Program Master

Program w zakresie Akupunktury i Ziołolecznictwa, zakończony uzyskaniem dyplomu w Chinach. Jest on zgodny z wymogami Qi Lu Nei Ke Shi Bing Liu Pai Chuan Cheng Gong Zuo Shi (Chińska Szkoła Dziedzictwa Narodowego TCM Qi Lu Różnorodnych Chorób), europejskiego oddziału (IMTCM) oraz organizacji wspierających edukację w zakresie TCM.

Program Master nie jest bezpośrednio związany z umową z Shandong University of Tradictional Chinese Medicine

Opis Programu Master

1.Program ten jest profesjonalnym, akademickim systemem szkolenia terapeuetów TCM i jest uznawany przez „Chińską Szkołę Dziedzictwa Narodowego TCM Qi Lu Różnorodnych Chorób” jak również przez organizacje współpracujące.

2.Program został zorganizowany w oparciu o możliwość wolnego wyboru poszczególnych modułów przez studentów i ich „kolekcjonowanie”.

3. Osoba aplikująca do członkostwa „Dziedzicznego Towarzystwa Qi Lu” jest zobowiązana do ukończenia co najmniej dwóch spośród czterech modułów studiów.

4. Osoba która posiada wykształcenie w zakresie podstaw teoretycznych TCM i może przedstawić na to stosowne zaświadczenia, może bezpośrednio uczestniczyć w modułach I i II (Akupunktura Klasyczna) lub w modułach III i IV (Ziołolecznictwo klasyczne).

Do Programu Master mogą przystąpić osoby, które ukończyły Podstawy Medycyny Chińskiej i specjalizację w ramach szkoły TOMO, a także osoby, które zdobyły wiedzę z zakresu podstaw TCM i jednej ze specjalizacji w innych szkołach (min. wymiar godzin to 330).

5. Wstęp na wszystkie moduły jest otwarty dla studentów i praktyków TCM jako studiowanie celem pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań. Każdy, kto ukończy dany moduł, otrzyma „certyfikat ukończenia modułu”.

 

Obecnie w TOMO odbywają się nastepujące kursy z zakresu modułu I oraz III:

 • Klasyczna Medycyna Chińska - Akupunktura 
  I. Huang Di Nei Jing
  II. Nan Jing + Nei Jing
  - 5 sesji
  Klasyczna Medycyna Chińska - Ziołolecznictwo 
 • I. Shang Han Lun
  - 6 sesji

 

Schemat nauki

Kontakt w sprawie Programu Master

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami: