Akupunktura – grupa DII/A 2017/2020

Specjalizacja Akupunktura jest w systemie naszej szkoły kontynuacją Teoretycznych Podstaw Medycyny Chińskiej i absolwenci I Etapu mają pierwszeństwo w rekrutacji.

Prowadzimy również nabór osób które pozyskały wiedzę objętą programem „Teoretycznych Podstaw TMCh” poza naszym systemem szkoleniowym.

Czas trwania szkolenia: 2,5 roku – 5 semestrów

W tym czasie odbędzie się 25 sesji 4 dniowych + dodatkowo 8 dni wolnego wyboru. Razem 108 dni wykładów i zajęć praktycznych.

Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe ale mają służyć poszerzeniu zdobywanych podczas zajęć specjalizacyjnych wiadomości. Zajęcia te można zrealizować na dowolnych kursach organizowanych przez TOMO (w miarę dostępności miejsc).

 • Mamy do wykorzystania 8 dni zajęć w ciągu 2,5 lat specjalizacji.
 • Dni można kumulować i zrealizować na dłuższym kursie.
 • Zawsze bierzemy udział w pełny szkoleniu, nie ma możliwości „próbnego” udziału w pojedynczych dniach szkolenia gdyż zaburzałoby to organizację zajęć.
 • Jeśli szkolenie jest dłuższe niż nie zrealizowane dni wolnego wyboru, opłata za dni „płatne” będzie naliczana : cena szkolenia / liczba dni szkolenia x liczba dni płatnych.
 • Dni wolne należy zrealizować nie później niż w przeciągu roku od zakończenia zajęć czyli do 26.01.2021.

Osoby posiadające wykształcenie medyczne mogą zostać zwolnione z obowiązku brania udziału w zajęciach z zakresu medycyny zachodniej.

Wykładowcy:

 • prof. Li Jie
 • Renate Bekker
 • lek. med. Grażyna Rogulska
 • mgr Roman Szymula
 • Hamid Montakab

 

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 108 dni
 • Poziom Zaawansowany
 • Język Polski / Angielski
SES: OD: DO: Dni TEMAT: WYKŁADOWCA: MIEJSCE: Sala
SIERPIEŃ 2018
11 2018-08-30 2018-09-02 4 • Diagnoza część 2 Li Jie Hotel DAL A+B
PAŹDZIERNIK 2018
12 2018-10-04 2018-10-07 4 • Metody leczenia akupunkturą. Zasady.
• Jak zestawiać punkty
• Jak układać zestawienia punktów
Grażyna Rogulska Hotel DAL A+B
LISTOPAD 2018
13 2018-11-08 2018-11-11 4 • Mięśniowy syndrom Bi
• Syndrom Wei
• Bolesne unieruchomienie barku [„zamrożony bark”] i ból pleców
Roman Szymula Hotel DAL C
GRUDZEŃ 2018
14 2018-12-06 2018-12-09 4 • Diagnoza część 3 Li Jie Hotel DAL A+B
STYCZEŃ 2019
15 2019-01-10 2019-01-12 3 • Gastrologia+ W+Pż+Trzustka
• Endokrynologia. Ch. Metaboliczne
Piotr Trojniak Hotel DAL C
15 2019-01-13 2019-01-13 1 • Ratownictwo medyczne – część 3 – Postępowanie w urazach + ćwiczenia Ratownik Hotel DAL C
LUTY 2019
16 2019-02-07 2019-02-10 4 • Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego Bartosz Górecki Hotel DAL A+B
MARZEC 2019
17 2019-03-07 2019-03-10 4 • Zaburzenia emocjonalne
• Zespół przewlekłego zmęczenia
• Choroby alergiczne
• Katar sienny
Grażyna Rogulska Hotel DAL A+B
KWIECIEŃ 2019
18 2019-04-04 2019-04-07 4 • Zaburzenia ciśnienia krwi
• Zaburzenia poudarowe
• Choroby układu krążenia
Grażyna Rogulska Hotel DAL D
MAJ 2019
19 2019-05-23 2019-05-26 4 • Zespół zaburzeń menopauzalnych
• Zespół napięcia przedmiesiączkowego
• Bezpłodność
• Endometrioza.
Grażyna Rogulska Hotel DAL A+B
CZERWIEC 2019
20 2019-06-20 2019-06-23 4 • Ginekologia i Położnictwo
• Dermatologia
• Reumatologia, ch.autoimunno. i hematologia.
Hotel DAL C
SIERPIEŃ 2019
21 2019-08-29 2019-09-01 4 • Ból głowy
• Migrena
• Zaburzenia snu.
Roman Szymula Hotel DAL A+B
PAŹDZIERNIK 2019
22 2019-10-17 2019-10-20 4 • Sesja Kliniczna 1 Li Jie Hotel DAL A+B
LISTOPAD 2019
23 2019-11-07 2019-11-10 4 • Ch. zakaźne i mikrobiologia.
• Ch. górnych dr. oddechowych
• Diagnostyka laboratoryjna
• Diagnostyka obrazowa
Hotel DAL A+B
GRUDZIEŃ 2019
24 2019-12-12 2019-12-15 4 • Sesja Kliniczna 2 Mariusz Giżycki Hotel DAL A+B
STYCZEŃ 2020
25 2020-01-23 2020-01-24 2 • Sesja Kliniczna 3 Li Jie Hotel DAL A+B
25 2020-01-25 2020-01-26 2 • EGZAMIN Li Jie / Roman Szymula Hotel DAL A+B

 

Standardowy Plan Zajęć

Pierwszy dzień zajęć :
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:45 – 17:15 zajęcia
17:30 – 19:00 zajęcia

Środkowe dni zajęć :
09:00 – 10:30 zajęcia
10:45 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 zajęcia
15:45 – 17:00 zajęcia

Ostatni dzień zajęć :
09:00 – 10:30 zajęcia
10:45 – 12:15 zajęcia
12:30 – 14:00 zajęcia

Koszty II etapu – specjalizacja: 

5 semestrów – 25 zjazdów po 4 dni

 • całość – 3920-zł za semestr x 5 semestrów
 • raty – 860 zł x 25 rat

dla osób z wykształceniem medycznym

 • całość – 2940-zł za semestr x 5 semestrów
 • raty – 650 zł x 25 rat

Harmonogram płatności

Specjalizacje Akupunktura
Grupa D II/A – lata 2017-2020 


Płatność za cały semestr :

I semestr         3920,00 zł     – płatność do 30.08.2017

II semestr        3920,00 zł     – płatność do 15.01.2018

III semestr       3920,00 zł     – płatność do 15.08.2018

IV semestr       3920,00 zł     – płatność do 15.01.2019

V semestr        3920,00 zł     – płatność do 30.08.2019


Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr         2940,00 zł     – płatność do 30.08.2017

II semestr        2940,00 zł     – płatność do 15.01.2018

III semestr       2940,00 zł     – płatność do 15.08.2018

IV semestr       2940,00 zł     – płatność do 15.01.2019

V semestr        2940,00 zł     – płatność do 30.08.2019


Płatność miesięczna :

I semestr  
1 rata     860,00 zł     – płatność do 30.08.2017
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.09.2017
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.10.2017
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.11.2017
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.12.2017

II semestr
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.01.2018
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.02.2018
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.03.2018
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.04.2018
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.05.2018

III semestr     
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.08.2018
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.09.2018
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.11.2018
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.12.2018

IV semestr  
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.01.2019
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.02.2019
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.03.2019
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.04.2019
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.05.2019

V semestr  
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.12.2019


Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr  
1 rata     650,00 zł     – płatność do 30.08.2017
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.09.2017
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.10.2017
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.11.2017
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.12.2017

II semestr
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.01.2018
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.02.2018
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.03.2018
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.04.2018
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.05.2018

III semestr     
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.08.2018
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.09.2018
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.11.2018
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.12.2018

IV semestr  
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.01.2019
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.02.2019
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.03.2019
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.04.2019
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.05.2019

V semestr  
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.12.2019


Opłaty prosimy wnosić na nasze konto :

PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.

mBank
Nr konta : 79 1140 2004 0000 3802 7678 7176

Tytułem : Opłata za szkołę – Grupa D II/A – Imię i Nazwisko