levels
 • Język Polski / Angielski
OD: DO: Dni TEMAT: WYKŁADOWCA:
SIERPIEŃ 2018
2018-08-30 2018-09-02 4 • Diagnoza część 2 Li Jie
PAŹDZIERNIK 2018
2018-10-11 2018-10-14 4 • Formuły oczyszczające gorąco / Formulas that Clear Heat
• Formuły oczyszczające gorąco lata / Formulas that Dispel Summerheat
Ping Fang
LISTOPAD 2018
2018-11-08 2018-11-11 4 • Formuły uwalniające powierzchnię / Formulas that Release the Exterior
• Formuły drenujące dołem / Formulas that Drain Downward
Mariusz Giżycki
GRUDZEŃ 2018
2018-12-06 2018-12-09 4 • Diagnoza część 3 Li Jie
STYCZEŃ 2019
2019-01-10 2019-01-12 3 • Gastrologia+ W+Pż+Trzustka
• Endokrynologia. Ch. Metaboliczne
Piotr Trojniak
2019-01-13 2019-01-13 1 • Ratownictwo medyczne – część 3 – Postępowanie w urazach + ćwiczenia Ratownik
LUTY 2019
2019-02-07 2019-02-10 4 • Formuły rozpraszające wilgoć / Formulas that Expel Dampness
• Formuły eliminujące śluz / Formulas that Dispel Phlegm
• Formuły usuwające zastój pokarmu / Formulas that Reduce Food Stagnation
Mariusz Giżycki
MARZEC 2019
2019-03-07 2019-03-10 4 • Formuły ogrzewające wewnętrzne zimno / Formulas that Warm Interior Cold
•  Formuły harmonizujące / Formulas that Harmonize
Ping Fang
KWIECIEŃ 2019
2019-04-04 2019-04-07 4 • Formuły rozpraszające wiatr / Formulas that Expel Wind
• Formuły leczące suchość / Formulas that Treat Dryness                                              • Formuły stabilizujące i związujące / Formulas that Stabilize and Bind
• Formuły uspokajające ducha / Formulas that Calm the Spirit
• Formuły otwierające otwory zmysłów / Formulas that Open the Sensory Orifices
Mariusz Giżycki
MAJ 2019
2019-05-23 2019-05-26 4 • Formuły tonizujące / Formulas that Tonify Ping Fang
CZERWIEC 2019
2019-06-20 2019-06-23 4 • Ginekologia i Położnictwo
• Dermatologia
• Reumatologia, ch.autoimunno. i hematologia.
SIERPIEŃ 2019
2019-08-29 2019-09-01 4 • Formuły regulujące qi / Formulas that Regulate the Qi
• Formuły regulujące krew / Formulas that Regulate the Blood
Ping Fang
PAŹDZIERNIK 2019
2019-10-17 2019-10-20 4 • Sesja Kliniczna 1 Li Jie
LISTOPAD 2019
2019-11-07 2019-11-10 4 • Ch. zakaźne i mikrobiologia.
• Ch. górnych dr. oddechowych
• Diagnostyka laboratoryjna
• Diagnostyka obrazowa
GRUDZIEŃ 2019
2019-12-12 2019-12-15 4 • Sesja Kliniczna 2 Mariusz Giżycki
STYCZEŃ 2020
2020-01-23 2020-01-24 2 • Sesja Kliniczna 3 Li Jie
2020-01-25 2020-01-26 2 • EGZAMIN Mariusz Giżycki
2020-01-25 2020-01-26 2 • EGZAMIN Ping Fang

 

Standardowy Plan Zajęć

Pierwszy dzień zajęć :
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:45 – 17:15 zajęcia
17:30 – 19:00 zajęcia

Środkowe dni zajęć :
09:00 – 10:30 zajęcia
10:45 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:45 – 17:00 zajęcia

Ostatni dzień zajęć :
09:00 – 10:30 zajęcia
10:45 – 12:15 zajęcia
12:30 – 14:00 zajęcia

Koszty II etapu – specjalizacja

5 semestrów – 25 zjazdów po 4 dni

całość – 3920-zł za semestr x 5 semestrów
raty – 860 zł x 25 rat

dla osób z wykształceniem medycznym

całość – 2940-zł za semestr x 5 semestrów
raty – 650 zł x 25 rat

Harmonogram płatności

Specjalizacje Fitoterapia, Grupa D II/A – lata 2017-2020

Płatność za cały semestr :     

I semestr         3920,00 zł     – płatność do 30.08.2017

II semestr        3920,00 zł     – płatność do 15.01.2018

III semestr       3920,00 zł     – płatność do 15.08.2018

IV semestr       3920,00 zł     – płatność do 15.01.2019

V semestr        3920,00 zł     – płatność do 30.08.2019

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr         2940,00 zł     – płatność do 30.08.2017

II semestr        2940,00 zł     – płatność do 15.01.2018

III semestr       2940,00 zł     – płatność do 15.08.2018

IV semestr       2940,00 zł     – płatność do 15.01.2019

V semestr        2940,00 zł     – płatność do 30.08.2019

Płatność miesięczna :     

I semestr
1 rata     860,00 zł     – płatność do 30.08.2017
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.09.2017
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.10.2017
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.11.2017
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.12.2017

II semestr
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.01.2018
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.02.2018
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.03.2018
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.04.2018
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.05.2018

III semestr
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.08.2018
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.09.2018
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.11.2018
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.12.2018

IV semestr
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.01.2019
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.02.2019
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.03.2019
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.04.2019
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.05.2019

V semestr
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.12.2019

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr
1 rata     650,00 zł     – płatność do 30.08.2017
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.09.2017
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.10.2017
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.11.2017
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.12.2017

II semestr
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.01.2018
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.02.2018
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.03.2018
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.04.2018
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.05.2018

III semestr
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.08.2018
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.09.2018
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.11.2018
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.12.2018

IV semestr
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.01.2019
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.02.2019
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.03.2019
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.04.2019
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.05.2019

V semestr
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.12.2019

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto:

PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.

mBank
Nr konta : 79 1140 2004 0000 3802 7678 7176

Tytułem : Opłata za szkołę – Grupa D II/Z – Imię i Nazwisko