Rekrutacja Akupunktura – grupa EII/A 2018/2021

Specjalizacja Akupunktura jest w systemie naszej szkoły kontynuacją Teoretycznych Podstaw Medycyny Chińskiej i absolwenci I Etapu mają pierwszeństwo w rekrutacji.

Prowadzimy również nabór osób które pozyskały wiedzę objętą programem „Teoretycznych Podstaw TMCh” poza naszym systemem szkoleniowym.

Czas trwania szkolenia: 2,5 roku – 5 semestrów

W tym czasie odbędzie się 25 sesji 4 dniowych + dodatkowo 8 dni wolnego wyboru. Razem 108 dni wykładów i zajęć praktycznych.

Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe ale mają służyć poszerzeniu zdobywanych podczas zajęć specjalizacyjnych wiadomości. Zajęcia te można zrealizować na dowolnych kursach organizowanych przez TOMO (w miarę dostępności miejsc).

 • Mamy do wykorzystania 8 dni zajęć w ciągu 2,5 lat specjalizacji.
 • Dni można kumulować i zrealizować na dłuższym kursie.
 • Zawsze bierzemy udział w pełny szkoleniu, nie ma możliwości „próbnego” udziału w pojedynczych dniach szkolenia gdyż zaburzałoby to organizację zajęć.
 • Jeśli szkolenie jest dłuższe niż nie zrealizowane dni wolnego wyboru, opłata za dni „płatne” będzie naliczana : cena szkolenia / liczba dni szkolenia x liczba dni płatnych.
 • Dni wolne należy zrealizować nie później niż w przeciągu roku od zakończenia zajęć czyli do 26.01.2021.

Osoby posiadające wykształcenie medyczne mogą zostać zwolnione z obowiązku brania udziału w zajęciach z zakresu medycyny zachodniej.

Wykładowcy:

 • prof. Li Jie
 • Renate Bekker
 • lek. med. Grażyna Rogulska
 • mgr Roman Szymula
 • Hamid Montakab

 

Wstępne warunki przyjęcia do szkoły:
– posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej;
– ukończenie 19 roku życia;
– uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu „teoretycznych Podstaw TMCh” (data egzaminu 24.06.2018 – Gdańsk, Hotel DAL sala A+B) Dopuszczamy możliwość zwolnienia z egzaminu w przypadku przedstawienie dokumentacji poświadczającej zdobycie wiedzy objętej egzaminem w innych systemach szkoleniowych.

Aby dokonać zgłoszenia prosimy kliknąć przycisk „ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY” i wypełnić formularz z danymi kontaktowymi i statystycznymi.

W odpowiedzi otrzymają państwo potwierdzenie rejestracji.

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 750
 • Poziom All levels
 • Język Polski / Angielski
SEMESTR:SES:OD:DO:TEMAT:WYKŁADOWCA:
SEMESTR 1

1

2018-08-30

2018-09-02

• Wprowadzenie do wiedzy o meridianach i punktach akupunkturowych

• Meridian Płuc – taiyin dłoni

• Meridian Osierdzia – jueyin dłoni

• Meridian Serca – shaoyin dłoni

Roman Szymula
SEMESTR 1

2

2018-10-11

2018-10-14

• Meridian Jelita Grubego – yangming dłoni

• Meridian Potrójnego Ogrzewacza – shaoyang dłoni

• Meridian Jelita Cienkiego – taiyang dłoni

Roman Szymula
SEMESTR 1

3

2018-11-08

2018-11-11

• Meridian Śledziony – taiyin stopy

• Meridian Wątroby – jueyin stopy

• Metody stawiania i masażu bańką. Masaż GUA SHA – Anna Czarzasta

Bartosz Górecki
SEMESTR 1

4

2018-12-06

2018-12-09

• Pediatria.

• Neurologia – ch. tk.nerwowej i naczyniowe.

• Psychiatria – stany nagłe.

• Ratownictwo medyczne – Najczęstsze stany nagłe

Mariusz Andruszkiewicz
SEMESTR 1

5

2019-01-10

2019-01-13

• Meridian Pęcherzyka Żółciowego – shaoyang stopy

• Meridian Pęcherza Moczowego – taiyang stopy

• Elementy masażu Tui Na dzieci – Magdalena Sroka

Roman Szymula
SEMESTR 2

6

2019-02-14

2019-02-17

• Meridian Nerek – shaoyin stopy

• Meridian Żołądka – yangming stopch

• Techniki stosowania moksy – część 1 – Marcin Szafarz

Grażyna Rogulska
SEMESTR 2

7

2019-03-14

2019-03-17

• Ba Mai – Osiem kanałów nadzwyczajnych

• Techniki stosowania moksy – część 2 – Marcin Szafarz

Roman Szymula
SEMESTR 2

8

2019-04-11

2019-04-14

• Rodzaje igieł do akupunktury i ich zastosowanie

• Techniki manipulacji

• Podstawy palpacji

Roman Szymula
SEMESTR 2

9

2019-05-16

2019-05-19

• Pulmonologia

• Kardiologia

• Nefrologia

• Ratownictwo medyczne – Nagłe zatrzymanie krążenia + ćwiczenia

SEMESTR 2

10

2019-06-13

2019-06-13

• EgzaminRoman Szymula
SEMESTR 2

10

2019-06-14

2019-06-16

• Diagnoza część 1Li Jie
SEMESTR 3

11

2019-09-29

2019-10-01

• Diagnoza część 2Li Jie
SEMESTR 3

12

2019-10-17

2019-10-20

• Metody leczenia akupunkturą. Zasady.

• Jak zestawiać punkty

• Jak układać zestawienia punktów

Grażyna Rogulska
SEMESTR 3

13

2019-11-07

2019-11-10

• Mięśniowy syndrom Bi

• Bolesne unieruchomienie barku [„zamrożony bark”] i ból pleców

• Syndrom Wei

Roman Szymula
SEMESTR 3

14

2019-12-05

2019-12-08

• Diagnoza część 3Li Jie
SEMESTR 3

15

2020-01-09

2020-01-12

• Gastrologia+ W+Pż+Trzustka

• Endokrynologia. Ch. metaboliczne

• Ratownictwo medyczne – Postępowanie w urazach + ćwiczenia

Piotr Trojniak
SEMESTR 4

16

2020-02-06

2020-02-09

• Ból głowy

• Migrena

• Zaburzenia snu.

Roman Szymula
SEMESTR 4

17

2020-03-05

2020-03-08

• Zaburzenia ciśnienia krwi

• Zaburzenia poudarowe

• Choroby układu krążenia   

Grażyna Rogulska
SEMESTR 4

18

2020-04-02

2020-04-05

• Sesja Kliniczna 1Li Jie
SEMESTR 4

19

2020-05-14

2020-05-17

• Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowegoBartosz Górecki
SEMESTR 4

20

2020-06-18

2020-06-21

• Ginekologia i Położnictwo

• Dermatologia

• Reumatologia, ch.autoimunno. i hematologia.

SEMESTR 5

21

2020-09-03

2020-09-06

• Zespół zaburzeń menopauzalnych

• Zespół napięcia przedmiesiączkowego

• Bezpłodność

• Endometrioza.

Grażyna Rogulska
SEMESTR 5

22

2020-10-08

2020-10-11

• Zaburzenia emocjonalne

• Zespół przewlekłego zmęczenia

• Choroby alergiczne

• Katar sienny

Grażyna Rogulska
SEMESTR 5

23

2020-11-05

2020-11-08

• Ch. zakaźne i mikrobiologia.

• Ch. górnych dr. oddechowych

• Diagnostyka laboratoryjna

• Diagnostyka obrazowa

SEMESTR 5

24

2020-12-03

2020-12-06

• Sesja Kliniczna 2Mariusz Giżycki
SEMESTR 5

25

2021-01-14

2021-01-14

• EGZAMINLi Jie
SEMESTR 5

25

2021-01-14

2021-01-14

• EGZAMINRoman Szymula
SEMESTR 5

25

2021-01-15

2021-01-17

• Sesja Kliniczna 3Li Jie

Standardowy Plan Zajęć

Thursday /Czwartek/
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 14:00 lunch
14:00 – 15:30 lesson
15:30 – 15:45 break
15:45 – 17:15 lesson
17:15 – 17:30 break
17:30 – 19:00 lesson

Friday, Saturday/ Piątek, Sobota/
09:00 – 10:45 lesson
10:45 – 11:00 break
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 14:00 lunch
14:00 – 15:30 lesson
15:30 – 15:45 break
15:45 – 17:00 lesson

Sunday/ Niedziela/
09:00 – 10:45 lesson
10:45 – 11:00 break
11:00 – 12:30 lesson
12:30 – 12:45 break
12:45 – 14:00 lesson

Koszty II etapu – specjalizacja

5 semestrów – 25 zjazdów po 4 dni

całość – 3980-zł za semestr x 5 semestrów
raty – 890 zł x 5 rat za semestr

dla osób z wykształceniem medycznym

całość – 3200-zł za semestr x 5 semestrów
raty -730 zł x 5 rat ze semestr

Harmonogram płatności

Specjalizacje Fitoterapia, Grupa E II/Z – lata 2018-2021

Płatność za cały semestr :     

I semestr         3980,00 zł     – płatność do 30.08.2018

II semestr        3980,00 zł     – płatność do 15.01.2019

III semestr       3980,00 zł     – płatność do 15.08.2019

IV semestr       3980,00 zł     – płatność do 15.01.2020

V semestr        3980,00 zł     – płatność do 30.08.2020

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr         3200,00 zł     – płatność do 30.08.2018

II semestr        3200,00 zł      – płatność do 15.01.2019

III semestr      3200,00 zł       – płatność do 15.08.2019

IV semestr      3200,00 zł       – płatność do 15.01.2020

V semestr        3200,00 zł     – płatność do 30.08.2020

Płatność miesięczna :     

I semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 30.08.2018
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2018
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2018
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2018

II semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.01.2019
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.02.2019
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.03.2019
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.04.2019
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.05.2019

III semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2019

IV semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.01.2020
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.02.2020
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.03.2020
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.04.2020
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.05.2020

V semestr
1 rata     890,00 zł     – płatność do 15.08.2020
2 rata     890,00 zł     – płatność do 15.09.2020
3 rata     890,00 zł     – płatność do 15.10.2020
4 rata     890,00 zł     – płatność do 15.11.2020
5 rata     890,00 zł     – płatność do 15.12.2020

Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr
1 rata    730,00 zł     – płatność do 30.08.2018
2 rata    730,00 zł    – płatność do 15.09.2018
3 rata   730,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.11.2018
5 rata   730,00 zł    – płatność do 15.12.2018

II semestr
1 rata   730,00 zł    – płatność do 15.01.2019
2 rata   730,00 zł    – płatność do 15.02.2019
3 rata   730,00 zł   – płatność do 15.03.2019
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.04.2019
5 rata  730,00 zł    – płatność do 15.05.2019

III semestr
1 rata   730,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata  730,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata  730,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata  730,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata  730,00 zł     – płatność do 15.12.2019

IV semestr
1 rata   730,00 zł    – płatność do 15.01.2020
2 rata   730,00 zł    – płatność do 15.02.2020
3 rata   730,00 zł    – płatność do 15.03.2020
4 rata  730,00 zł    – płatność do 15.04.2020
5 rata  730,00 zł    – płatność do 15.05.2020

V semestr
1 rata   730,00 zł     – płatność do 15.08.2020
2 rata   730,00 zł     – płatność do 15.09.2020
3 rata   730,00 zł     – płatność do 15.10.2020
4 rata   730,00 zł    – płatność do 15.11.2020
5 rata   730,00 zł     – płatność do 15.12.2020

Opłaty prosimy wnosić na nasze konto:

PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.

mBank
Nr konta : 79 1140 2004 0000 3802 7678 7176

Tytułem : Opłata za szkołę – Grupa E II/A – Imię i Nazwisko