Intensywny kurs Dietetyki wg Medycyny Chińskiej (Sesja 3/4)

 

Terminy zjazdów:

20.07.2017 – 23.07.2017 – 1 sesja
24.08.2017 – 27.08.2017 – 2 sesja
28.09.2017 – 01.10.2017 – 3 sesja
19.10.2017 – 22.10.2017 – 4 sesja

Dietetyka w TCM

Celem kursu na temat dietetyki według medycyny chińskiej jest przedstawienie wiedzy o żywieniu zgodnie z prawami natury.

Wiedza ta pozwala dostosować sposób odżywiania do indywidualnych potrzeb energetycznych organizmu człowieka, zmieniających się dynamicznie w interakcji z otaczającym światem. Podejście to zakłada uwzględnienie zarówno czynników zewnętrznych (strefa klimatyczna, cykliczne zmiany pór roku, pogoda), jak i wewnętrznych uwarunkowań (indywidualna konstytucja, przejściowe stany zaburzenia równowagi energetycznej). Dietetyka według medycyny chińskiej jest oparta na wiedzy zweryfikowanej przez kilka tysięcy lat obserwacji wpływu różnych czynników na zdrowie człowieka i jest w związku z tym systemem uniwersalnym, skutecznym na każdej długości i szerokości geograficznej.

Wiedza o energetycznej naturze pokarmów, określanej jako termika i smak produktów spożywczych, pozwala dostosować sposób odżywiania do aktualnych potrzeb organizmu. Dzięki świadomemu odżywianiu można nie tylko wzmacniać witalność organizmu i zapobiegać zachwianiu równowagi Yin i Yang (które prowadzi do choroby), ale również stopniowo odzyskiwać zdrowie. Wiedza ta znajduje więc zastosowanie zarówno w profilaktyce, jak i terapii rozmaitych schorzeń za pomocą diety. Jest to metoda bezinwazyjna, całkowicie naturalna i powszechnie dostępna, bazująca na umiejętnym stosowaniu pożywienia, napojów oraz powszechnie dostępnych ziół i przypraw.

Kurs jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem takich umiejętności, czy to do celów własnych, czy w związku z wykonywanym zawodem (lekarz, dietetyk, naturoterapeuta i inne zawody). W trakcie czterech kilkudniowych spotkań można szczegółowo zapoznać się z fizjologią człowieka według medycyny chińskiej, jak również nauczyć się podstaw diagnozy (na podstawie obrazu języka, wyglądu twarzy i sylwetki, zgłaszanych objawów, itp.), by trafnie zdefiniować wzorzec patologii i ustalić adekwatną strategię leczenia schorzeń.

SESJA I

1. Wprowadzenie

 • Tao – współzależność i komplementarność Yin i Yan
 • interpretacja Yin i Yang w dietetyce według medycyny chińskiej
 • dietetyka jako jeden z filarów profilaktyki i terapii w medycynie chińskiej
 • uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych czynników w doborze diety (strefa klimatyczna, pora roku,
 • aktualne warunki pogodowe, konstytucja pacjenta, aktualny stan zdrowia pacjenta)
 • wpływ pożywienia na samopoczucie fizyczne i stan emocjonalny człowieka
 • wzorce nadmiaru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
 • wzorce niedoboru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
 • zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny zaburzeń energetycznych w organizmie (patogenne wpływy zewnętrzne, emocje, odżywianie)

2. Dobowy cykl obiegu energii („zegar narządów”)

 • maxima i minima energetyczne narządów
 • implikacje praktyczne – prawidłowy rytm posiłków, optymalny tryb życia

3. Podstawowe substancje ciała – Qi, Płyny, Esencja, Krew

 • rola substancji fizjologicznych w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego
 • patologiczne formy substancji – Wiatr, Wilgoć, Śluz

4. Fizjologia i patologia Potrójnego Ogrzewacza

 • energetyczna charakterystyka organów Yin i Yang pięciu elementów
 • rola obiegów czynnościowych Wątroby, Serca, Śledziony i Trzustki, Płuc i Nerek w procesach metabolizmu z punktu widzenia medycyny chińskiej
 • wytwarzanie Qi, Płynów, Esencji i Krwi w Potrójnym Ogrzewacz
 • dysfunkcje Potrójnego Ogrzewacza – przyczyny powstawania Wiatru, Wilgoci, Śluzu, Zimna, Gorąca, Zastoju

5. Cykl odżywczy i cykl kontrolny w teorii Pięciu Elementów

6. Klasyfikacja smaków według przynależności do Pięciu Elementów

 • profilaktyka: smaki informacyjne
 • leczenie: zastosowanie terapeutyczne smaków

7. Klasyfikacja pokarmów według natury termicznej i właściwości energetycznych

 • charakterystyka energetyczna produktów spożywczych według termiki i smaku
 • klasyfikacja metod obróbki pokarmów według Yin i Yang

9. Podstawowe wzorce patologii – patomechanizm, przyczyny, objawy (z uwzględnieniem elementarnych informacji z zakresu diagnozy z twarzy i z języka), zalecenia dietetyczne i proste receptury ziołowe (na bazie ziół europejskich) stosowane w ich leczeniu

 • niedobór Qi
 • niedobór Yang
 • niedobór Krwi
 • niedobór Yin
 • zastój Qi
 • zastój Krwi
 • nadmiar Yang
 • nadmiar płynów – gorąca wilgoć
 • nadmiar płynów – zimna wilgoć
 • nadmiar Yin – śluz, twarde masy

10. Różnicowanie i identyfikowanie syndromów, ustalanie strategii leczenia oraz zalecenia dietetyczne i zastosowanie ziół europejskich w powszechnych dolegliwościach: (przeziębienie, grypa, zaburzenia trawienia, bolesne menstruacje, bezsenność, zaparcia, dolegliwości klimakteryjne, bóle głowy, nadciśnienie, arterioskleroza, alergie, astma).

Sesja II: ELEMENT ZIEMI I ELEMENT METALU

1. Wprowadzenie: fizjologia potrójnego ogrzewacza i cztery filary zdrowia; czynniki wywołujące zaburzenia energii (zasada BA GANG); smak i termika jako podstawowe cechy charakterystyczne produktów spożywczych i ziół.

2. Funkcje obiegu czynnościowego Śledziony i trzustki oraz Żołądka, przebieg meridianów elementu Ziemi

3. Powiązania organów elementu Ziemi z innymi organami (zegar narządów, związek według warstwy, cykl odżywczy, cykl kontrolny)

4. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Ziemi

5. Wzorce patologii Śledziony i Żołądka – przyczyny, objawy i strategie leczenia żywieniem:

 • niedobór Qi Śledziony
 • niedobór Yang Śledziony
 • opadanie Qi Śledziony
 • krwawienia na tle niedoboru Qi Śledziony
 • nagromadzenie zimna i wilgoci w Śledzionie
 • gorąco i wilgoć w Śledzionie i Żołądku
 • nadmiar zimna w Żołądku
 • nadczynność Ognia Żołądka
 • niedobór Yin Żołądka
 • zastój pożywienia w Żołądku
 • zbuntowana Qi Żołądka

6. Funkcje obiegu czynnościowego Płuc i Jelita Grubego, przebieg meridianów elementu Metalu

7. Płuca i skóra a odporność

8. Zależności między organami elementu Metalu i innymi narządami

9. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Metalu

10. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Płuc
 • niedobór Yin Płuc
 • nadmiar zimnego śluzu w Płucach
 • nadmiar gorącego śluzu w Płucach
 • atak zimnego wiatru na Płuca
 • atak gorącego wiatru na Płuca
 • atak wiatru i suchości na Płuca
 • zimna wilgoć w Jelicie Grubym
 • pierwotna gorąca wilgoć w Jelicie Grubym
 • wtórna gorąca wilgoć w Jelicie Grubym
 • niedobór płynów w Jelicie Grubym

Sesja III: ELEMENT WODY I ELEMENT DRZEWA

1. Funkcje obiegu czynnościowego Nerek i Pęcherza Moczowego, przebieg meridianów elementu Wody

2. Element Wody jako podstawa fizycznej egzystencji człowieka

3. Zależności między organami elementu Wody i innymi narządami

4. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Nerek
 • niedobór Yang Nerek
 • niedobór Nerek z nagromadzeniem wody
 • niedobór Yin Nerek
 • niedobór Jing Nerek
 • brak połączenia między Qi Nerek a Qi Płuc
 • nadmiar zimnej wilgoci w Pęcherzu Moczowym
 • gorąca wilgoć w Pęcherzu Moczowym

5. Funkcje obiegu czynnościowego Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego, przebieg meridianów elementu Drzewa

6. Zależności między organami elementu Drzewa i innymi narządami

7. Wpływ emocji na zdrowie człowieka

8. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Drzewa

9. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Krwi Wątroby
 • niedobór Yin Wątroby
 • zastój Qi Wątroby
 • niekontrolowane wznoszenie się Yang Wątroby
 • wiatr Wątroby
 • ogień Wątroby
 • gorąco i wilgoć w Wątrobie
 • zimno w kanale Wątroby
 • niedobór Qi Pęcherzyka Żółciowego

Sesja IV: ELEMENT OGNIA I ZARYS DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ

1. Funkcje obiegu czynnościowego Serca i Jelita Cienkiego, przebieg meridianów elementu Ognia
2. Element Ognia jako wyraz subtelnych aspektów egzystencji człowieka (świadomość, postrzeganie świata, emocje)
3. Zależności między organami elementu Ognia i innymi narządami
4. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Serca
 • niedobór Krwi Serca
 • niedobór Yang Serca
 • niedobór Yin Serca
 • Ogień Serca
 • zimny gęsty śluz blokuje kanały Serca
 • gorąco i śluz blokują kanały Serca
 • gorąco i wilgoć w Jelicie Cienkim
 • zimno i wilgoć w Jelicie Cienkim

5. Zasady przeprowadzania wywiadu z pacjentem
6. Podstawy diagnozowania z języka
7. Przyczyny chorób i rozpoznawanie wzorców patologii będących przyczyną zaburzeń
8. Identyfikacja powszechnych objawów według syndromów medycyny chińskiej jako warunek skutecznej terapii

 • kaszel
 • katar
 • ból gardła
 • podwyższona temperatura
 • pocenie się
 • zaparcie
 • bóle pleców
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • nadciśnienie
 • bezsenność
 • zaburzenia menstruacji
 • impotencja

9. Co to znaczy „zdrowe odżywianie” w XXI wieku

Plan dnia

czwartek:

11:00 – 12:30, 13:30 – 15:00, 15:30 – 17:00, 17:30 – 19:00,
przerwa obiadowa w godz.: 12:30 – 13:30

piątek, sobota:

9:00 – 10:30, 11:00 – 12:30, 14:30 – 16:00, 16:30 – 18:00,
przerwa obiadowa w godz.: 12:30 – 14:30

niedziela:

9:00 – 10:30, 10:45 – 12:15, 12:30 – 14:00

Koszt kursu:

 • Podstawowa cena kursu to 650 PLN za pojedynczą sesję (razem za cztery sesje 2600 PLN) płatne do dnia rozpoczęcia poszczególnych sesji. Jest to cena brutto.

Cena ta obejmuje: wykłady, skrypt, serwis kawowo – herbaciany, nie obejmuje natomiast zakwaterowania i wyżywienia.

Dodatkowym potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata zadatku w kwocie 300 PLN na konto organizatora.

Liczba uczestników kursu jest  ograniczona dlatego o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat zadatku.

Osoby które wpłacą zadatek, ale nie zostaną zakwalifikowane ze względu na brak miejsc zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomione przez organizatora, a wpłacone zaliczki zostaną zwrócone

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora:

PPU EXITO Sp. z o.o., ul. Przebendowskich 27, 81-543 Gdynia

Nr konta : 34 1240 1242 1111 0000 1588 6534

Tytułem: Zadatek za kurs Dietetyka – 2017 – (prosimy również podać imię i nazwisko osoby której dotyczy wpłata)

Organizator wystawia faktury VAT. Zastrzegamy sobie prawo odwołania kursu z przyczyn niezależnych od organizatora, w takim przypadku wszystkie zaliczki zostaną zwrócone.

Wykładowca

Agnieszka Krzemińska

Data

2017/09/28 - 2017/10/01

Kontakt i informacje dodatkowe

Sławomir Grubba
tel. kom.: 602 793 886
email: slawek@tomo.edu.pl

Sekretariat
tel. kom.: 692 403 527
email: sekretariat@tomo.edu.pl