Akupunktura – grupa DII/A 2017/2020

Specjalizacja Akupunktura jest w systemie naszej szkoły kontynuacją Teoretycznych Podstaw Medycyny Chińskiej i absolwenci I Etapu mają pierwszeństwo w rekrutacji.

Prowadzimy również nabór osób które pozyskały wiedzę objętą programem „Teoretycznych Podstaw TMCh” poza naszym systemem szkoleniowym.

Czas trwania szkolenia: 2,5 roku – 5 semestrów

W tym czasie odbędzie się 25 sesji 4 dniowych + dodatkowo 8 dni wolnego wyboru. Razem 108 dni wykładów i zajęć praktycznych.

Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe ale mają służyć poszerzeniu zdobywanych podczas zajęć specjalizacyjnych wiadomości. Zajęcia te można zrealizować na dowolnych kursach organizowanych przez TOMO (w miarę dostępności miejsc).

 • Mamy do wykorzystania 8 dni zajęć w ciągu 2,5 lat specjalizacji.
 • Dni można kumulować i zrealizować na dłuższym kursie.
 • Zawsze bierzemy udział w pełny szkoleniu, nie ma możliwości „próbnego” udziału w pojedynczych dniach szkolenia gdyż zaburzałoby to organizację zajęć.
 • Jeśli szkolenie jest dłuższe niż nie zrealizowane dni wolnego wyboru, opłata za dni „płatne” będzie naliczana : cena szkolenia / liczba dni szkolenia x liczba dni płatnych.
 • Dni wolne należy zrealizować nie później niż w przeciągu roku od zakończenia zajęć czyli do 26.01.2021.

Osoby posiadające wykształcenie medyczne mogą zostać zwolnione z obowiązku brania udziału w zajęciach z zakresu medycyny zachodniej.

Wykładowcy:

 • prof. Li Jie
 • Renate Bekker
 • lek. med. Grażyna Rogulska
 • mgr Roman Szymula
 • Hamid Montakab

 

Podsumowanie

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Czas trwania 108 dni
 • Poziom Zaawansowany
 • Język Polski / Angielski

SEMESTR 1

SEMESTR 1
Sesja 1

31.08.2017 – 03.09.2017     T1    Roman Szymula

miejsce zajęć : Hotel DAL Gdańsk

 • Anatomia powierzchniowa
 • Wprowadzenie do wiedzy o meridianach i punktach akupunkturowych
Sesja 2

05.10.2017 – 08.10.2017     T2     Grażyna Rogulska

miejsce zajęć : Hotel DAL Gdańsk

 • Meridian Płuc – taiyin dłoni
 • Meridian Osierdzia – jueyin dłoni
 • Meridian Serca – shaoyin dłoni
 • Meridian Jelita Grubego – yangming dłoni
Sesja 3

02.11.2017 – 05.11.2017     T3     Roman Szymula

miejsce zajęć : Hotel DAL Gdańsk

 • Meridian Potrójnego Ogrzewacza – shaoyang dłoni
 • Meridian Jelita Cienkiego – taiyang dłoni
 • Meridian Śledziony – taiyin stopy
 • Meridian Wątroby – jueyin stopy
Sesja 4

30.11.2017 – 03.12.2017     T4    Roman Szymula  

miejsce zajęć : Hotel DAL Gdańsk

 • Meridian Nerek – shaoyin stopy
 • Meridian Żołądka – yangming stopy
 • Metody nakłuwania
 • Metody manipulacji
 • Punkty akupunkturowe
Sesja 5

04.01.2018 – 07.01.2018     M9     Podstawy medycyny zachodniej     

miejsce zajęć : Hotel DAL Gdańsk

 • Pediatria.
 • Neurologia – ch. tk.nerwowej i naczyniowe.
 • Psychiatria – stany nagłe.
 • Ratownictwo medyczne – Najczęstsze stany nagłe

 

SEMESTR 2
Sesja 6

01.02.2018 – 04.02.2018     T5     Roman Szymula   

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Meridian Pęcherzyka Żółciowego – shaoyang stopy
 • Meridian Pęcherza Moczowego – taiyang stopy
Sesja 7

01.03.2018 – 04.03.2018     T6     Roman Szymula

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Ba Mai – Osiem kanałów nadzwyczajnych
Sesja 8

19.04.2018 – 22.04.2018     T7     Grażyna Rogulska    

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Metody przyżegania moksą
 • Metody stawiania baniek
 • Metody leczenia akupunkturą. Zasady.
 • Jak zestawiać punkty
 • Jak układać zestawienia punktów
Sesja 9

10.05.2018 – 13.05.2018     M10     Podstawy medycyny zachodniej     

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Pulmonologia
 • Kardiologia
 • Nefrologia
 • Ratownictwo medyczne – Nagłe zatrzymanie krążenia + ćwiczenia
Sesja 10

14.06.2018 – 17.06.2018     D1     prof. Li Jie

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Diagnoza część 1

 

SEMESTR 3
Sesja 11

06.09.2018 – 09.09.2018     T8     Renate Bekker 

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Mięśniowy syndrom Bi
 • Bolesne unieruchomienie barku [„zamrożony bark”] i ból pleców
Sesja 12

04.10.2018 – 07.10.2018     D2     prof. Li Jie

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Diagnoza część 2
Sesja 13

08.11.2018 – 11.11.2018     T9     Roman Szymula

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Ból głowy
 • Migrena
 • Zaburzenia snu.
Sesja 14

06.12.2018 – 09.12.2018     D3     prof. Li Jie

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Diagnoza część 3
Sesja 15

10.01.2019 – 13.01.2019     M11     Podstawy medycyny zachodniej     

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Gastrologia+ W+Pż+Trzustka
 • Endokrynologia. Ch. metaboliczne
 • Ratownictwo medyczne – Postępowanie w urazach + ćwiczenia

 

SEMESTR 4
Sesja 16

07.02.2019 – 10.02.2019     T10     Roman Szymula

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zespół przewlekłego zmęczenia
 • Choroby alergiczne
 • Katar sienny
Sesja 17

07.03.2019 – 10.03.2019     T11     Renate Bekker

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Zespół zaburzeń menopauzalnych
 • Zespół napięcia przedmiesiączkowego
 • Bezpłodność
 • Endometrioza.
Sesja 18

04.04.2019 – 07.04.2019     T12     Roman Szymula

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Syndrom Wei
 • Stwardnienie rozsiane
Sesja 19

30.05.2019 – 02.06.2019     K1     prof. Li Jie 

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Sesja Kliniczna
Sesja 20

20.06.2019 – 23.06.2019     M12     Podstawy medycyny zachodniej     

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Ginekologia i Położnictwo
 • Ginekologia i Położnictwo
 • Dermatologia
 • Reumatologia, ch.autoimunno. i hematologia.

 

SEMESTR 5
Sesja 21

05.09.2019 – 08.09.2019     T13    Grażyna Rogulska

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Zaburzenia ciśnienia krwi
 • Zaburzenia poudarowe
 • Choroby układu krążenia
Sesja 22

03.10.2019 – 06.10.2019     T14     Hamid Montakab

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

Sesja 23

07.11.2019 – 10.11.2019     M13     Podstawy medycyny zachodniej     

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Ch. zakaźne i mikrobiologia.
 • Ch. górnych dr. oddechowych
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Diagnostyka obrazowa
Sesja 24

12.12.2019 – 15.12.2019     K2     Mariusz Giżycki 

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • Sesja Kliniczna
Sesja 25

23.01.2020 – 26.01.2020     K3     prof. Li Jie 

miejsce zajęć: Hotel DAL Gdańsk

 • EGZAMIN
 • Sesja Kliniczna

Standardowy Plan Zajęć

Pierwszy dzień zajęć :
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 13:30 przerwa obiadowa
13:30 – 15:00 zajęcia
15:30 – 17:00 zajęcia
17:30 – 19:00 zajęcia

Środkowe dni zajęć :
09:00 – 10:30 zajęcia
11:00 – 12:30 zajęcia
12:30 – 14:30 przerwa obiadowa
14:30 – 16:00 zajęcia
16:30 – 18:00 zajęcia

Ostatni dzień zajęć :
09:00 – 10:30 zajęcia
10:45 – 12:15 zajęcia
12:30 – 14:00 zajęcia

Koszty II etapu – specjalizacja: 

5 semestrów – 25 zjazdów po 4 dni

 • całość – 3920-zł za semestr x 5 semestrów
 • raty – 860 zł x 25 rat

dla osób z wykształceniem medycznym

 • całość – 2940-zł za semestr x 5 semestrów
 • raty – 650 zł x 25 rat

Harmonogram płatności

Specjalizacje Akupunktura
Grupa D II/A – lata 2017-2020 


Płatność za cały semestr :

I semestr         3920,00 zł     – płatność do 30.08.2017

II semestr        3920,00 zł     – płatność do 15.01.2018

III semestr       3920,00 zł     – płatność do 15.08.2018

IV semestr       3920,00 zł     – płatność do 15.01.2019

V semestr        3920,00 zł     – płatność do 30.08.2019


Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr         2940,00 zł     – płatność do 30.08.2017

II semestr        2940,00 zł     – płatność do 15.01.2018

III semestr       2940,00 zł     – płatność do 15.08.2018

IV semestr       2940,00 zł     – płatność do 15.01.2019

V semestr        2940,00 zł     – płatność do 30.08.2019


Płatność miesięczna :

I semestr  
1 rata     860,00 zł     – płatność do 30.08.2017
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.09.2017
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.10.2017
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.11.2017
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.12.2017

II semestr
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.01.2018
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.02.2018
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.03.2018
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.04.2018
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.05.2018

III semestr     
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.08.2018
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.09.2018
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.11.2018
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.12.2018

IV semestr  
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.01.2019
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.02.2019
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.03.2019
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.04.2019
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.05.2019

V semestr  
1 rata     860,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata     860,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     860,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     860,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     860,00 zł     – płatność do 15.12.2019


Harmonogram płatności dla osób zwolnionych z zajęć medycyny zachodniej

I semestr  
1 rata     650,00 zł     – płatność do 30.08.2017
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.09.2017
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.10.2017
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.11.2017
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.12.2017

II semestr
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.01.2018
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.02.2018
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.03.2018
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.04.2018
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.05.2018

III semestr     
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.08.2018
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.09.2018
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.10.2018
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.11.2018
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.12.2018

IV semestr  
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.01.2019
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.02.2019
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.03.2019
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.04.2019
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.05.2019

V semestr  
1 rata     650,00 zł     – płatność do 15.08.2019
2 rata     650,00 zł     – płatność do 15.09.2019
3 rata     650,00 zł     – płatność do 15.10.2019
4 rata     650,00 zł     – płatność do 15.11.2019
5 rata     650,00 zł     – płatność do 15.12.2019


Opłaty prosimy wnosić na nasze konto :

PPU EXITO Sp. z o.o. ul.Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia.

mBank
Nr konta : 79 1140 2004 0000 3802 7678 7176

Tytułem : Opłata za szkołę – Grupa D II/A – Imię i Nazwisko